تبلیغات
پاسخ به سوالات شما در ادیان و مسیحیت - 22. حرمت تنبلی روز شنبه و مسخ بنی اسرائیل؟

اشتراک و ارسال مطلب به:

سه شنبه 23 آذر 1389

22. حرمت تنبلی روز شنبه و مسخ بنی اسرائیل؟

   نویسنده: شهاب    

آیۀ 65 سورۀ بقره می فرماید: محققاً دانستید جماعتی از شما که حرمت روز شنبه را نگه نداشتند آنان را مسخ کردیم و گفتیم بوزینه شوید. بوزینه شدن جزای کسی است که در روز شنبه به خاطر نیاز، به ماهی گیری پرداخته است. آیا نزد خدا حرمت تنبلی و گرسنگی کشیدن در روز شنبه در زمانی که وسایل تفریحی برای روزهای تعطیل به اندازۀ این دوران نبوده است، بیشتر از کسب معاش و بهره مندی از اوقات فراغت است؟

برای روشن شدن بحث تذکر چند نکته لازم به نظر می رسد:

یک. علاوه بر آیۀ مورد سؤال که پیرامون اصحاب "سبت" بحث می کند، همچنین در آیۀ 163 سورۀ اعراف نیز خداوند به این قضیه پرداخته و می فرماید: "و از آنها دربارۀ (سرگذشت) شهرى كه در ساحل دریا بود سؤال كن، و (به خاطر بیاور) هنگامى را كه آنها در روز شنبه تجاوز (و طغیان در برابر قانون خدا) مى‏كردند، همان هنگام كه ماهیانشان روز شنبه (كه روز تعطیل و استراحت شان بود) آشكار مى‏شدند، اما در غیر روز شنبه به سراغ آنها نمى‏آمدند، این گونه آنها را به چیزى آزمایش كردیم كه در برابر آن نافرمانى مى‏نمودند.

دو. از این که آنها در روز شنبه شکار می کردند و یا ماهی ها را حبس می کردند و روز یکشنبه می گرفتند در این جا دو قول وجود دارد.

اول: ماهى‏ها كه روز شنبه را براى خود روز امنى دانسته بودند در آن روز، زیاد جمع می شدند، یهود آنها را روز شنبه در آب، حبس می كردند و یكشنبه می گرفتند.

دوم: آنان رسماً روز شنبه شكار می كردند و آن را حلال مى‏شمردند.[1]

سه. قوم یهود به دلیل این كه به خداى تعالى و رسول او خیانت كردند، و آنچه در دین خودشان صالح بود فاسد كردند، جمع آنها به لعنت خدا گرفتار شده، در نتیجه توفیق ایمان از ایشان سلب شد، مگر تعداد اندكى از آنها، و خداوند تهدیدشان كرد به این كه اگر استكبار نمایند و بدون عذر تمرد كنند، به سخطى گرفتار مى‏شوند، كه یا لعنت است، و یا طمس، یعنى عذابى كه اثرى از آنان باقى نمى‏گذارد و با این لعن و طمس گریبان آنان را مى‏گیرد، و بدون تردید دست بردار از آنان نیست.[2]

پس از بیان مقدمه لازم است به خود سؤال بپردازیم؛ با توجه به این که چینش سؤال براساس فرضیاتی استوار شده که این فرضیات درست نیست، از این رو با طرح و تحلیل درست آن، به همان ترتیب به پاسخ آنها خواهیم پرداخت.

آیا علت بوزینه شدن آنها این است که به خاطر نیاز، به ماهی گیری پرداخته اند؟

این سرگذشت، چنان كه در روایات اسلامى به آن اشاره شده مربوط به جمعى از بنى اسرائیل است كه در ساحل یكى از دریاها (ظاهراً دریاى سرخ بوده كه در كنار سرزمین فلسطین قرار دارد) در بندرى به نام" ایله" (كه امروز بنام بندر ایلات معروف مى‏باشد) زندگى مى‏كردند و از طرف خداوند به عنوان آزمایش و امتحان دستورى به آنها داده شد و آن این كه صید ماهى را در آن روز تعطیل كنند، اما آنها با آن دستور مخالفت كردند و گرفتار مجازات دردناكى شدند.‏[3] بنابر این مسخ آنها به خاطر این نبود که صرفاً برای کسب روزی به ماهی گیری پرداخته اند؛ چون این کار نه تنها گناه نبوده و آثاری همچون مسخ به دنبال ندارد، بلکه در منطق اسلام این عمل نزد خداوند جزو عبادات می باشد در این رابطه به بیان دو روایت اکتفا می کنیم.

1. امیر مؤمنان علی (ع) فرمود: "هر كس براى عیال خود گوشتی به یك درهم بخرد مثل كسى است كه بنده‏اى از فرزندان اسماعیل را آزاد كرده باشد.‏[4]

2. امام صادق (ع) فرموده: كسى كه در طلب روزى خانواده خود كار می كند و به سعى و كوشش تن می دهد؛ مانند مجاهدى است كه در میدان كارزار براى خدا جهاد مى‏نماید.[5]

از این رو جای هیچ تردیدی نیست که علت مسخ آنها چیزی غیر از ماهی گیری بوده و آن همان چیزی است که خداوند به آن اشاره فرموده است و می فرماید: "این گونه آنها را به چیزى آزمایش كردیم كه در برابر آن نافرمانى مى‏نمودند".[6] براین اساس با توجه و دقت در آیات و روایات مربوطه به دست می آید که این مسئله؛ مانند جریان ذبح حضرت اسماعیل توسط پدرش حضرت ابراهیم (ع)،[7] و جریان منع از شرب آب لشگریان طالوت[8] که برای امتحان و آزمایش بوده این جریان نیز برای امتحان و آزمایش گروهی از یهود بوده است. اما این قوم لجوج، عنود، طماع و دنیاپرست به پیروی از شیطان و هواهای نفسانی از دستورات خداوند سرپیچی نموده و در نتیجه گرفتار خشم و غضب الاهی شده و به شکل بوزینه در آمدند. شاهد دیگری که ادعای ما را تأیید می کند؛ این است که در آیۀ مورد بحث از ماهی گیری آن قوم تعبیر به "اعتدوا" (از حد تجاوز كردند)[9] و "یعدون"(از حد تجاوز كردند)[10]آورده است و این دلالت می کند که مجازات آنها به علت گناه، نافرمانی و تجاوز از دستور الاهی و قبول نشدن در امتحانات و آزمایشات است.

آیا دست برداشتن از کار در روزهای تعطیلی به معنای تنبلی است؟

تعطیلی شنبه از نظر تورات واجب، بلكه از شعارها و نوامیس قوم یهود است و از دیگر فرائض مهم تر آمده است، می گویند: خداوند روز شنبه به ساختمان جهان پایان بخشید و به استراحت پرداخت. و بنى اسرائیل در چنین روزى از مصر بیرون آمده و از مصریان رهایى یافتند. در چنین روزى یهود باید از هر كارى دست بكشند و به اقامه شعائر خود بپردازند.[11]براین اساس کار نکردن در روز شنبه جزو اصول ثابت قوم یهود بوده و امروزه نیز آنان براین اصل معتقدند، و این معنایش تنبلی و دست کشیدن از کار و استراحت مطلق نیست، بلکه با توجه به این که انسان ها در طول هفته (غیر از یک روز تعطیلی) بیشتر به کار مشغول اند و کمتر به عبادت، نظافت، خانواده و ... می رسند از این جهت شایسته است که در یک روز تعطیلی در هفته بیشتر به این اموری که در طول هفته پرداخته نشده، بپردازند، علاوه براین، در این روز نشاطی به دست بیاورند که با انرژی مثبت اول هفته را آغاز کند پس کار (رسمی) نکردن در روزهای تعطیلی به معنای تنبلی نخواهد بود.

تردیدی نیست که دین با تفریحات سالم مخالفت ندارد، بلکه در بعضی از موارد مشوق آن است، اما این طور نیست که روزهای تعطیل مختص به تفریح باشد و یهود هم که شنبه تعطیل آنها بود، وظیفه داشتند، دست از كار و كسب و صید ماهى بكشند و به مراسم عبادت آن روز بپردازند، اما آنها این دستور را زیر پا گذاردند.[12]البته ممکن است پرسش دیگری در این زمینه مطرح شود که با توجه به این که بنی اسرائیل در روز شنبه مستقیماً شکار نمی کردند در صورتی که آنها از شکار روز شنبه نهی شده بودند بر این اساس آنها مرتکب گناهی نشدند پس چرا مسخ شدند؟

تردیدی نیست که آنان به این قانون و دستور الاهی، تجاوز كردند و ماهى‏ها كه روز شنبه را براى خود روز امنى دانسته بودند در آن روز، زیاد جمع می شدند یهود آنها را روز شنبه در آب، حبس می كردند و یكشنبه می گرفتند (به اصطلاح، حیله شرعى به كار می بردند) در حالى كه این عمل، تجاوز بود زیرا حبس، همان شكار است این مثل این است که ماهی را به بیرون آب بیاورند و در استخری متعلق به خودشان بیندازند و پس از آن بگیرند.

نکته: جالب توجه این که در تورات كه سراسر در مناقب بنى اسرائیل آمده، از این واقعه مانند بسیارى از وقایعى كه از آنها قرآن یادآورى كرده ذكرى نشده است. آنچه از وقایع كه در قرآن و تورات هر دو آمده تعبیرات قرآن و بیان چگونگى آنها با گفته‏هاى تورات تفاوت بسیارى دارد.[13][1]  طبرسى، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، گروه مترجمان، ج‏1، ص 204 و 205، انتشارات ناصر خسرو، تهران، چاپ سوم‏، 1372 ش.

[2]  طباطبائی، سید محمد حسین، المیزان، موسوى همدانى، سید محمد باقر، ج ‏4، ص 584، دفتر انتشارات اسلامى جامعۀ مدرسین حوزه علمیه قم، قم، چاپ پنجم، 1374 هـ ش.

[3]  مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج‏6، ص 418، دار الكتب الإسلامیة، تهران، 1374 هـ ش، چاپ اول‏.

[4]  مجلسی، محمد باقر، بحارالأنوار، بحارالأنوار، ج 75، ص 32، مؤسسة الوفاء، بیروت- لبنان، 1404 هـ ق.

[5]  کلینی، كافی، ج 5، ص 88، دار الكتب الإسلامیة، تهران، 1365 هـ ش‏.

[6]  اعراف، 163.

[7]  همین كه (اسماعیل) به حد كار كردن رسید (ابراهیم)به او (اسماعیل) گفت: پسرم در خواب مى‏بینم كه تو را ذبح مى‏كنم نظرت در این باره چیست؟ گفت پدرجان آنچه مأمور شده‏اى انجام ده كه به زودى ان شاء اللَّه مرا از صابران خواهى یافت. صافات، 102.

[8]  هنگامى كه طالوت با لشگریانش حركت نمودند طالوت گفت خداوند شما را به نهرى امتحان كننده است پس هر كه از آن نهر بیاشامد از من نیست و هر كه از آن نخورد او از منست مگر كسى كه كفى از آب بیاشامد پس از آن نهر جز اندكى همه آشامیدند، و هنگامى كه طالوت و كسانى كه ایمان آورده بودند از آن نهر گذشتند آنهایى كه مخالفت نموده بودند گفتند ما را امروز طاقت جنگ با جالوت و لشگریانش، نیست. بقرة، 249.

[9]  بقره، 65.

[10]  اعراف، 163.

[11] طالقانى، سید محمود، پرتوى از قرآن، ج‏1، ص 186، ناشر: شركت سهامى انتشار، تهران‏، 1362 ش‏، چاپ چهارم‏ .

[12]  مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه (با اندکی تصرف)، ج‏6، ص 419.

[13]  طالقانى، سید محمود، پرتوى از قرآن، ج‏1، ص 186.


cheap 20mg levitra
جمعه 20 مهر 1397 04:30 ق.ظ

Appreciate it. Plenty of info.

buy levitra buy levitra 10mg levitra generic levitra 10 mg prezzo levitra generic levitra generic buy levitra buy 10 mg levitra levitra 10 mg prezzo levitra without a doctor prescription
Cialis prices
سه شنبه 10 مهر 1397 04:27 ب.ظ

Nicely put, Cheers.
cialis usa cost buy cialis uk no prescription cialis generique 5 mg get cheap cialis cialis 200 dollar savings card cialis side effects cialis farmacias guadalajara get cheap cialis cialis italia gratis precios de cialis generico
http://viagravonline.com/
پنجشنبه 29 شهریور 1397 12:38 ق.ظ

Kudos! I enjoy this!
40 mg cialis what if i take online cialis cialis 5mg billiger overnight cialis tadalafil cialis price thailand we choice cialis uk we recommend cialis best buy get cheap cialis how to buy cialis online usa cialis canada on line
viagravipsale.com
سه شنبه 27 شهریور 1397 09:29 ب.ظ

You explained this effectively!
we use it 50 mg cialis dose i recommend cialis generico india cialis 100mg cost cialis italia gratis cialis taglich cialis 20 mg cost viagra cialis levitra 40 mg cialis what if i take cialis cipla best buy cialis patentablauf in deutschland
viagrayosale.com
پنجشنبه 15 شهریور 1397 12:14 ب.ظ

You actually explained that perfectly!
cialis generico online ou trouver cialis sur le net cialis for bph wow look it cialis mexico cialis generico online get cheap cialis cialis generique 5 mg rx cialis para comprar walgreens price for cialis cialis reviews
canadianpharmacyonli.com
چهارشنبه 14 شهریور 1397 03:40 ق.ظ

You actually stated that effectively!
canada drug pharmacy canadian pharmaceuticals reviews canadianpharmacy canadian pharmacies online canadian discount pharmacies pharmacy onesource canadian online pharmacy northwest pharmacies canadianpharmacyusa24h online pharmacy canada
Buy cialis
دوشنبه 12 شهریور 1397 11:54 ب.ظ

Cheers! I value this!
only best offers cialis use opinioni cialis generico when can i take another cialis cialis vs viagra cialis pills price each cialis pas cher paris we like it safe cheap cialis walgreens price for cialis side effects for cialis buy name brand cialis on line
kawanboni.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 06:50 ق.ظ

Valuable tips. Thanks a lot!
cialis online link for you cialis price cialis 5 effetti collaterali order generic cialis online generic for cialis achat cialis en europe cialis generico postepay cialis uk next day precios cialis peru free generic cialis
buy name brand cialis on line
دوشنبه 22 مرداد 1397 09:08 ب.ظ

Amazing stuff. Thanks a lot.
cialis tablets wow look it cialis mexico click here take cialis cialis 20 mg cialis australia org tadalafilo we like it safe cheap cialis cilas cialis 5 effetti collaterali buying cialis in colombia
Cialis prices
دوشنبه 7 خرداد 1397 07:44 ق.ظ

You mentioned it adequately!
cialis coupons cialis billig female cialis no prescription tadalafil where cheapest cialis cialis coupons printable generic cialis 20mg uk acheter du cialis a geneve cialis online holland buy cheap cialis in uk
Cialis 20 mg
جمعه 7 اردیبهشت 1397 10:39 ب.ظ

You actually reported this perfectly.
price cialis wal mart pharmacy canada discount drugs cialis buy generic cialis non 5 mg cialis generici side effects for cialis buy cialis cialis preise schweiz estudios de cialis genricos cialis for sale 200 cialis coupon
Viagra generico
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 02:46 ب.ظ

You actually stated that perfectly.
buy generic viagra australia can you buy viagra at cvs viagra pharmacy online viagra buy viagra purchase viagra where can i buy generic viagra online buy viagra pharmacy cheapest viagra with prescription where can i buy generic viagra online buying viagra without a prescription how buy viagra online
Buy cialis
شنبه 18 فروردین 1397 06:20 ق.ظ

You've made your point.
cialis for sale in europa wow cialis tadalafil 100mg cialis en 24 hora only here cialis pills cialis tablets cialis online deutschland compare prices cialis uk cialis 10mg prix pharmaci cialis online deutschland click now cialis from canada
Cialis generic
شنبه 4 فروردین 1397 05:15 ق.ظ

Fantastic info. Many thanks.
where do you buy cialis cialis super acti prezzo cialis a buon mercato generic cialis 20mg uk cialis for sale south africa cialis rezeptfrei buy cialis online legal how to buy cialis online usa cialis diario compra cialis italia gratis
Cialis 20 mg
دوشنبه 28 اسفند 1396 10:43 ق.ظ

Cheers, I enjoy it.
cialis 20mg preis cf cialis alternative cialis tablets cost of cialis cvs cost of cialis cvs cialis name brand cheap cialis bula cialis e hiv generic cialis pill online cialis generika in deutschland kaufen
Maxwell
جمعه 17 آذر 1396 12:04 ب.ظ
Incredible points. Outstanding arguments. Keep up the amazing spirit.
How can I increase my height after 18?
دوشنبه 16 مرداد 1396 06:11 ق.ظ
I've read several excellent stuff here. Certainly value bookmarking for
revisiting. I surprise how a lot attempt you put to create this kind of fantastic
informative web site.
How do you grow?
شنبه 14 مرداد 1396 04:23 ق.ظ
I visited multiple blogs but the audio feature for audio songs existing at this web page
is truly excellent.
foot pain and numbness
پنجشنبه 1 تیر 1396 02:42 ق.ظ
Precisely what I was looking for, appreciate it for posting.
http://SandyHernanadez.bravesites.com
چهارشنبه 3 خرداد 1396 03:40 ب.ظ
Spot on with this write-up, I actually believe that this amazing
site needs far more attention. I'll probably be
returning to read more, thanks for the information!
Reagan
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 04:49 ق.ظ
Everything composed made a great deal of sense.
But, consider this, what if you were to create a killer title?
I mean, I don't wish to tell you how to run your blog,
however suppose you added a title to possibly grab folk's attention? I mean پاسخ به سوالات شما در ادیان و مسیحیت - 22.
حرمت تنبلی روز شنبه و مسخ بنی اسرائیل؟ is a little boring.

You could look at Yahoo's front page and watch how they create article titles to grab viewers to open the links.
You might add a related video or a picture or two to grab readers excited about what you've written. Just my opinion, it might
make your posts a little livelier.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر