تبلیغات
پاسخ به سوالات شما در ادیان و مسیحیت - 10. کروی بودن زمین و فرش مسطح در قرآن؟

اشتراک و ارسال مطلب به:

سه شنبه 23 آذر 1389

10. کروی بودن زمین و فرش مسطح در قرآن؟

   نویسنده: شهاب    

خداوند می فرماید: و زمین را گستردیم؛ و در آن كوه‏هاى ثابتى افكندیم؛ و از هر گیاه موزون، در آن رویاندیم؛ آیا زمین را محل آرامش (شما) قرار ندادیم؟! خداوند اطمینان می دهد که زمین مانند فرشی مسطح است. آیا این آیات دلالت بر کروی نبودن زمین ندارد؟

برای این که روشن شود آیا آیاتی که پرسشگر محترم به آنها استناد نموده با کروی بودن زمین مخالف است یا نه؟، لازم است به تفسیر آیات مراجعه کنیم:

الف: آیه اول: " و زمین را گستردیم و در آن كوه‏هاى ثابتى افكندیم و از هر گیاه موزون، در آن رویاندیم "[1]

"مد ارض" به معناى گستردن طول و عرض آن است، و اگر خدا زمین را نمی گستراند و از سلسله‏ کوه ها پوشیده مى‏شد صلاحیت كشت و زرع و سكونت را نداشت و جانداران كمال حیات خود را نمى‏یافتند.[2]

منظور از « مدّ » و گستراندن این نیست که زمین کروی نیست بلکه مقصود این است که سطح زمین به طور کامل برجسته و ناهموار خلق نشد که اگر این گونه آفریده می شد انسان در این زمین نمی توانست به خوبی زندگی نماید. کشت و زرع داشته باشد و اسباب راحتی خود را فراهم آورد. چنان که روند آیات بعد که در شمارش نعمت های راحتی بخش انسان اند، نیز بر این مطلب دلالت دارد.

ب: آیه دوم:" آیا ما زمین را بسترى نساختیم؟[3]

کلمه" مهاد" در این آیه به معنى مكان آماده و صاف و مرتب است، و در اصل از" مهد" به معنى محلى كه براى استراحت كودك آماده مى‏كنند (اعم از گاهواره و یا بستر) گرفته شده است.[4] و از این رو به گهواره‏اى كه براى كودك آماده می شود نیز  مهد اطلاق شده است.[5] بنا بر این؛ مهد و مهاد، جائی است كه مانند گهواره آماده پرورش است چنان که در آیه فرمود : الَّذِی جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْداً [6]- و این معنا مثل معناى آیه:" الْأَرْضَ فِراشاً[7] (زمین را مانند فرشى گسترده برایتان قرار داده است) می باشد .[8]

بر این اساس؛ می توان گفت: این آیه در صدد بیان این نکته است که زمین به عنوان یک نعمت الاهی جایی برای راحتی موجودات و به ویژه انسان ها خلق شده است همانند « مهد » و گهواره که مایۀ آرامش است.

از طرفی در قرآن آیاتی هست که بنا به گفته صاحب نظران با کروی بودن زمین هماهنگ و سازگار می باشند. و این آیات به عنوان معجزه علمی قرآن مطرح شده اند. که در زیر به برخی از آنها می پردازیم .

1 - آیه اول: "شب را در روز مى‏پوشاند و روز شتابان آن را مى‏طلبد".[9] این آیه مى‏فهماند که شب فراگیر روز است.  یعنى همه آن مكان هایى را كه روز بود شب فرا مى‏گیرد، و اگر زمین كروى نبود صحیح نبود بگوییم دائما شب روز را فرا مى‏گیرد، و آن را دنبال مى‏كند، زیرا در این صورت چند ساعتى شب به دنبال روز مى‏بود. و چون به انتهاى سطح زمین مى‏رسیدند، روز بر مى‏گشت و شب را دنبال مى‏كرد. و به عبارتى دیگر: در هر روزى یك روز شب به دنبال روز مى‏رفت ، و روز دیگر، روز به دنبال شب، پس این كه قرآن به طور مطلق فرمود: شب به دنبال روز مى‏رود جز با كرویت زمین درست در نمى‏آید.[10]

2 - آیه دوم:"... شب را بر روز داخل مى‏كند و روز را بر شب‏ ...".[11]‏

در تفسیر این آیه آمده است :"اگر انسانى بیرون كره زمین ایستاده باشد و به منظره حركت وضعى زمین به دور خودش و پیدایش شب و روز بر گرد آن نگاه كند، مى‏بیند كه گویى به طور مرتب از یك سو نوار سیاه رنگ شب بر روشنایى روز پیچیده مى‏شود و از سوى دیگر نوار سفید رنگ روز بر سیاهى شب، و با توجه به این كه"یكور" از ماده" تكویر" به معنى پیچیدن است ... نكته لطیفى كه در این تعبیر قرآنى، نهفته است روشن مى‏شود، كه زمین كروى است و به دور خود گردش مى‏كند، و بر اثر این گردش، نوار سیاه شب، و نوار سفید روز، دائما گرد آن مى‏گردند، گویى از یك سو نوار سفید بر سیاه و از سوى دیگر نوار سیاه بر سفید پیچیده مى‏شود."[12]

3 –آیه سوم: "پس سوگند به پروردگار مشرقها و مغربها كه ما تواناییم"[13] سید هبه الدین شهرستانی در تفسیر این آیه آورده است: « این آیه دلالت دارد بر کثرت مشرق ها و مغرب ها و کرویت زمین نیز مستلزم آن است که در هر نقطه از زمین برای گروهی دیگر مغرب باشد. پس کثرت مشارق و مغارب با قول به کرویت زمین سازگار می باشد.»[14] توضیح این که اگر زمین مسطح بود تنها یک مشرق و مغرب وجود داشت ولی جایی که زمین کروی باشد لازم است دارای مشرق ها و مغرب ها باشد چرا که در این صورت با چرخشش مشرق و مغرب مکان ها تفاوت می کند.[15]

4 –آیه چهارم: "و به زمین كه چگونه گسترده و هموار گشته است‏ " [16]برخی از نویسندگان معاصر با توجه به این آیه و نیز آیات 137 سوره اعراف و 5 سوره صافات و 40 سوره معارج را دلیل کرویت زمین از نظر قرآن می دانند و آن را یکی از معجزات علمی قرآن تلقی می کنند و می نویسند : مسطح بودن زمین، مانع کرویت آن نمی شود چرا که هر کره ای برای خود سطحی نیز دارد و از این روست که در هندسه کره را یکی از اقسام سطح به شمار می آورند. و توضیح می دهد که مسطح بودن به معنای مقابل کروی، یک اصطلاح هندسی جدید است و مقصود از "سطحت" در آیه گسترش است.[17]

نتیجه این که: قرآن نه تنها زمین را مسطح (در مقابل کروی بودن) نمی داند بلکه آیات زیادی وجود دارد که با کرویت زمین کاملاً سازگار می باشند.


[1] .حجر، 19

[2] - طباطبایى، سید محمد حسین، المیزان فى تفسیر القرآن، ج 12، ص 138 و 139، دفتر انتشارات اسلامى جامعۀ مدرسین حوزه علمیه قم، قم، چاپ پنجم، 1417 ق؛ مكارم شیرازى، ناصر، تفسیر نمونه، ج 11 ، ص 52 و 53، دار الكتب الإسلامیة - تهران، چاپ اول، 1374 ش.

[3] .النبأ، 6

[4] - مكارم شیرازى، ناصر، تفسیر نمونه ، ج 26 ، ص 16 و 17.

[5] مریم، 29،كَیْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كانَ فِی الْمَهْدِ صَبِیًّا.

[6] طه، 53.

[7] بقره، 22.

[8] - خسروى حسینى، سید غلامرضا، ترجمه و تحقیق مفردات الفاظ قرآن، ص 261، انتشارات مرتضوى - تهران، چاپ دوم، 1375 ش.

[8] - طباطبایى، سید محمد حسین، تفسیر المیزان، ج 20، ص 161 و 162.

[9] : " یُغْشِی اللَّیْلَ النَّهارَ یَطْلُبُهُ حَثِیثاً".

[10] - طباطبایى، سید محمد حسین، تفسیر المیزان، موسوى همدانى، سید محمد باقر، ترجمه تفسیر المیزان، ج 10 ، ص 222، دفتر انتشارات اسلامى جامعه‏ى مدرسین حوزه علمیه قم - قم، چاپ پنجم، 1374 ش.

[11] الزمر، 5 : یُكَوِّرُ اللَّیْلَ عَلَى النَّهارِ وَ یُكَوِّرُ النَّهارَ عَلَى اللَّیْل.

[12] - مكارم شیرازى، ناصر، تفسیر نمونه ، ج 19، ص 376.

[13]  معارج،40،" فَلا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشارِقِ وَ الْمَغارِبِ إِنَّا لَقادِرُونَ".

[14] - رضائی اصفهانی ، محمد علی ، پژوهشی در اعجاز علمی قرآن ، ص 188 و 189، انتشارات کتاب مبین ، چاپ سوم ، 1381 ش.

[15] - مكارم شیرازى، ناصر، تفسیر نمونه، ج 19، ص 13 و 14.

[16] الغاشیه، 20،و الی الارض کیف سطحت.

[17] - گودرزی ، نجف ، مطالب شگفت انگیز قرآن ، ص 28 - 30؛ امین، احمد، کتاب راه تکامل، ج 7 ، ص 145؛ ماهنامه مکتب الاسلام ، سال 12 ، ش 11؛ نیازمند، ید الله، اعجاز قرآن از نظر علوم امروزی، ص 189، به نقل از : پژوهشی در اعجاز علمی قرآن، رضائی، ص 190. 

http://ketounlimited.net/
سه شنبه 22 مرداد 1398 09:39 ب.ظ
I have been absent for some time, but now I remember why I used
to love this blog. Thank you, I will try and check back more frequently.
How frequently you update your website?
Keto Plan Classic Formula Ingredients
یکشنبه 20 مرداد 1398 12:28 ق.ظ
Hi there, yes this post is in fact good and I have learned lot of things from it regarding blogging.

thanks.
paper writing service
چهارشنبه 16 مرداد 1398 11:08 ق.ظ
Great website. Plenty of helpful information here.
I'm sending it to some pals ans also sharing in delicious.
And obviously, thank you to your sweat!
http://viagrawwithoutdoctor.com/
دوشنبه 7 مرداد 1398 11:25 ب.ظ

Great advice. Thanks!
drugstore online india drugs for sale on internet canada online pharmacies reviews canadian pharmacies online prescriptions rx from canada canadian prescriptions online canadian drugstore drugstore online india canada rx canada medication
Keto Prime Rx Ingredients
جمعه 4 مرداد 1398 06:54 ب.ظ
Thanks for another fantastic article. Where else may just anybody get
that type of information in such a perfect means
of writing? I have a presentation subsequent
week, and I am on the look for such info.
http://activatorprotestosterone.org/
شنبه 22 تیر 1398 12:35 ب.ظ
Very interesting details you have mentioned, thank you for posting.
RXZ Male Enhancement Formula
جمعه 21 تیر 1398 06:07 ب.ظ
Link exchange is nothing else however it is only placing the other person's webpage link on your page at suitable place and other
person will also do similar in favor of you.
https://www.evernote.com/shard/s529/sh/84244609-a50f-409e-8d2b-0588eec46f33/73cc961fc180ef882e6b26fe1d3eb6d3
چهارشنبه 5 تیر 1398 11:19 ب.ظ
Greetings! Very helpful advice in this particular post! It
is the little changes that make the biggest changes.
Thanks a lot for sharing!
https://forum.vodafone.co.uk/t5/user/viewprofilepage/user-id/682722
چهارشنبه 5 تیر 1398 10:19 ب.ظ
I think the admin of this web site is actually working hard for his site, because here every stuff is quality based information.
http://www.colegiosentli.edu.mx/portal/index.php/forum/user/298040-bilde24pennington
چهارشنبه 5 تیر 1398 09:52 ب.ظ
Thanks so much regarding giving me an update on this topic on your blog.
Please realise that if a new post appears or in case any changes occur to
the current article, I would consider reading more and learning how to
make good use of those techniques you write about.
Thanks for your time and consideration of other men and women by making this site available.
https://georgetrue988.shutterfly.com/21
چهارشنبه 5 تیر 1398 09:47 ب.ظ
Great beat ! I wish to apprentice at the same
time as you amend your website, how can i subscribe for a blog site?
The account helped me a applicable deal. I were tiny
bit familiar of this your broadcast offered brilliant transparent concept
http://littlegriffith27.xtgem.com/__xt_blog/__xtblog_entry/13794234-don-t-make-these-mistakes-with-cannabis-clinics
چهارشنبه 5 تیر 1398 09:23 ب.ظ
Hiya, I am really glad I have found this info.
Today bloggers publish just about gossips and internet and
this is really annoying. A good website with interesting content, this
is what I need. Thanks for keeping this site, I'll be
visiting it. Do you do newsletters? Can not find it.
http://writhazli.strikingly.com/
یکشنبه 2 تیر 1398 02:10 ب.ظ

Nicely put. Thanks.
legalidad de comprar cialis prices on cialis 10 mg walgreens price for cialis cialis pills price each interactions for cialis cialis generique cialis for sale south africa buy brand cialis cheap cialis reviews only now cialis 20 mg
http://delunskind.strikingly.com/
شنبه 1 تیر 1398 11:27 ب.ظ

Cheers, Plenty of content!

cialis super kamagra acquisto online cialis cialis pills cialis bula where to buy cialis in ontario cialis et insomni cialis wir preise opinioni cialis generico cialis 20 mg cut in half il cialis quanto costa
free cialis samples
شنبه 1 تیر 1398 06:44 ق.ظ

Fantastic knowledge. Thanks a lot!
cialis super kamagra safe dosage for cialis generic cialis wow cialis 20 where to buy cialis in ontario acheter cialis kamagra cialis 5 mg scheda tecnica cialis coupon where to buy cialis in ontario prices on cialis 10 mg
http://celdogist.strikingly.com/
جمعه 31 خرداد 1398 02:41 ب.ظ

Thanks, Helpful information.
cialis arginine interactio american pharmacy cialis prezzo cialis a buon mercato generic cialis in vietnam purchase once a day cialis what is cialis canadian drugs generic cialis cialis online napol cialis generico milano cialis rezeptfrei sterreich
http://beyspecad.strikingly.com/
پنجشنبه 30 خرداد 1398 10:16 ب.ظ

You actually suggested it adequately!
cialis dose 30mg canada discount drugs cialis low dose cialis blood pressure cialis 5 effetti collaterali warnings for cialis we like it cialis price cialis patentablauf in deutschland get cheap cialis cialis generisches kanada cialis generic
Cialis generic
پنجشنبه 30 خرداد 1398 03:21 ق.ظ

Regards. I like this!
cialis free trial cialis professional yohimbe cialis 5 mg para diabeticos we choice cialis pfizer india bulk cialis canada discount drugs cialis price cialis best warnings for cialis cilas india cialis 100mg cost
buy real cialis
چهارشنبه 29 خرداد 1398 11:11 ق.ظ

Thanks a lot, Ample data!

comprar cialis navarr cialis for sale south africa cialis super acti generic cialis in vietnam tadalafil tablets cialis 20mg preis cf cialis 10 doctissimo cialis dosage price cialis best cialis side effects dangers
http://lighrastext.strikingly.com/
سه شنبه 28 خرداد 1398 06:48 ب.ظ

Nicely put. Cheers.
online cialis we choice cialis pfizer india cialis generic availability wow cialis tadalafil 100mg wow cialis 20 cialis daily dose generic cialis coupons tadalafil 10 mg cialis daily tadalafil 20mg
http://cisilse.strikingly.com/
دوشنبه 27 خرداد 1398 06:09 ق.ظ

You actually mentioned that very well.
where cheapest cialis cialis prezzo al pubblico cialis venta a domicilio online cialis legalidad de comprar cialis cialis pills price each cialis professional yohimbe cialis lilly tadalafi recommended site cialis kanada cialis flussig
http://piecritrai.strikingly.com/
یکشنبه 26 خرداد 1398 04:53 ب.ظ

Terrific information. Thanks a lot!
cialis kaufen achat cialis en europe cialis in sconto cialis dosage amounts cialis generico lilly click here take cialis cialis flussig cialis 20 mg cialis daily reviews generic cialis pill online
http://perturow.strikingly.com/
یکشنبه 26 خرداد 1398 02:17 ق.ظ

Thanks a lot! Good information.
cialis soft tabs for sale cialis side effects cialis coupon cialis usa cost brand cialis nl cost of cialis cvs walgreens price for cialis price cialis best get cheap cialis cialis generico online
cialis official site
شنبه 25 خرداد 1398 12:16 ب.ظ

Helpful knowledge. Thanks.
low dose cialis blood pressure we like it safe cheap cialis cialis in sconto overnight cialis tadalafil prezzo di cialis in bulgaria click now buy cialis brand wow look it cialis mexico cialis daily dose generic buy online cialis 5mg generic cialis at walmart
tadalafil for sale
جمعه 24 خرداد 1398 10:10 ب.ظ

Superb forum posts. Regards.
cialis online holland generic cialis with dapoxetine cialis australia org we use it cialis online store cialis 5 mg effetti collateral rezeptfrei cialis apotheke generic cialis at the pharmacy cialis y deporte precios cialis peru cialis coupons
http://vamabact.strikingly.com/
پنجشنبه 23 خرداد 1398 04:08 ق.ظ

You suggested it terrifically.
prices on cialis 10 mg safe dosage for cialis cialis 20mg brand cialis generic cialis generico lilly canadian discount cialis how do cialis pills work click here to buy cialis purchasing cialis on the internet cialis with 2 days delivery
http://costringsu.strikingly.com/
چهارشنبه 22 خرداد 1398 02:05 ب.ظ

Incredible lots of awesome advice!
prices on cialis 10 mg we choice cialis uk tadalafilo cialis side effects cipla cialis online acheter du cialis a geneve viagra vs cialis vs levitra wow cialis 20 cialis sale online bulk cialis
http://cialisvie.com/
یکشنبه 19 خرداد 1398 12:04 ق.ظ

Incredible quite a lot of good facts!
cialis 5mg prix acheter du cialis a geneve tarif cialis france achat cialis en itali cialis 10mg prix pharmaci cialis wir preise generic cialis at walmart cialis 20 mg effectiveness buy online cialis 5mg cialis 20 mg cut in half
cialisvie.com
جمعه 17 خرداد 1398 06:15 ب.ظ

You stated that well!
cialis generique 5 mg ou acheter du cialis pas cher cialis 5mg billiger cialis ahumada cialis 5mg billiger cialis 5mg prix generic cialis 20mg tablets cialis australia org cialis 20mg preis cf cialis 100mg suppliers
www.kontaktor.su
سه شنبه 17 اردیبهشت 1398 04:35 ب.ظ
Компания "Промтеплострой" предоставляет на рынок в пределах России и СНГ большой выбор пром.

оборудования, в том числе широкий выбор редукторов различного
назначения. Для изготовления и сборки используются только качественные и надёжные материалы.
Специалисты помогут правильно подобрать и купить с доставкой подходящий редуктор по
выгодной цене.
редуктор Ц2У-315н (www.kontaktor.su) редуктор Ц2У-315н
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30