تبلیغات
پاسخ به سوالات شما در ادیان و مسیحیت - 46. چرا حضرت عیسی علیه السلام ازدواج نکرده است؟

اشتراک و ارسال مطلب به:

پنجشنبه 28 دی 1391

46. چرا حضرت عیسی علیه السلام ازدواج نکرده است؟

   نویسنده: شهاب    وابسته به موضوع :زن ،عـیـسـی ع ،

آیا ازدواج نکردن حضرت عیسی علیه السلام دلیل خاصی داشته است؟

یکى از سنّت هاى نیکوى بشرى که از دیر باز میان انسان ها متداول بوده، «ازدواج» است. شاید هیچ پدیده‏اى به اندازه این سنّت حیات بخش، مورد توجه بشر نبوده است؛ زیرا هم محتوایش به طور کامل با فطرت انسان هماهنگ است و هم موجب رشد و تربیت صحیح قواى طبیعى انسان و ارضاى غرایز و تأمین نیازهاى اصیل او مى‏شود.

قرآن کریم در موارد متعدّد به اهمیت ازدواج اشاره نموده و اهداف و ثمرات آن را گوشزد کرده است. این اندیشه افراطى را که ازدواج مانع ترقى و تکامل معنوى و اخلاقى انسان است، مردود و مغایر با روش معمول انبیاى الاهى دانسته است. قرآن در این باره می فرماید: «وَ لَقَدْ ارْسَلْنا رُسُلًا مِنْ قَبْلِکَ وَ جَعَلْنا لَهُمْ ازْواجاً وَ ذُرِّیةً ...»؛ [1] البته ما پیش از تو (نیز) رسولانى فرستادیم و براى آنها همسران و فرزندانى قرار دادیم.

البته توجه به این نکته ضروری است، احکامی که خداوند برای بندگان تشریع کرده، بر دو گونه است، قسمتی از این احکام تغییر ناپذیر است، همه انسان ها موظف به انجام آن هستند و استثنا پذیر نیست؛ مانند انجام عبادات واجب و دوری از محرمات، ولی قسم دیگری از اعمالی که خداوند به آن سفارش کرده، مثل برخی از مستحبات،[3] بسته به موقعیت فردی و اجتماعی افراد قابل تغییر است. در این قسم از احکام هر فرد می تواند بر اساس مصلحت شخصی یا اجتماعی خود، با آن برخورد کند. به عنوان مثال گر چه ازدواج امری پسندیده است و در روایات به آن تأکید شده است، اما همین امر برای افراد مختلف با روحیه های متفاوت، از نظر اهمیت در یک درجه نیست، اگر کسی با ازدواج نکردن به حرام می افتد یا دچار تشویش خاطر می شود و از مزاج گرمی برخوردار است، به گونه ای که اگر ازدواج نکند، از وظایف دیگر زندگی باز می ماند، به یقین این امر برای چنین شخصی سزاوار بلکه واجب است و این احتمال بعید نیست، روایاتی که تأکید بر ازدواج دارد، ناظر به این گونه افراد باشد. اما برای کسی که ازدواج، وظایف مهم دیگر زندگی او از قبیل تحصیل، تبلیغ دین و ... را دچار مشکل می کند، می توان از آن چشم پوشی کرد.

حال به بررسی آنچه در باره ازدواج نکردن حضرت عیسی (ع) آمده است می پردازیم:

الف. دوری از دنیا طلبی حاکم بر جامعه

دلایلی در باره ازدواج نکردن حضرت عیسی (ع) در منابع روایی موجود است، از جمله:

1. امام صادق (ع) می‌فرماید: از حضرت عیسی (ع) سؤال شد که شما چرا ازدواج نمی‌کنی؟ گفت: ازدواج به چه کار من آید؟ گفتند: دارای فرزندانی خواهی شد، گفت فرزند به چه درد می‌خورد، اگر زنده بماند باعث گرفتاری می‌شود، و اگر بمیرد باعث حزن و اندوه است![4]

2. مسیح (ع) به یاران خود گفت: خوراک من گیاهان زمین، و آب خوراکی من از رودخانه‌ها و چشمهها است که با دست های خود آب را مینوشم، روشنائی من نور ماه است، فرش من خاک و بالش من سنگها. لباس من از موهای حیوانات است، فرزندی ندارم تا بمیرد، زنی ندارم تا محزون شود، خانه‌ای ندارم تا خراب شود، مالی ندارم تا تلف شود، پس بنابر این من بی نیازترین فرزندان آدم هستم.[5]

بنابر آنچه گذشت، این روایات نمی تواند ناظر به اصل ازدواج باشد؛ زیرا بر اساس آنچه در آیه 38 سوره رعد آمده، خداوند سنتش بر ازدواج پیامبران بوده است. بنابر این سخن حضرت را باید با توجه به مخاطبان و شرایطی که در آن بوده اند تبیین نمود.

مخاطبان حضرت کسانی بودند که بیش از اندازه گرفتار لذایذ دنیا شده بودند و دست برداشتن از آن برایشان مشکل بود، که سخنان عیسی (ع) نیز ناظر به آن است که چنین توانایی برای بشر وجود دارد، نه آن که حضرت بخواهد اصل ازدواج و فرزنددار شدن را ناپسند بداند.

جالب است قرآن کریم نیز با تمام تأکیدی که بر ازدواج دارد، زن، فرزند و مال را از جهاتی مایه فتنه می‌داند، چنان که می‌فرماید: ""ای مؤمنان! در میان زنان و فرزندانتان، دشمنانی برای شما یافت می شوند پس کاملا به هوش باشید و ...زنان و ثروتهایتان تنها آزمونی برای شماست و پاداش بزرگ را باید نزد خدا یافت"[6] که مطمئنا این آیات به معنای مخالفت با ازدواج و داشتن فرزند و نیز به دست آوردن مال و ثروت نیست، بلکه دلبسته شدن به آنها را مورد نکوهش قرار می دهد.

ب. عمر کوتاه و اشتغال مداوم به سفرهای تبلیغی

در علت نام گذاری حضرت عیسی (ع) به مسیح گفته شده است که ایشان سیاح بود. سیاحت، به معنای سیر کردن در زمین برای عبادت و منقطع شدن از خلق معنا شده است؛[7] به همین جهت گفته شده است، ایشان در روی زمین به گردش می پرداخت، پس در هنگام شب بر می خواست و تا صبح نماز می خواند.[8] در روایتی که  طبرسی از حضرت علی (ع) در پاسخ به فردی یهودی نقل می کند، سیاح بودن حضرت عیسی (ع) مورد تأیید قرار گرفته است.[9] بنابر این دلیل دیگری که می توان در علت ازدواج نکردن حضرت بیان کرد این است که ایشان به جهت عمر کوتاه و اشتغال مداوم به سفرهای تبلیغی به نقاط مختلف، امکان ازدواج برایشان فراهم نشده است و ازدواج گر چه کار پسندیده‌ای است، اما به خودی خود واجب نیست و وقتی که کار مهم تری انسان را از اقدام به آن بازدارد ترک آن مانعی ندارد. مسئولیت و کار حضرت عیسی (ع) اهمیت آن، از پرداختن به ازدواج بیشتر بوده است و تشخیص این مطلب نیز با خود ایشان که پیامبر خداوند بود، است.

ج. عقیده مسیحیان در این موضوع

در این باره استاد مطهری (ره) چنین می گوید: یک عقیده خلاف را مسیحیان وارد مذاهب جهان کردند، که علت زن نداشتن حضرت عیسی (ع) این بود که زن عنصر گناه و شیطان کوچک است و ازدواج و مسائل جنسی مانع رشد و تعالی انسان می‌شود، به اعتقاد آنان مرد به خودی خود گناه نمی‌کند و زن که شیطان کوچک است مرد را وسوسه می کند و او را به گناه وا میدارد. به اعتقاد مسیحیان، اساساً قصه آدم و شیطان و حوّا این طور شروع شد که شیطان نمیتوانست در آدم نفوذ کند، لذا با فریب دادن حوا، واسطه فریب آدم مهیا شد. در تمام تاریخ همیشه به این گونه بوده است که شیطان بزرگ زن را و زن مرد را وسوسه می‌کند. اصلًا داستان آدم و حوّا و شیطان در میان مسیحیان به این شکل درآمد. ولی قرآن درست خلاف این را می‌گوید؛ قرآن وقتی داستان آدم و شیطان را ذکر می‌کند، برای آدم اصالت و برای حوّا تبعیت قایل نمی شود، این دروغی را که به مذهب‌ها بسته بودند زدود و بیان داشت که جریان عصیان انسان چنین نیست که شیطان اول زن را وسوسه و به واسطه او مرد گمراه شود، شیطان هر دو نفر را مورد خطاب خود قرار داد و قسم دروغ خورد، از این رو مقدار لغزش آدم و حوا یکسان بوده و برتری یکی از آنان بر دیگری مطرح نبوده است. شاید برای همین است که قرآن گویی عنایت دارد که در کنار مردان پاک از زنان پاکیزه یاد کند و در مواردی جایگاه زن را برتر دانسته است.[10]

یاد آوری این نکته ضروری است، که این مسئله در میان مسیحیان مورد اختلاف است و عده ای از آنان (اگر چه در ادعا) نقطه مقابل سخن استاد مطهری را گفته اند تا آن جا که حتی قایل به حرمت طلاق زن شده اند، و مسئله ازدواج نکردن حضرت عیسی (ع) و پیروی کشیشان و راهبان از ایشان را ناشی از علل دیگری می دانند.

د. جدا بودن حساب اولیای الاهی از عموم مردم در قسمتی از کردار

یکی دیگر از مسائلی که توجه به آن ضروری است، ممکن است به جهت موقعیت ویژه اولیای الاهی در جامعه، اموری از ناحیه خداوند یا خود ایشان مورد توجه قرار گیرد، که از دیگران خواسته نشده باشد؛ مانند وجوب نماز شب برای رسول خدا،[11] زهد حضرت علی (ع) در زندگی شخصی، در حالی که خود حضرت می فرمایند، این گونه زندگی، در توان شما نیست و از شما خواسته هم نشده است.[12] از این رو شاید عمل شخصی حضرت عیسی (ع) از این امور باشد.[1]رعد، 38.

[3] ازدواج در حکم اولیه مستحب است، و در صورتی واجب می شود که انسان به حرام افتد.

[4] مجلسی، محمد باقر، بحار الأنوار، ج 14، ص 238، ح 15، مؤسسة الوفاء، بیروت، 1404 ق.

[5] همان، ج 67، ص 314، ادامه ح 19.

[6] تغابن، 14-15.

[7] ابن منظور، لسان العرب، ج 2 ص 492، دار الفکر، بیروت، 1414ق.

[8] واسطی زبیدی، سید مرتضی، تاج العروس من جواهر القاموس، ج 4 ص 98، دار الفکر، بیروت، 1414ق.

[9] طبرسی، احمد بن علی، الاحتجاج، ج 1، ص 225، نشر مرتضی، مشهد مقدس، 1403ق.

[10] ر.ک: مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، ج 17، ص 402، انتشارات صدرا، قم، 1383 ش.

[11]طوسی، محمد بن حسن، َتهذیب ‏الأحکام، ج 2، ص 242، ح 28، دار الکتب الإسلامیة، تهران، 1365ش.

[12]ر.ک: امام علی (ع) نهج البلاغة، ص 52، انتشارات دار الهجرة، قم.


کلید واژه ها: رهبانیت ، همسر مسیح ، تجرد در مسیحیت ، ازدواج عیسی مسیح ،

پیوندها: چرا حضرت عیسی علیه السلام ازدواج نکرده است؟ ،

http://duraburnketo.net/
دوشنبه 28 مرداد 1398 07:33 ق.ظ
Hiya very nice website!! Guy .. Excellent .. Wonderful ..
I'll bookmark your website and take the feeds additionally?I'm happy to search out so
many useful info right here in the submit, we'd like develop extra strategies in this regard,
thank you for sharing.
Unknown
پنجشنبه 24 مرداد 1398 09:00 ب.ظ
An outstanding share! I have just forwarded this onto a colleague who had been doing a little homework
on this. And he in fact ordered me breakfast because I stumbled upon it
for him... lol. So allow me to reword this.... Thank YOU for
the meal!! But yeah, thanks for spending some time to discuss this issue here on your web page.
http://www.mutionline.com/User-Profile/userId/46344.aspx
دوشنبه 21 مرداد 1398 02:48 ق.ظ
It's actually a cool and useful piece of information. I am satisfied
that you simply shared this helpful info with us.

Please keep us up to date like this. Thank you for sharing.
RXZ Male Enhancement Review | Making Your More of a Man!
سه شنبه 8 مرداد 1398 02:28 ق.ظ
Great web site you've got here.. It?s hard to find high quality writing like yours these
days. I really appreciate individuals like you!
Take care!!
http://duraburnketo.org/
جمعه 4 مرداد 1398 02:37 ق.ظ
I enjoy, lead to I found exactly what I used to be taking a look for.
You have ended my 4 day lengthy hunt! God Bless you man. Have a
great day. Bye
https://speakerdeck.com/fengercobb94
چهارشنبه 5 تیر 1398 02:25 ق.ظ
Do you have a spam problem on this website; I also am
a blogger, and I was wondering your situation; we
have developed some nice methods and we are looking to
trade techniques with other folks, be sure to shoot me an email
if interested.
originsketodiet.com
سه شنبه 4 تیر 1398 09:40 ب.ظ
I know this site presents quality based articles
or reviews and other information, is there any other site which offers
these kinds of things in quality?
http://americandreamcbd.net/
سه شنبه 4 تیر 1398 09:10 ب.ظ
As soon as I noticed this website I went on reddit to share some of the love with them.
NuRadiance Lift Review
سه شنبه 4 تیر 1398 09:08 ب.ظ
This is a really good tip especially to those
new to the blogosphere. Brief but very accurate information...
Appreciate your sharing this one. A must read post!
Thrive Keto Review
سه شنبه 4 تیر 1398 09:06 ب.ظ
With havin so much content and articles do you ever run into any issues of plagorism or copyright infringement?

My site has a lot of completely unique content I've either created myself or
outsourced but it seems a lot of it is popping it up all over the web without my authorization. Do you know any techniques to help protect against content from being ripped off?
I'd truly appreciate it.
Garcinia Ketone Reviews
سه شنبه 4 تیر 1398 03:19 ب.ظ
You completed a number of fine points there.
I did a search on the issue and found most persons will have
the same opinion with your blog.
Top Keto Reviews
سه شنبه 4 تیر 1398 03:16 ب.ظ
Thank you for sharing with us, I believe this website genuinely stands out :D.
Helius Skin Cream Reviews
سه شنبه 4 تیر 1398 03:14 ب.ظ
I saw a lot of website but I think this one holds something special in it.
Helius Ageless Moisturizer Reviews
سه شنبه 4 تیر 1398 03:12 ب.ظ
Right here is the right website for anyone who hopes to understand this topic.
You know a whole lot its almost tough to argue with you (not that I
personally would want to?HaHa). You definitely put a brand new spin on a topic which has been written about for a long time.
Wonderful stuff, just excellent!
https://xsystemtrader.net/
سه شنبه 4 تیر 1398 02:17 ب.ظ
Thanks for sharing superb informations. Your site is so cool.
I'm impressed by the details that you've on this blog.
It reveals how nicely you perceive this subject. Bookmarked this web page, will come back for extra articles.

You, my pal, ROCK! I found simply the information I already searched
everywhere and just couldn't come across. What a great site.
http://originsketodiet.net/
سه شنبه 4 تیر 1398 02:14 ب.ظ
Hello, you used to write great, but the last several posts
have been kinda boring... I miss your super writings. Past
several posts are just a little out of track! come on!
Bio Native Keto
سه شنبه 4 تیر 1398 01:56 ب.ظ
We would like to thank you all over again for the beautiful ideas you gave
Jeremy when preparing her own post-graduate research and also, most importantly, with regard to providing all of the ideas within a blog post.

Provided that we had known of your web site a
year ago, we would have been saved the unwanted measures we were taking.
Thanks to you.
http://Rivexaplus.net/
سه شنبه 4 تیر 1398 01:53 ب.ظ
What i do not realize is in fact how you're not really much more neatly-preferred
than you may be now. You're very intelligent.
You realize therefore considerably with regards to this topic, produced me in my opinion imagine it from a lot of numerous angles.
Its like men and women aren't interested until it's one thing to do with Woman gaga!
Your individual stuffs nice. All the time deal with it up!
Rivexa Plus Male Enhancement
سه شنبه 4 تیر 1398 01:17 ب.ظ
Hello, after reading this remarkable piece of
writing i am also delighted to share my familiarity here with mates.
https://ketotopdiet.org/
سه شنبه 4 تیر 1398 12:47 ب.ظ
Really clean internet site, thank you for this post.
Keto Top Review
سه شنبه 4 تیر 1398 11:53 ق.ظ
Hey very nice blog!
Elite Edge Male Enhancement Ingredients
سه شنبه 4 تیر 1398 11:43 ق.ظ
I like this site so much, saved to fav.
https://wethepeopleketo.org/
سه شنبه 4 تیر 1398 10:58 ق.ظ
I needed to thank you for this fantastic read!! I absolutely loved every bit of it.
I have you book marked to look at new stuff you post...
https://elementlifeketo.org/
سه شنبه 4 تیر 1398 10:51 ق.ظ
You made a few nice points there. I did a search on the subject and
found most folks will consent with your blog.
Origins Keto
سه شنبه 4 تیر 1398 10:51 ق.ظ
There is noticeably a bunch to realize about this. I believe you
made various good points in features also.
Pure Healing CBD
سه شنبه 4 تیر 1398 10:50 ق.ظ
Its such as you learn my thoughts! You appear to understand so much approximately this, such as you wrote the
e book in it or something. I believe that you could do with some p.c.
to drive the message house a little bit, but instead of that, this is magnificent blog.
A fantastic read. I'll certainly be back.
Pure Healing CBD Oil
سه شنبه 4 تیر 1398 10:43 ق.ظ
Hello there! I know this is kinda off topic but I was
wondering which blog platform are you using for this website?

I'm getting sick and tired of Wordpress because I've had problems with hackers and I'm looking at options
for another platform. I would be awesome if you could point me in the
direction of a good platform.
Certified By Design CBD Reviews
سه شنبه 4 تیر 1398 10:31 ق.ظ
I want to to thank you for this great read!! I certainly loved every little bit
of it. I've got you saved as a favorite to look at new stuff
you post?
Helius Cream
سه شنبه 4 تیر 1398 10:23 ق.ظ
Some really wonderful posts on this internet site, thanks for
contribution.
Tru Fuel Diet
سه شنبه 4 تیر 1398 10:17 ق.ظ
You've made some decent points there. I checked on the internet for
additional information about the issue and found most individuals will
go along with your views on this site.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30