تبلیغات
پاسخ به سوالات شما در ادیان و مسیحیت - 20. تناقض در تقاضا یا عدم تقاضای کمک مومنان در قیامت؟

اشتراک و ارسال مطلب به:

در ارتباط با وضعیت انسان ها در معادشان، آیات 101 سورۀ مؤمنون و 28 سورۀ قصص، بیان می دارند که در آن هنگام، هیچ فردی از دیگری تقاضای کمک و سؤال نمی نماید(لا یتساءلون)، اما در آیات 27 و 50 از سورۀ صافات و نیز آیۀ 25 سورۀ طور اعلام شده که برخی از آنها از یکدیگر سؤال نموده و تقاضای کمک می نمایند(یتساءلون)!این تناقض را چگونه برطرف می نمایید؟

در پاسخ به این پرسش باید گفت: این تناقض ظاهری که در این نوع از آیات قرآن کریم به چشم می خورد با کمی دقت و تعمق برطرف می شود و همان گونه که در اعجاز قرآن کریم گفته اند، هیچ یک از آیاتش آیۀ دیگر را نفی نمی کند و این یکی از معجزات این کتاب جاوید است. این پرسش و تناقض ظاهری به ذهن مفسران قرآن نیز رسیده و در کتب تفسیر مطرح شده است. با این بیان كه از برخی از آیات قرآن به خوبى استفاده مى‏شود كه بعد از برپاشدن روز قیامت مردم از یكدیگر سؤال مى‏كنند، مانند آیه 27 سوره صافات كه در مورد مجرمان به هنگامى كه در آستانه دوزخ قرار مى‏گیرند مى‏گوید: "وَ أَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلى‏ بَعْضٍ یَتَساءَلُونَ"؛ آنها رو به یكدیگر نموده و سؤال هاى (سرزنش آمیز) از یكدیگر مى‏كنند.

و در همان سوره آیۀ 50 از بهشتیان سخن مى‏گوید كه به هنگام استقرار در بهشت رو به سوى یكدیگر مى‏كنند و از هم (درباره یارانى كه در دنیا داشتند و بر اثر انحراف از جاده حق به دوزخ رفتند) سؤال مى‏كنند: "فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلى‏ بَعْضٍ یَتَساءَلُونَ".

نظیر این معنا در آیه 25 سوره طور نیز آمده است. اكنون سؤال این است كه این آیات چگونه با آیۀ مورد بحث (101 مؤمنون) كه مى‏گوید در قیامت از یكدیگر سؤال نمى‏كنند سازگاری دارد؟!

مقدمتاً باید گفت: کتاب های لغوی "یتساءلون" از ماده "سؤال" را هم به معناى پرسش كردن از یكدیگر، و هم به معنای در خواست کمک معنا کرده اند.[1]

با دقت در آیات قرآن مشاهده می کنیم که مسئله پرسش و عدم پرسش در قیامت با عنوان سؤال در شش آیه مطرح شده است که دو مورد آن با واژه "لایتساءلون"،[2] حکایت از عدم پرسش و در خواست دارد و در چهار آیه در قالب واژه "یتساءلون"[3] از ماده "سؤال" به معناى پرسش كردن از یكدیگر آمده است.

باید دانست که هیچ تناقض و تضادی بین این آیات وجود ندارد؛ زیرا آیاتی که می فرماید در آن روز هیچ فردی از دیگری تقاضای کمک و سؤال نمی نماید، اشاره به مراحل نخستین رستاخیز دارد و این به دلیل شدت حیرت و  وحشت آن روز است و به جهت همین شدت وحشت و سرگردانی است که انسان ها از یک دیگر گریزانند و همدیگر را نمی شناسند. در آن روز انسان ها چنان در وحشت فرو مى‏روند كه از شدت ترس حساب و كیفر الاهى از حال یكدیگر به هیچ وجه سؤال نمى‏كنند، آن روز روزى است كه مادر از كودك شیرخوارش غافل مى‏شود، و برادر، برادر خود را فراموش مى‏كند. انسان ها همچون مردم مست به نظر مى‏رسند، در حالی که مست نیستند، چنان كه در آغاز سوره حج می خوانیم: "روزى كه آن را به بینید هر زن شیرده از شیر خوار خویش غافل شود و هر زن باردار بار خویش بگذارد و مردمان را مستان بینى، اما مستان نیند، ولى عذاب سخت است‏".[4] این مسئله را می توان با یک مثالی ساده ترسیم کرد. هنگامی که گرگ ها به گله ای از گوسفندان حمله ور می شوند، چنان رعب و وحشتی در بین آنها ایجاد می شود که اجتماع آنها پراکنده شده و آن چنان از همدیگر فرار می کنند که هر گوسفندی به فکر نجات خویش است ... بعد از نفخ صور هرکسی گرفتار اعمال خویش بوده و به فکر نجات خویش است. به عبارت دیگر، هول و اضطراب و وحشت آن قدر آنها را پریشان مى‏كند كه یكدیگر را به كلى فراموش مى‏كنند. لذا شناخت و نسبت فامیلی و مسائلی از این دست از ذهن ها می رود.

اما قرآن کریم آن جا که درباره سؤال پرسش انسان ها از یکدیگر سخن می گوید: "و اقبل بعضهم علی بعض یتسائلون..."، این پرسش و گفت و گو بعد از استقرار در بهشت و جهنم است، طبق آیات قرآن بنده های خوب خدا غرق انواع نعمت هاى معنوى و مادى بهشت اند، و بر تخت هاى بهشتى تكیه داده و با دوستان خود به راز و نیاز مشغول اند، ناگهان بعضى از آنها به فكر گذشتۀ خود و دوستان دنیا مى‏افتد، همان دوستانى كه راه خود را جدا كردند و جاى آنها در جمع بهشتیان خالى است، مى‏خواهند بدانند سرنوشت آنها به كجا رسید. لذا بعضى رو به بعضى دیگر كرده سؤال مى‏كنند: "فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلى‏ بَعْضٍ یَتَساءَلُونَ".[5]

همین طور دوزخیان نیز با یکدیگر گفت و گو می کنند؛ مانند آیه 27 سوره صافات كه در مورد مجرمان به هنگامى كه در آستانه دوزخ قرار مى‏گیرند مى‏گوید: "وَ أَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلى‏ بَعْضٍ یَتَساءَلُونَ"؛ آنها رو به یكدیگر نموده و سؤال هاى (سرزنش آمیز) از یكدیگر مى‏كنند. گناه خویش را به گردن دیگرى می اندازد، دنباله‏روان رؤساء و پیشوایان خود را مقصر مى‏شمرند، و پیشوایان پیروان خود را، چنان كه مى‏گوید: "آنها رو به سوى یكدیگر مى‏كنند و یكدیگر را مورد سؤال قرار مى‏دهند: "وَ أَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلى‏ بَعْضٍ یَتَساءَلُونَ". آیات 62 تا 64 سوره صاد نیز شاهد صادق بر این مسئله است: "آنها می گویند: چرا مردانی را که ما از اشرار می شمردیم (در این جا در آتش دوزخ) نمی بینیم ... این یک واقعیت است گفت و گوهای خصمانۀ دوزخیان".

در همین راستا آیاتی وجود دارد که نشانگر آن است که میان بهشتیان و دوزخیان نیز ارتباطات کلامی وجود دارد، آن جا که می فرماید: "فی جناتٍ یتساءلون* عن المجرمین* ما سَلَكَكُمْ فِی سَقَرَ* قالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّینَ ...."؛[6]‏ آنها در باغ های بهشت اند و سؤال می کنند از مجرمان چه چیز شما را به دوزخ وارد ساخت؟! می گویند ما از نماز گزاران نبودیم... بنابراین، با در کنار هم قرار دادن این آیات و دقت و تأمل در آنها روشن خواهد شد که هیچ تعارضی میان آنها وجود ندارد.‏

البته نظریه های دیگری نیز در جمع بین این آیات بیان شده، از جمله این که آیه 101 سوره مؤمنون به دو قسمت از پدیده‏هاى قیامت اشاره شده است: یكى از كار افتادن نسب ها است؛ زیرا رابطۀ خویشاوندى و قبیله‏اى كه حاكم بر نظام زندگى مردم این جهان است، سبب مى‏شود كه افراد مجرم از بسیارى از مجازات ها فرار كنند، و یا در حل مشكلاتشان از خویشاوندان كمك گیرند، اما در قیامت انسان است و اعمالش، و هیچ كس نمى‏تواند حتى از برادر و فرزند و پدرش دفاع كند و یا مجازات او را به جان بخرد. بر این اساس، جمله "وَ لا یَتَساءَلُونَ" بدان معنا است که آنان كه از یكدیگر تقاضاى كمك نمى‏كنند؛ زیرا مى‏دانند این تقاضا به هیچ وجه مفید و مؤثر نیست[7]، اما سایر گفت و گوها امکان پذیر خواهد بود.

خلاصه: با دقت و تأمل در مضمون آیات فوق پاسخ این پرسش روشن خواهد شد؛ زیرا آیات مربوط به اثبات سؤال از یكدیگر بعد از استقرار در بهشت و جهنم و یا در آستانه ورود به آنها است، در حالى كه نفى سؤال از یكدیگر مربوط به مراحل نخستین رستاخیز است كه هول و اضطراب و وحشت آن قدر آنها را پریشان مى‏كند كه یكدیگر را به كلى فراموش مى‏كنند و یا به عقیدۀ برخی دیگر، سؤال ننمودن در قیامت، به معنای درخواست ننمودن است، نه سایر گفت و گوها.


[1] ابن منظور، لسلن العرب، واژه سئل؛ ...

[2] مؤمنون، 101؛ قصص، 66.

[3] صافات، 27، 50؛ طور، 25؛ مثر،40.

[4] حج، 2. "یَوْمَ تَرَوْنَها تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَ تَضَعُ كُلُّ ذاتِ حَمْلٍ حَمْلَها وَ تَرَى النَّاسَ سُكارى‏ وَ ما هُمْ بِسُكارى‏ ...".

[5] مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج ‏19، ص 61، دار الكتب الإسلامیة، تهران‏، 1374 ش‏.

[6] مدثر، 40- 43.

[7] تفسیر نمونه، ج ‏14، ص 327.

http://calinaturalscbdoil.com/
یکشنبه 20 مرداد 1398 07:17 ق.ظ
Hey there! I know this is somewhat off topic but I was wondering if you knew where I could get a captcha plugin for my comment
form? I'm using the same blog platform as yours and I'm having trouble finding one?
Thanks a lot!
https://banksdaley66.webs.com/apps/blog/show/46868937-three-solutions-for-get-really-own-online-business-started-fast
شنبه 15 تیر 1398 05:09 ق.ظ
I don't leave many comments, but i did a few searching and wound up here پاسخ به سوالات شما در ادیان و مسیحیت -
20. تناقض در تقاضا یا عدم تقاضای کمک مومنان در قیامت؟.

And I do have a few questions for you if it's allright. Is it just me or does it look like some of these
comments come across like they are left by brain dead visitors?

:-P And, if you are posting on additional social sites, I'd like to
follow anything fresh you have to post. Could you make a list of every one of your communal pages like your twitter feed,
Facebook page or linkedin profile?
only now cialis for sale in us
دوشنبه 3 تیر 1398 02:55 ق.ظ

With thanks! I enjoy it.
cialis prezzo di mercato warnings for cialis calis cialis 20 mg cut in half cialis prices cialis professional yohimbe side effects of cialis cialis 100 mg 30 tablet buy online cialis 5mg overnight cialis tadalafil
Cialis online
یکشنبه 2 تیر 1398 11:01 ق.ظ

Seriously a lot of great facts.
warnings for cialis warnings for cialis buy original cialis cialis per paypa cialis generique 5 mg precios de cialis generico cialis farmacias guadalajara buy cialis uk no prescription cialis pas cher paris i recommend cialis generico
http://simriari.strikingly.com/
شنبه 1 تیر 1398 08:22 ب.ظ

Fine tips. Kudos!
dosagem ideal cialis how do cialis pills work interactions for cialis cialis great britain brand cialis nl cialis for sale cialis uk cialis bula cialis kaufen wo order generic cialis online
http://nalwellti.strikingly.com/
شنبه 1 تیر 1398 03:26 ق.ظ

You made the point.
cialis manufacturer coupon the best choice cialis woman cialis vs viagra cialis farmacias guadalajara low dose cialis blood pressure cialis australia org link for you cialis price click now cialis from canada buy cialis sample pack cialis without a doctor's prescription
cialis y deporte
جمعه 31 خرداد 1398 11:23 ق.ظ

Regards! Helpful stuff!
cialis cuantos mg hay canadian drugs generic cialis cialis name brand cheap cialis online holland only now cialis for sale in us 5 mg cialis coupon printable cialis for sale south africa generic cialis with dapoxetine cialis pills price each cialis mit grapefruitsaft
http://plumpebbval.strikingly.com/
پنجشنبه 30 خرداد 1398 06:48 ب.ظ

Appreciate it. A lot of tips!

cialis wir preise cialis 20mg preis cf cialis farmacias guadalajara weblink price cialis cialis 10mg prix pharmaci cialis kamagra levitra cialis 100 mg 30 tablet cialis professional from usa click here take cialis buying cialis in colombia
Cialis 20 mg
پنجشنبه 30 خرداد 1398 12:28 ق.ظ

Regards, Useful stuff!
preis cialis 20mg schweiz cialis professional from usa link for you cialis price cialis per paypa cialis coupon we recommend cialis info cialis prezzo di mercato cialis preise schweiz generic cialis with dapoxetine cialis mit grapefruitsaft
cialis dosage
چهارشنبه 29 خرداد 1398 07:45 ق.ظ

Cheers! Awesome stuff.
the best choice cialis woman sialis cialis 30 day trial coupon cialis uk we recommend cialis info look here cialis cheap canada cialis generic tadalafil buy cialis tablets australia cialis kaufen wo generic low dose cialis
Cialis prices
سه شنبه 28 خرداد 1398 09:20 ق.ظ

Nicely put, Regards!
generic cialis at the pharmacy 40 mg cialis what if i take tadalafil generico cialis mexico cipla cialis online precios cialis peru link for you cialis price only now cialis for sale in us cialis online holland how does cialis work
http://cleatenchrom.strikingly.com/
دوشنبه 27 خرداد 1398 06:14 ب.ظ

With thanks, I appreciate it!
cialis 05 only now cialis 20 mg cialis from canada enter site very cheap cialis precios de cialis generico cialis prezzo al pubblico cialis usa cost we choice cialis pfizer india prezzo di cialis in bulgaria cialis 20 mg best price
http://sipixa.strikingly.com/
دوشنبه 27 خرداد 1398 03:12 ق.ظ

Many thanks! Numerous tips.

cost of cialis per pill prix de cialis cialis super kamagra pastillas cialis y alcoho enter site 20 mg cialis cost we recommend cheapest cialis generic cialis levitra only best offers cialis use click now cialis from canada cialis generico en mexico
canadian discount cialis
یکشنبه 26 خرداد 1398 01:39 ب.ظ

Thanks a lot! I like it!
buying cialis in colombia cialis baratos compran uk cialis 5 mg funziona price cialis per pill comprar cialis 10 espa241a we use it cialis online store dosagem ideal cialis only best offers cialis use viagra cialis levitra cialis dosage
http://tolltili.strikingly.com/
شنبه 25 خرداد 1398 09:33 ق.ظ

You said it very well..
tadalafil generic cialis uk cialis tadalafil miglior cialis generico cialis 20 mg acquistare cialis internet try it no rx cialis cuanto cuesta cialis yaho cialis daily new zealand generic cialis tadalafil
Cialis online
جمعه 24 خرداد 1398 07:33 ب.ظ

Kudos, Excellent stuff.
rx cialis para comprar cialis 05 cialis dosage recommendations price cialis wal mart pharmacy cialis billig cialis 20 mg bulk cialis click here to buy cialis cialis authentique suisse cialis 5 mg scheda tecnica
http://costringsu.strikingly.com/
جمعه 24 خرداد 1398 04:58 ق.ظ

Superb write ups. Thank you!
warnings for cialis achat cialis en europe order a sample of cialis generic cialis with dapoxetine cialis for sale bulk cialis cialis cost cialis efficacit cialis generico en mexico chinese cialis 50 mg
erectile tissue location and function
جمعه 24 خرداد 1398 04:31 ق.ظ
herbs for erectile dysfunction http://viagralim.us herbs for erectile dysfunction !
Excellent beat ! I would like to apprentice even as you amend your website, how can i subscribe for a blog web site? The account helped me a applicable deal. I have been tiny bit acquainted of this your broadcast provided vibrant transparent concept
cialis from canada
پنجشنبه 23 خرداد 1398 02:48 ب.ظ

Thanks a lot, Plenty of facts!

buy cialis sample pack cialis per paypa we use it cialis online store only here cialis pills online cialis cialis arginine interactio usa cialis online cialis professional from usa legalidad de comprar cialis walgreens price for cialis
http://maladoc.strikingly.com/
پنجشنبه 23 خرداد 1398 01:18 ق.ظ

Terrific stuff. Thank you.
generic cialis 20mg tablets click now buy cialis brand when will generic cialis be available generic cialis levitra generic cialis with dapoxetine cialis pills boards cialis efficacit low cost cialis 20mg cialis 05 cialis online napol
cialisvie.com
سه شنبه 21 خرداد 1398 05:13 ق.ظ

Wow loads of good data!
tadalafil generic effetti del cialis generic cialis 20mg tablets cialis wir preise cialis 5mg cialis 100 mg 30 tablet buy generic cialis we choice cialis uk cialis dosage we recommend cheapest cialis
http://cialisvie.com/
شنبه 18 خرداد 1398 06:05 ب.ظ

You made the point.
chinese cialis 50 mg cialis 30 day trial coupon tadalafilo if a woman takes a mans cialis cialis online deutschland cialis wir preise cialis italia gratis cialis 100mg suppliers safe dosage for cialis acquisto online cialis
http://www.ilcervellone.it/summertour/
چهارشنبه 4 اردیبهشت 1398 11:31 ب.ظ
スーパーコピー時計、人気No.1の時計コピー 通販「15%OFF,7年老舗」.世界大人気激安時計スーパーコピー
https://www.ratsgymnasium-bielefeld.de/index.php/schulleben/sommerfest
چهارشنبه 4 اردیبهشت 1398 11:30 ب.ظ
バッグ
http://www.mindywenderfitness.com/372630998/
جمعه 30 فروردین 1398 12:53 ق.ظ
最高級ロレックススーパーコピー時計海外激安通販_ロレックス偽物専門店
http://sewingbymoonlight.com/about/
جمعه 30 فروردین 1398 12:52 ق.ظ
ロレックス デイデイト 118239 コピー 時計
http://www.oumma.be/actualite
جمعه 30 فروردین 1398 12:52 ق.ظ
精巧ですのブランド時計、スーパーコピーブランド激安通販
buy cialis online
جمعه 16 آذر 1397 03:18 ب.ظ

Very good knowledge. Thanks.
miglior cialis generico female cialis no prescription buy cialis cheap 10 mg cialis ahumada cialis en mexico precio buying cialis in colombia cialis dosage amounts dose size of cialis where cheapest cialis non 5 mg cialis generici
Generic cialis
پنجشنبه 15 آذر 1397 08:14 ب.ظ

Regards. Loads of data!

low cost cialis 20mg generic cialis 20mg tablets buy cialis online cheapest cialis 30 day sample overnight cialis tadalafil cialis super acti cialis uk costo in farmacia cialis how to purchase cialis on line only best offers 100mg cialis
Buy cialis
پنجشنبه 15 آذر 1397 12:42 ق.ظ

Superb material. Kudos.
link for you cialis price non 5 mg cialis generici cialis 50 mg soft tab cialis sans ordonnance cialis for daily use price cialis best cialis 5 mg para diabeticos prezzo di cialis in bulgaria cialis generisches kanada cialis y deporte
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30