تبلیغات
پاسخ به سوالات شما در ادیان و مسیحیت - 10. کروی بودن زمین و فرش مسطح در قرآن؟

اشتراک و ارسال مطلب به:

سه شنبه 23 آذر 1389

10. کروی بودن زمین و فرش مسطح در قرآن؟

   نویسنده: شهاب    

خداوند می فرماید: و زمین را گستردیم؛ و در آن كوه‏هاى ثابتى افكندیم؛ و از هر گیاه موزون، در آن رویاندیم؛ آیا زمین را محل آرامش (شما) قرار ندادیم؟! خداوند اطمینان می دهد که زمین مانند فرشی مسطح است. آیا این آیات دلالت بر کروی نبودن زمین ندارد؟

برای این که روشن شود آیا آیاتی که پرسشگر محترم به آنها استناد نموده با کروی بودن زمین مخالف است یا نه؟، لازم است به تفسیر آیات مراجعه کنیم:

الف: آیه اول: " و زمین را گستردیم و در آن كوه‏هاى ثابتى افكندیم و از هر گیاه موزون، در آن رویاندیم "[1]

"مد ارض" به معناى گستردن طول و عرض آن است، و اگر خدا زمین را نمی گستراند و از سلسله‏ کوه ها پوشیده مى‏شد صلاحیت كشت و زرع و سكونت را نداشت و جانداران كمال حیات خود را نمى‏یافتند.[2]

منظور از « مدّ » و گستراندن این نیست که زمین کروی نیست بلکه مقصود این است که سطح زمین به طور کامل برجسته و ناهموار خلق نشد که اگر این گونه آفریده می شد انسان در این زمین نمی توانست به خوبی زندگی نماید. کشت و زرع داشته باشد و اسباب راحتی خود را فراهم آورد. چنان که روند آیات بعد که در شمارش نعمت های راحتی بخش انسان اند، نیز بر این مطلب دلالت دارد.

ب: آیه دوم:" آیا ما زمین را بسترى نساختیم؟[3]

کلمه" مهاد" در این آیه به معنى مكان آماده و صاف و مرتب است، و در اصل از" مهد" به معنى محلى كه براى استراحت كودك آماده مى‏كنند (اعم از گاهواره و یا بستر) گرفته شده است.[4] و از این رو به گهواره‏اى كه براى كودك آماده می شود نیز  مهد اطلاق شده است.[5] بنا بر این؛ مهد و مهاد، جائی است كه مانند گهواره آماده پرورش است چنان که در آیه فرمود : الَّذِی جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْداً [6]- و این معنا مثل معناى آیه:" الْأَرْضَ فِراشاً[7] (زمین را مانند فرشى گسترده برایتان قرار داده است) می باشد .[8]

بر این اساس؛ می توان گفت: این آیه در صدد بیان این نکته است که زمین به عنوان یک نعمت الاهی جایی برای راحتی موجودات و به ویژه انسان ها خلق شده است همانند « مهد » و گهواره که مایۀ آرامش است.

از طرفی در قرآن آیاتی هست که بنا به گفته صاحب نظران با کروی بودن زمین هماهنگ و سازگار می باشند. و این آیات به عنوان معجزه علمی قرآن مطرح شده اند. که در زیر به برخی از آنها می پردازیم .

1 - آیه اول: "شب را در روز مى‏پوشاند و روز شتابان آن را مى‏طلبد".[9] این آیه مى‏فهماند که شب فراگیر روز است.  یعنى همه آن مكان هایى را كه روز بود شب فرا مى‏گیرد، و اگر زمین كروى نبود صحیح نبود بگوییم دائما شب روز را فرا مى‏گیرد، و آن را دنبال مى‏كند، زیرا در این صورت چند ساعتى شب به دنبال روز مى‏بود. و چون به انتهاى سطح زمین مى‏رسیدند، روز بر مى‏گشت و شب را دنبال مى‏كرد. و به عبارتى دیگر: در هر روزى یك روز شب به دنبال روز مى‏رفت ، و روز دیگر، روز به دنبال شب، پس این كه قرآن به طور مطلق فرمود: شب به دنبال روز مى‏رود جز با كرویت زمین درست در نمى‏آید.[10]

2 - آیه دوم:"... شب را بر روز داخل مى‏كند و روز را بر شب‏ ...".[11]‏

در تفسیر این آیه آمده است :"اگر انسانى بیرون كره زمین ایستاده باشد و به منظره حركت وضعى زمین به دور خودش و پیدایش شب و روز بر گرد آن نگاه كند، مى‏بیند كه گویى به طور مرتب از یك سو نوار سیاه رنگ شب بر روشنایى روز پیچیده مى‏شود و از سوى دیگر نوار سفید رنگ روز بر سیاهى شب، و با توجه به این كه"یكور" از ماده" تكویر" به معنى پیچیدن است ... نكته لطیفى كه در این تعبیر قرآنى، نهفته است روشن مى‏شود، كه زمین كروى است و به دور خود گردش مى‏كند، و بر اثر این گردش، نوار سیاه شب، و نوار سفید روز، دائما گرد آن مى‏گردند، گویى از یك سو نوار سفید بر سیاه و از سوى دیگر نوار سیاه بر سفید پیچیده مى‏شود."[12]

3 –آیه سوم: "پس سوگند به پروردگار مشرقها و مغربها كه ما تواناییم"[13] سید هبه الدین شهرستانی در تفسیر این آیه آورده است: « این آیه دلالت دارد بر کثرت مشرق ها و مغرب ها و کرویت زمین نیز مستلزم آن است که در هر نقطه از زمین برای گروهی دیگر مغرب باشد. پس کثرت مشارق و مغارب با قول به کرویت زمین سازگار می باشد.»[14] توضیح این که اگر زمین مسطح بود تنها یک مشرق و مغرب وجود داشت ولی جایی که زمین کروی باشد لازم است دارای مشرق ها و مغرب ها باشد چرا که در این صورت با چرخشش مشرق و مغرب مکان ها تفاوت می کند.[15]

4 –آیه چهارم: "و به زمین كه چگونه گسترده و هموار گشته است‏ " [16]برخی از نویسندگان معاصر با توجه به این آیه و نیز آیات 137 سوره اعراف و 5 سوره صافات و 40 سوره معارج را دلیل کرویت زمین از نظر قرآن می دانند و آن را یکی از معجزات علمی قرآن تلقی می کنند و می نویسند : مسطح بودن زمین، مانع کرویت آن نمی شود چرا که هر کره ای برای خود سطحی نیز دارد و از این روست که در هندسه کره را یکی از اقسام سطح به شمار می آورند. و توضیح می دهد که مسطح بودن به معنای مقابل کروی، یک اصطلاح هندسی جدید است و مقصود از "سطحت" در آیه گسترش است.[17]

نتیجه این که: قرآن نه تنها زمین را مسطح (در مقابل کروی بودن) نمی داند بلکه آیات زیادی وجود دارد که با کرویت زمین کاملاً سازگار می باشند.


[1] .حجر، 19

[2] - طباطبایى، سید محمد حسین، المیزان فى تفسیر القرآن، ج 12، ص 138 و 139، دفتر انتشارات اسلامى جامعۀ مدرسین حوزه علمیه قم، قم، چاپ پنجم، 1417 ق؛ مكارم شیرازى، ناصر، تفسیر نمونه، ج 11 ، ص 52 و 53، دار الكتب الإسلامیة - تهران، چاپ اول، 1374 ش.

[3] .النبأ، 6

[4] - مكارم شیرازى، ناصر، تفسیر نمونه ، ج 26 ، ص 16 و 17.

[5] مریم، 29،كَیْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كانَ فِی الْمَهْدِ صَبِیًّا.

[6] طه، 53.

[7] بقره، 22.

[8] - خسروى حسینى، سید غلامرضا، ترجمه و تحقیق مفردات الفاظ قرآن، ص 261، انتشارات مرتضوى - تهران، چاپ دوم، 1375 ش.

[8] - طباطبایى، سید محمد حسین، تفسیر المیزان، ج 20، ص 161 و 162.

[9] : " یُغْشِی اللَّیْلَ النَّهارَ یَطْلُبُهُ حَثِیثاً".

[10] - طباطبایى، سید محمد حسین، تفسیر المیزان، موسوى همدانى، سید محمد باقر، ترجمه تفسیر المیزان، ج 10 ، ص 222، دفتر انتشارات اسلامى جامعه‏ى مدرسین حوزه علمیه قم - قم، چاپ پنجم، 1374 ش.

[11] الزمر، 5 : یُكَوِّرُ اللَّیْلَ عَلَى النَّهارِ وَ یُكَوِّرُ النَّهارَ عَلَى اللَّیْل.

[12] - مكارم شیرازى، ناصر، تفسیر نمونه ، ج 19، ص 376.

[13]  معارج،40،" فَلا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشارِقِ وَ الْمَغارِبِ إِنَّا لَقادِرُونَ".

[14] - رضائی اصفهانی ، محمد علی ، پژوهشی در اعجاز علمی قرآن ، ص 188 و 189، انتشارات کتاب مبین ، چاپ سوم ، 1381 ش.

[15] - مكارم شیرازى، ناصر، تفسیر نمونه، ج 19، ص 13 و 14.

[16] الغاشیه، 20،و الی الارض کیف سطحت.

[17] - گودرزی ، نجف ، مطالب شگفت انگیز قرآن ، ص 28 - 30؛ امین، احمد، کتاب راه تکامل، ج 7 ، ص 145؛ ماهنامه مکتب الاسلام ، سال 12 ، ش 11؛ نیازمند، ید الله، اعجاز قرآن از نظر علوم امروزی، ص 189، به نقل از : پژوهشی در اعجاز علمی قرآن، رضائی، ص 190. 

levitra online
پنجشنبه 19 مهر 1397 02:54 ق.ظ

Very good facts. Kudos!
buy 10 mg levitra buy levitra levitra generic levitra generic buy levitra 10mg levitra without a doctor prescription buy levitra online buy 10 mg levitra cheap 20mg levitra levitra without a doctor prescription
Cialis prices
سه شنبه 10 مهر 1397 02:21 ق.ظ

Amazing lots of valuable data!
cialis 20mg preis cf cialis 100mg suppliers cialis 10mg prix pharmaci acquistare cialis internet cialis 20 mg cialis online how does cialis work cheap cialis cialis in sconto tadalafilo
cialissi.com
شنبه 7 مهر 1397 08:43 ب.ظ

You definitely made your point.
cialis australia org cialis wir preise cialis great britain viagra or cialis cialis 30 day sample cialis kaufen we recommend cheapest cialis cialis savings card cialis bula cialis italia gratis
the best canadian online pharmacies
شنبه 31 شهریور 1397 03:23 ب.ظ

Amazing many of good info.
how safe are canadian online pharmacies drugs for sale online canadian online pharmacy drugstore online reviews Canadian Pharmacy USA canadian medications canada medication prices canadian rxlist best canadian pharmacy pharmacy canada online prescriptions
http://buycialisky.com/
چهارشنبه 28 شهریور 1397 05:11 ب.ظ

Incredible all kinds of great information.
buy original cialis costo in farmacia cialis cialis 5 mg para diabeticos cialis prices in england cialis generico online cialis 20 mg best price cialis taglich acheter du cialis a geneve cialis et insomni order a sample of cialis
http://viagravonline.com/
سه شنبه 27 شهریور 1397 02:00 ب.ظ

Thanks, I enjoy this!
venta de cialis canada cialis efficacit look here cialis cheap canada cialis sale online cialis side effects dangers where do you buy cialis cialis kaufen bankberweisung chinese cialis 50 mg tadalafil cialis 20 mg effectiveness
http://eddrugsgeneric.com/
پنجشنبه 15 شهریور 1397 01:48 ق.ظ

Great stuff. Thank you.
cialis sicuro in linea cost of cialis per pill cialis 5mg cialis rezeptfrei try it no rx cialis cialis authentique suisse 5 mg cialis coupon printable prix cialis once a da cialis online nederland safe dosage for cialis
canadian pharmacy no prescription
سه شنبه 13 شهریور 1397 05:59 ب.ظ

Seriously plenty of superb data!
canadian online pharmacy drugstore online shopping prescription drugs without prior prescription canada medication canadian viagra online canadian pharmacies canadian drugstore canadianpharmacyusa24h is it legal canadian medications list canada online pharmacies for men
where to buy viagra online without prescription
سه شنبه 13 شهریور 1397 02:58 ق.ظ

With thanks! Excellent stuff.
getting viagra online ordering viagra online tadalafil buy viagra online india honest place to buy viagra buy viagra pill buy viagra cheap viagra uk online sildenafil price uk blue pills
Cialis online
دوشنبه 12 شهریور 1397 07:24 ب.ظ

Truly a lot of helpful information!
achat cialis en europe miglior cialis generico venta de cialis canada we like it safe cheap cialis 200 cialis coupon cialis for bph cialis super kamagra cialis authentique suisse 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis en mexico precio
http://cialissv.com/
دوشنبه 12 شهریور 1397 12:53 ق.ظ

Effectively spoken indeed! !
cialis preise schweiz canadian discount cialis click now buy cialis brand prezzo cialis a buon mercato buy cialis sample pack precios cialis peru best generic drugs cialis walgreens price for cialis cialis tablets for sale generic cialis at walmart
cialisvipsale.com
یکشنبه 11 شهریور 1397 12:01 ب.ظ

Thanks! An abundance of tips.

where cheapest cialis cialis 5mg interactions for cialis viagra or cialis we use it cialis online store cialis pas cher paris cialis free trial side effects of cialis generic cialis levitra miglior cialis generico
is it legal to buy viagra online from canada
سه شنبه 23 مرداد 1397 02:51 ق.ظ

Many thanks, Useful information.
safe to buy viagra online safe place to buy viagra online uk buy female viagra buy viagra with no prescription buy viagra no rx sildenafil buy online canadian pharmacy ordering viagra online get a viagra prescription online where yo buy viagra
cialissv.com
یکشنبه 21 مرداد 1397 09:48 ب.ظ

Nicely put, Regards!
trusted tabled cialis softabs generic cialis tadalafil cialis generique overnight cialis tadalafil low cost cialis 20mg when can i take another cialis online cialis buying cialis overnight buy cialis acheter du cialis a geneve
viagra Kopen antwerpen
چهارشنبه 13 تیر 1397 04:09 ق.ظ
Greate post. Keep posting ѕuch ҝind of info on your blog.
Im really impressed ƅу your site.
Hey tһere, Υou hae perforrmed ɑ fantastic
job. I'll definitely digg іt and personally
sᥙggest tto my friends. Ӏ am sᥙrе theʏ'll be benefited from this website.
Bobbie
دوشنبه 4 تیر 1397 06:14 ق.ظ
I constɑntly emailed thᥙs web site post paցе to all mʏ contacts, fօr the reason tһat if lіke to гead
it afterward my linkѕ wіll tоo.
Bobbie
دوشنبه 4 تیر 1397 06:09 ق.ظ
I constɑntly emailed thᥙs web site post paցе to all mʏ contacts, fօr the reason tһat if lіke to гead
it afterward my linkѕ wіll tоo.
Harley
پنجشنبه 31 خرداد 1397 06:05 ب.ظ
It'ѕ a shame үou don't һave a donate button! I'd definiteⅼy donate
to thiѕ excellent blog! I guess for now i'll settle fօr book-marking and adding youjr RSS feed tⲟо my Googfle account.
I lоok forward tоo new updates and wilⅼ talk about
thіs blog with my Facebook group. Chat soon!
Harley
پنجشنبه 31 خرداد 1397 06:01 ب.ظ
It'ѕ a shame үou don't һave a donate button! I'd definiteⅼy donate
to thiѕ excellent blog! I guess for now i'll settle fօr book-marking and adding youjr RSS feed tⲟо my Googfle account.
I lоok forward tоo new updates and wilⅼ talk about
thіs blog with my Facebook group. Chat soon!
Online cialis
دوشنبه 7 خرداد 1397 01:58 ق.ظ

With thanks. Quite a lot of stuff!

buy original cialis link for you cialis price cialis 5 mg scheda tecnica cialis soft tabs for sale cialis kaufen bankberweisung cialis en 24 hora cialis en mexico precio cialis in sconto cialis 20mg click here to buy cialis
Leonora
چهارشنبه 26 اردیبهشت 1397 04:08 ب.ظ
Woah! I'm really enjoying the template/theme of this blog.
It's simple, yet effective. A lot of times it's very hard to get that "perfect balance" between usability andd visual appearance.
I must say you have done a awesome job with this. In addition, thee blog loads super fast for me on Chrome.
Excwllent Blog!
Mamie
سه شنبه 25 اردیبهشت 1397 12:53 ب.ظ
Can you tell us more about this? I'd care to find out some additional information.
Eyelashes ticker
یکشنبه 23 اردیبهشت 1397 12:48 ب.ظ
Hi there, I enjoy reading all of you post. I wanted to
write a litytle comment to support you.
Eyelash
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 12:28 ق.ظ
When I originally commented I clickrd the "Notify me when new comments are added" checkbox and now ach time a comment iss addeed I get four e-mails with tthe same comment.
Is there any way you can remove people frlm tyat service?
Thanks a lot!
choc
دوشنبه 10 اردیبهشت 1397 10:44 ق.ظ
Heya just wanted to give you a brief heads
up and let you know a few of the pictures aren't loading correctly.
I'm not sure why but I think its a linking issue.

I've tried it in two different browsers and both show the same results.
Cialis 20 mg
جمعه 7 اردیبهشت 1397 06:34 ب.ظ

Wow tons of very good information!
calis cialis 5 mg buy cialis baratos compran uk cialis super acti tesco price cialis cialis uk next day prices for cialis 50mg generic cialis with dapoxetine how much does a cialis cost enter site 20 mg cialis cost
Viagra or viagra
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 02:56 ق.ظ

Nicely put, With thanks!
buy viagra in malaysia can you buy viagra at cvs how to buy viagra online safely can u buy viagra online how to buy generic viagra online sildenafil or viagra how to order viagra safely buy viagra online viagra cheap levitra get viagra no prescription
depforce ayurvedic medicine
شنبه 1 اردیبهشت 1397 05:12 ق.ظ
WOW juswt what I was lookinng for. Came here by searching for deoforce ayurvedic medicine
Buy generic cialis
جمعه 17 فروردین 1397 06:41 ب.ظ

Fantastic material. Thank you.
cialis 10mg prix pharmaci cialis et insomni cialis ahumada i recommend cialis generico we recommend cialis best buy cialis coupon cialis prices cialis 20mg preis cf cialis prezzo in linea basso the best choice cialis woman
Cialis pills
جمعه 3 فروردین 1397 02:45 ب.ظ

You expressed this effectively!
cialis rezeptfrei sterreich the best choice cialis woman cialis prezzo in linea basso import cialis buy brand cialis cheap cialis daily new zealand cialis without a doctor's prescription enter site very cheap cialis calis safe site to buy cialis online
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30