تبلیغات
پاسخ به سوالات شما در ادیان و مسیحیت - 22. حرمت تنبلی روز شنبه و مسخ بنی اسرائیل؟

اشتراک و ارسال مطلب به:

سه شنبه 23 آذر 1389

22. حرمت تنبلی روز شنبه و مسخ بنی اسرائیل؟

   نویسنده: شهاب    

آیۀ 65 سورۀ بقره می فرماید: محققاً دانستید جماعتی از شما که حرمت روز شنبه را نگه نداشتند آنان را مسخ کردیم و گفتیم بوزینه شوید. بوزینه شدن جزای کسی است که در روز شنبه به خاطر نیاز، به ماهی گیری پرداخته است. آیا نزد خدا حرمت تنبلی و گرسنگی کشیدن در روز شنبه در زمانی که وسایل تفریحی برای روزهای تعطیل به اندازۀ این دوران نبوده است، بیشتر از کسب معاش و بهره مندی از اوقات فراغت است؟

برای روشن شدن بحث تذکر چند نکته لازم به نظر می رسد:

یک. علاوه بر آیۀ مورد سؤال که پیرامون اصحاب "سبت" بحث می کند، همچنین در آیۀ 163 سورۀ اعراف نیز خداوند به این قضیه پرداخته و می فرماید: "و از آنها دربارۀ (سرگذشت) شهرى كه در ساحل دریا بود سؤال كن، و (به خاطر بیاور) هنگامى را كه آنها در روز شنبه تجاوز (و طغیان در برابر قانون خدا) مى‏كردند، همان هنگام كه ماهیانشان روز شنبه (كه روز تعطیل و استراحت شان بود) آشكار مى‏شدند، اما در غیر روز شنبه به سراغ آنها نمى‏آمدند، این گونه آنها را به چیزى آزمایش كردیم كه در برابر آن نافرمانى مى‏نمودند.

دو. از این که آنها در روز شنبه شکار می کردند و یا ماهی ها را حبس می کردند و روز یکشنبه می گرفتند در این جا دو قول وجود دارد.

اول: ماهى‏ها كه روز شنبه را براى خود روز امنى دانسته بودند در آن روز، زیاد جمع می شدند، یهود آنها را روز شنبه در آب، حبس می كردند و یكشنبه می گرفتند.

دوم: آنان رسماً روز شنبه شكار می كردند و آن را حلال مى‏شمردند.[1]

سه. قوم یهود به دلیل این كه به خداى تعالى و رسول او خیانت كردند، و آنچه در دین خودشان صالح بود فاسد كردند، جمع آنها به لعنت خدا گرفتار شده، در نتیجه توفیق ایمان از ایشان سلب شد، مگر تعداد اندكى از آنها، و خداوند تهدیدشان كرد به این كه اگر استكبار نمایند و بدون عذر تمرد كنند، به سخطى گرفتار مى‏شوند، كه یا لعنت است، و یا طمس، یعنى عذابى كه اثرى از آنان باقى نمى‏گذارد و با این لعن و طمس گریبان آنان را مى‏گیرد، و بدون تردید دست بردار از آنان نیست.[2]

پس از بیان مقدمه لازم است به خود سؤال بپردازیم؛ با توجه به این که چینش سؤال براساس فرضیاتی استوار شده که این فرضیات درست نیست، از این رو با طرح و تحلیل درست آن، به همان ترتیب به پاسخ آنها خواهیم پرداخت.

آیا علت بوزینه شدن آنها این است که به خاطر نیاز، به ماهی گیری پرداخته اند؟

این سرگذشت، چنان كه در روایات اسلامى به آن اشاره شده مربوط به جمعى از بنى اسرائیل است كه در ساحل یكى از دریاها (ظاهراً دریاى سرخ بوده كه در كنار سرزمین فلسطین قرار دارد) در بندرى به نام" ایله" (كه امروز بنام بندر ایلات معروف مى‏باشد) زندگى مى‏كردند و از طرف خداوند به عنوان آزمایش و امتحان دستورى به آنها داده شد و آن این كه صید ماهى را در آن روز تعطیل كنند، اما آنها با آن دستور مخالفت كردند و گرفتار مجازات دردناكى شدند.‏[3] بنابر این مسخ آنها به خاطر این نبود که صرفاً برای کسب روزی به ماهی گیری پرداخته اند؛ چون این کار نه تنها گناه نبوده و آثاری همچون مسخ به دنبال ندارد، بلکه در منطق اسلام این عمل نزد خداوند جزو عبادات می باشد در این رابطه به بیان دو روایت اکتفا می کنیم.

1. امیر مؤمنان علی (ع) فرمود: "هر كس براى عیال خود گوشتی به یك درهم بخرد مثل كسى است كه بنده‏اى از فرزندان اسماعیل را آزاد كرده باشد.‏[4]

2. امام صادق (ع) فرموده: كسى كه در طلب روزى خانواده خود كار می كند و به سعى و كوشش تن می دهد؛ مانند مجاهدى است كه در میدان كارزار براى خدا جهاد مى‏نماید.[5]

از این رو جای هیچ تردیدی نیست که علت مسخ آنها چیزی غیر از ماهی گیری بوده و آن همان چیزی است که خداوند به آن اشاره فرموده است و می فرماید: "این گونه آنها را به چیزى آزمایش كردیم كه در برابر آن نافرمانى مى‏نمودند".[6] براین اساس با توجه و دقت در آیات و روایات مربوطه به دست می آید که این مسئله؛ مانند جریان ذبح حضرت اسماعیل توسط پدرش حضرت ابراهیم (ع)،[7] و جریان منع از شرب آب لشگریان طالوت[8] که برای امتحان و آزمایش بوده این جریان نیز برای امتحان و آزمایش گروهی از یهود بوده است. اما این قوم لجوج، عنود، طماع و دنیاپرست به پیروی از شیطان و هواهای نفسانی از دستورات خداوند سرپیچی نموده و در نتیجه گرفتار خشم و غضب الاهی شده و به شکل بوزینه در آمدند. شاهد دیگری که ادعای ما را تأیید می کند؛ این است که در آیۀ مورد بحث از ماهی گیری آن قوم تعبیر به "اعتدوا" (از حد تجاوز كردند)[9] و "یعدون"(از حد تجاوز كردند)[10]آورده است و این دلالت می کند که مجازات آنها به علت گناه، نافرمانی و تجاوز از دستور الاهی و قبول نشدن در امتحانات و آزمایشات است.

آیا دست برداشتن از کار در روزهای تعطیلی به معنای تنبلی است؟

تعطیلی شنبه از نظر تورات واجب، بلكه از شعارها و نوامیس قوم یهود است و از دیگر فرائض مهم تر آمده است، می گویند: خداوند روز شنبه به ساختمان جهان پایان بخشید و به استراحت پرداخت. و بنى اسرائیل در چنین روزى از مصر بیرون آمده و از مصریان رهایى یافتند. در چنین روزى یهود باید از هر كارى دست بكشند و به اقامه شعائر خود بپردازند.[11]براین اساس کار نکردن در روز شنبه جزو اصول ثابت قوم یهود بوده و امروزه نیز آنان براین اصل معتقدند، و این معنایش تنبلی و دست کشیدن از کار و استراحت مطلق نیست، بلکه با توجه به این که انسان ها در طول هفته (غیر از یک روز تعطیلی) بیشتر به کار مشغول اند و کمتر به عبادت، نظافت، خانواده و ... می رسند از این جهت شایسته است که در یک روز تعطیلی در هفته بیشتر به این اموری که در طول هفته پرداخته نشده، بپردازند، علاوه براین، در این روز نشاطی به دست بیاورند که با انرژی مثبت اول هفته را آغاز کند پس کار (رسمی) نکردن در روزهای تعطیلی به معنای تنبلی نخواهد بود.

تردیدی نیست که دین با تفریحات سالم مخالفت ندارد، بلکه در بعضی از موارد مشوق آن است، اما این طور نیست که روزهای تعطیل مختص به تفریح باشد و یهود هم که شنبه تعطیل آنها بود، وظیفه داشتند، دست از كار و كسب و صید ماهى بكشند و به مراسم عبادت آن روز بپردازند، اما آنها این دستور را زیر پا گذاردند.[12]البته ممکن است پرسش دیگری در این زمینه مطرح شود که با توجه به این که بنی اسرائیل در روز شنبه مستقیماً شکار نمی کردند در صورتی که آنها از شکار روز شنبه نهی شده بودند بر این اساس آنها مرتکب گناهی نشدند پس چرا مسخ شدند؟

تردیدی نیست که آنان به این قانون و دستور الاهی، تجاوز كردند و ماهى‏ها كه روز شنبه را براى خود روز امنى دانسته بودند در آن روز، زیاد جمع می شدند یهود آنها را روز شنبه در آب، حبس می كردند و یكشنبه می گرفتند (به اصطلاح، حیله شرعى به كار می بردند) در حالى كه این عمل، تجاوز بود زیرا حبس، همان شكار است این مثل این است که ماهی را به بیرون آب بیاورند و در استخری متعلق به خودشان بیندازند و پس از آن بگیرند.

نکته: جالب توجه این که در تورات كه سراسر در مناقب بنى اسرائیل آمده، از این واقعه مانند بسیارى از وقایعى كه از آنها قرآن یادآورى كرده ذكرى نشده است. آنچه از وقایع كه در قرآن و تورات هر دو آمده تعبیرات قرآن و بیان چگونگى آنها با گفته‏هاى تورات تفاوت بسیارى دارد.[13][1]  طبرسى، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، گروه مترجمان، ج‏1، ص 204 و 205، انتشارات ناصر خسرو، تهران، چاپ سوم‏، 1372 ش.

[2]  طباطبائی، سید محمد حسین، المیزان، موسوى همدانى، سید محمد باقر، ج ‏4، ص 584، دفتر انتشارات اسلامى جامعۀ مدرسین حوزه علمیه قم، قم، چاپ پنجم، 1374 هـ ش.

[3]  مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج‏6، ص 418، دار الكتب الإسلامیة، تهران، 1374 هـ ش، چاپ اول‏.

[4]  مجلسی، محمد باقر، بحارالأنوار، بحارالأنوار، ج 75، ص 32، مؤسسة الوفاء، بیروت- لبنان، 1404 هـ ق.

[5]  کلینی، كافی، ج 5، ص 88، دار الكتب الإسلامیة، تهران، 1365 هـ ش‏.

[6]  اعراف، 163.

[7]  همین كه (اسماعیل) به حد كار كردن رسید (ابراهیم)به او (اسماعیل) گفت: پسرم در خواب مى‏بینم كه تو را ذبح مى‏كنم نظرت در این باره چیست؟ گفت پدرجان آنچه مأمور شده‏اى انجام ده كه به زودى ان شاء اللَّه مرا از صابران خواهى یافت. صافات، 102.

[8]  هنگامى كه طالوت با لشگریانش حركت نمودند طالوت گفت خداوند شما را به نهرى امتحان كننده است پس هر كه از آن نهر بیاشامد از من نیست و هر كه از آن نخورد او از منست مگر كسى كه كفى از آب بیاشامد پس از آن نهر جز اندكى همه آشامیدند، و هنگامى كه طالوت و كسانى كه ایمان آورده بودند از آن نهر گذشتند آنهایى كه مخالفت نموده بودند گفتند ما را امروز طاقت جنگ با جالوت و لشگریانش، نیست. بقرة، 249.

[9]  بقره، 65.

[10]  اعراف، 163.

[11] طالقانى، سید محمود، پرتوى از قرآن، ج‏1، ص 186، ناشر: شركت سهامى انتشار، تهران‏، 1362 ش‏، چاپ چهارم‏ .

[12]  مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه (با اندکی تصرف)، ج‏6، ص 419.

[13]  طالقانى، سید محمود، پرتوى از قرآن، ج‏1، ص 186.


https://www.fanfiction.net/u/12458130/
یکشنبه 23 تیر 1398 10:34 ق.ظ
This site truly has all of the info I wanted concerning
this subject and didn?t know who to ask.
http://woodard92nissen.edublogs.org/2019/06/21/how-too-make-your-dick-bigger-and-you-need-a-bigger-cock/
یکشنبه 23 تیر 1398 09:05 ق.ظ
I loved as much as you'll receive carried out right here. The sketch is
tasteful, your authored subject matter stylish. nonetheless, you command get bought an impatience over that you wish be delivering the
following. unwell unquestionably come more formerly again as exactly the same nearly very often inside
case you shield this increase.
http://adfoc.us/x71877496
یکشنبه 23 تیر 1398 08:46 ق.ظ
Hi, its pleasant piece of writing regarding media print,
we all be familiar with media is a fantastic source
of information.
https://www.minds.com/blog/view/988234371487629312
یکشنبه 23 تیر 1398 07:09 ق.ظ
Thanks for ones marvelous posting! I genuinely enjoyed reading it,
you can be a great author. I will remember to bookmark your blog and will often come back later
in life. I want to encourage continue your great job, have a
nice afternoon!
https://justpaste.it/2ytfu
یکشنبه 23 تیر 1398 06:48 ق.ظ
First-class article it is definitely. My
boss has been awaiting for this info.
https://buzzon.khaleejtimes.com/author/nissen66reid/
یکشنبه 23 تیر 1398 06:26 ق.ظ
I do not even understand how I ended up right here, but I assumed this put up was great.
I do not recognize who you're but certainly you're going to a famous blogger
in case you aren't already. Cheers!
http://blingee.com/profile/mcintyre43roche
یکشنبه 23 تیر 1398 05:46 ق.ظ
Hello colleagues, its fantastic piece of writing about cultureand entirely defined,
keep it up all the time.
https://myspace.com/nissen84teague
یکشنبه 23 تیر 1398 05:43 ق.ظ
I do agree with all of the concepts you have introduced to your
post. They are very convincing and can definitely work.

Nonetheless, the posts are very quick for newbies. May just you please prolong them
a little from next time? Thank you for the post.
https://www.datafilehost.com/d/532ee064
یکشنبه 23 تیر 1398 05:22 ق.ظ
Some really nice stuff on this web site, I enjoy it.
http://outzen14mendoza.jigsy.com/entries/general/6-in-Order-To-Accelerate-weight-And-Drop-Pounds
یکشنبه 23 تیر 1398 04:55 ق.ظ
Excellent way of explaining, and good post to get data about my presentation focus, which i am going to
convey in school.
https://lyngphelps572.shutterfly.com/21
یکشنبه 23 تیر 1398 04:50 ق.ظ
I'd always want to be update on new posts on this website, saved to
my bookmarks!
http://www.yourfilelink.com/get.php?fid=2054187
یکشنبه 23 تیر 1398 03:58 ق.ظ
I simply wanted to appreciate you yet again. I'm not certain what I could possibly have
accomplished in the absence of the entire aspects documented by
you concerning my subject. It was before the frustrating
dilemma for me personally, but taking note of the specialized avenue
you processed that forced me to jump with delight. I am happy
for the support and as well , sincerely hope you
realize what a great job your are providing training others
all through your web site. I know that you have never
encountered any of us.
https://diigo.com/0ew5fu
یکشنبه 23 تیر 1398 03:52 ق.ظ
bookmarked!!, I love your site!
https://disqus.com/home/discussion/channel-new/slow_carb_and_slow_carb_recipes_to_feed_your_healthy_life_79/
یکشنبه 23 تیر 1398 03:51 ق.ظ
you are actually a excellent webmaster. The website loading velocity is amazing.
It kind of feels that you're doing any distinctive trick.
Also, The contents are masterwork. you've done a excellent activity in this matter!
https://sendit.cloud/clgl1p4hg7z1
یکشنبه 23 تیر 1398 03:50 ق.ظ
I like the helpful info you provide in your articles.

I'll bookmark your blog and check again here regularly.
I am quite sure I'll learn lots of new stuff right here!

Good luck for the next!
http://kirkpatrickwallace4.unblog.fr/2019/06/21/is-the-penis-pump-used-for-male-change-for-the-better/
یکشنبه 23 تیر 1398 03:49 ق.ظ
I and my buddies were actually reviewing the excellent key points from your website then quickly
developed an awful suspicion I never expressed respect to the website owner
for those techniques. These women were definitely for
that reason stimulated to study them and have clearly been making the most of those things.
Appreciate your getting really kind and then for deciding on this
kind of marvelous resources most people are really desperate to discover.
My sincere apologies for not expressing appreciation to you sooner.
https://diigo.com/0ewlwx
یکشنبه 23 تیر 1398 03:23 ق.ظ
Awesome issues here. I am very happy to look your post.
Thanks so much and I'm looking forward to touch you.
Will you kindly drop me a mail?
https://pastebin.com/u/guerrero04rosenthal
یکشنبه 23 تیر 1398 03:12 ق.ظ
Its like you read my mind! You appear to know a lot about this, like you wrote the book in it
or something. I think that you can do with some pics
to drive the message home a little bit, but other than that,
this is magnificent blog. A fantastic read. I'll definitely
be back.
http://als.anits.edu.in/members/mcgowan73orr6/
یکشنبه 23 تیر 1398 02:28 ق.ظ
My family always say that I am killing my time here at
web, but I know I am getting know-how all the time by reading thes pleasant posts.
http://ge.tt/1iE6kiw2/v/0
یکشنبه 23 تیر 1398 02:24 ق.ظ
I gotta bookmark this internet site it seems extremely helpful handy.
http://xurl.es/iupxo
یکشنبه 23 تیر 1398 02:23 ق.ظ
Thanks for finally writing about >پاسخ به سوالات شما در ادیان و مسیحیت - 22.

حرمت تنبلی روز شنبه و مسخ بنی اسرائیل؟ <Loved it!
https://openload.co/f/8NiKsKrxS2k/Low_Carb_Diets_Are_They_Effective_For_Fast_fatoqwkb.pdf
یکشنبه 23 تیر 1398 02:22 ق.ظ
I enjoy you because of all your valuable work on this blog.
My aunt really likes conducting internet research and it's really easy
to see why. We notice all relating to the
dynamic ways you make very important information through the blog and strongly
encourage response from other individuals on that point so my child
is discovering a whole lot. Take advantage of the remaining
portion of the new year. You're conducting a terrific job.[X-N-E-W-L-I-N-S-P-I-N-X]I am really inspired with your
writing talents and also with the format to your weblog. Is this a paid topic or did you customize it yourself?
Anyway stay up the nice quality writing, it is rare to look a great blog
like this one nowadays.
https://disqus.com/home/discussion/channel-new/how_to_find_a_great_acne_free_complexion/
یکشنبه 23 تیر 1398 01:59 ق.ظ
I am really impressed with your writing skills as well as with the layout on your blog.

Is this a paid theme or did you modify it yourself?
Anyway keep up the nice quality writing, it's rare to see a nice blog like this one these days.
https://zzb.bz/SIiv0
یکشنبه 23 تیر 1398 01:55 ق.ظ
I'd like to find out more? I'd love to find out some additional information.
https://forums.huduser.gov/member.php?action=profile&uid=218608
یکشنبه 23 تیر 1398 01:51 ق.ظ
I needed to thank you for this very good read!!
I absolutely loved every little bit of it. I have you book marked
to check out new stuff you post...
https://sendit.cloud/nf3i7lq9w5mt
یکشنبه 23 تیر 1398 01:47 ق.ظ
This website truly has all of the information and facts I needed concerning this subject and didn?t know
who to ask.
https://www.eventbrite.com/o/anti-aging-skin-care-info-for-guys92-23383018325
یکشنبه 23 تیر 1398 12:27 ق.ظ
Thank you for sharing with us, I think this website really stands out
:D.
http://www.pearltrees.com/sheltondowney19
یکشنبه 23 تیر 1398 12:17 ق.ظ
Good blog you have here.. It's difficult to find
excellent writing like yours these days. I seriously appreciate
individuals like you! Take care!!
https://vue-forums.uit.tufts.edu/user/profile/879215.page
شنبه 22 تیر 1398 10:45 ب.ظ
Woh I love your articles, saved to my bookmarks!
cheapest erectile dysfunction medicine
جمعه 21 تیر 1398 06:41 ب.ظ
erectile clinic chicago http://viagralim.us erectile clinic chicago !
It's really a nice and helpful piece of info. I am glad that you shared this helpful information with us. Please stay us up to date like this. Thanks for sharing.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30