تبلیغات
پاسخ به سوالات شما در ادیان و مسیحیت - 8. روزهای خدا 1000 سال است یا 50000 سال؟

اشتراک و ارسال مطلب به:

سه شنبه 23 آذر 1389

8. روزهای خدا 1000 سال است یا 50000 سال؟

   نویسنده: شهاب    

روز های خدا برابر 1000 سال است یا 50000 سال؟
و یك روز نزد پروردگارت، همانند هزار سال از سالهایى است كه شما می شمارید! (47)سورۀ محمد
امور این جهان را از آسمان به سوى زمین تدبیر مى‏كند؛ سپس در روزى كه مقدار آن هزار سال از سالهایى است كه شما مى‏شمرید بسوى او بالا مى‏رود. (5) سورۀ السجدة
فرشتگان و روح ( فرشته مقرب خداوند) بسوى او عروج مى‏كنند در آن روزى كه مقدارش پنجاه هزار سال است! (4)سورة المعارج.
بالاخره کدام درست است؟

پاسخ به سؤال شما، باید در سه محور دنبال گردد که عبارتند از بررسی معنای"یوم" یا "روز" و شناخت شرایط تناقض و در نهایت این که آیا آیاتی که بیان نمودید، متناقضند یا خیر؟

قبل از هر چیز، باید در واژه "یوم" دقت نماییم. در کتاب های لغت عربی برای یوم، معانی مختلفی بیان شده که برخی از آنها عبارتند از:

1 – از طلوع آفتاب تا غروب آن.

2 – تمام 24 ساعت شامل شب و روز.

3 – مطلق زمان

4 – نعمت

5 – حادثه و اتفاق(واقعه) و ... [1]

همان گونه که ملاحظه می­نمایید، این کلمه، دارای معانی متعددی است که با توجه به قرائن و شواهد موجود در جملات، می­توان به معنای مورد نظر دست یافت. بر این اساس، نمی­توان تنها به این دلیل که این واژه، در جمله­ای، به مقدار مشخصی از زمان تعبیر شده و در جمله­ای دیگر، مقدار دیگری از زمان را مد نظر داشته است، این دو جمله را با هم متناقض بپنداریم، زیرا برای این که دو جمله با هم متناقض باشند، باید از هشت جهت با هم مشترک باشند و اگر حتی دو جمله به ظاهر متناقض، از هفت جهت با هم مشابه بوده و تنها در یک جهت با هم اختلاف داشته باشند، نمی­توان گفت که آن دو با هم متناقضند. این هشت جهت عبارتند از: موضوع یا نهاد، محمول یا گزاره، مکان، زمان، اضافه، جزء و کل، شرط، قوه و فعل (که برای اطلاع بیشتر در این زمینه می­توانید به کتاب های منطق مراجعه نمایید).

به عنوان نمونه، اگر در دو جمله بیان نماییم که: الف: "هر روز 24 ساعت است"

ب: "روز نوروز 13 روز است"، کسی ما را به تناقض­گویی متهم نخواهد نمود، زیرا روزی که در قسمت اول عبارت دوم به کار رفته به معنای مطلق زمان است، نه  24 ساعت. بر این اساس، دو جملۀ بیان شده، وحدت در موضوع ندارند تا موجب تناقض در گفتار شوند. و این همانند آن است که در موردی مشابه بگوییم که الف: "امتحانات 15 روز به طول خواهد انجامید"

ب: "در روز امتحان هیچ غیبتی موجه نخواهد بود" که واژۀ "روز" ابتدا به معنای روز 24 ساعته و سپس به معنای مطلق زمان به کار رفته است که می­تواند بیش از 24 ساعت در نظر گرفته شود و این عبارت نیز از لحاظ ادبی و منطقی، دارای هیچ مشکلی نخواهد بود.

چنین کاربردهای مختلفی از یک واژه، در کلمات عادی مردم بسیار رایج بوده و نظر به این که قرآن کریم نیز به زبان مردم نازل شده، در بسیاری از موارد، از همین شیوه استفاده نموده است. به عنوان نمونه در آیه­ای می­خوانیم:

"اذ یعدون فی السبت اذ تاتیهم حیتانهم یوم سبتهم شرعا و یوم لا یسبتون لا تأتیهم[2]" زمانی که بنی اسرائیل نافرمانی نمودند، چون ماهیان دریا روز شنبه (که صید ماهی در آن ممنوع بود) در دسترس بوده و روز غیر شنبه از محوطۀ آنان خارج می­شدند.

دقت نمایید که در این آیه، واژه "یوم" دو مرتبه به کار رفته، که اولین بار به معنای یک روز عادی، یعنی روز شنبه بوده و برای بار دوم، جهت تمام روزهای غیر از شنبه از آن استفاده شده که شامل شش روز می­شود و با این وجود، تناقضی در این آیه مشاهده نمی­شود.

موردی دیگر از همین نوع را در آیات زیر مشاهده می­نماییم:

خداوند می­فرماید: "انا ارسلنا علیهم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر[3]"

ما در روز شومی، قوم عاد را دچار تندبادی سهمگین ساختیم.

و در آیه­ای دیگر، این گونه تعبیر شده که: "و اما عاد فاهلکوا بریح صرصر عاتیة . سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیة ایام حسوما... .[4]" و اما قوم عاد با تندبادی سهمگین و مهیب نابود شدند که خداوند آن طوفان بنیان­کن را هفت شب و هشت روز بر آنان مسلط نمود ... .

هیچ منصفی نمی­تواند بیان دارد که چون آیۀ اول گفته که این تندباد در یک روز بوده و آیه بعد آن را هشت روز دانسته است، در این آیات تناقض وجود خواهد داشت! چون با اندک تأملی در این آیات درمی­یابیم که مراد از واژۀ "یوم" در آیۀ اول، مطلق زمان است و آیۀ دوم به روز 24 ساعته نظر دارد و به همین دلیل، هر چند این کلمه، در دو معنای متفاوت به کار رفته، ولی متناقض نمی­باشد.

اکنون به خاطر روشن نمودن این که تمام روزهای زمینی و آسمانی، روزهای خداوند می­باشند، به بررسی آیاتی می­پردازیم که مورد پرسش شما قرار گرفته است:

1 – آیۀ 47 سورۀ حج؛ در مورد هشدار به کافرانی است که همواره از پیامبر(ص) درخواست می­نمودند که برای اثبات نبوت و راست گویی خود، عذاب الاهی را برای آنان نازل نماید و با این درخواست خود، می­خواهند چنین وانمود نمایند که اگر عذابی نازل نشد، پس پیامبر(ص) در ادعای پیامبری خود (نستجیر بالله) صادق نیست!

در همین راستا و به منظور پاسخگویی به این مشرکان، خداوند بیان می­دارد که هر چند شما عجول باشید ولی در کار خدا عجله نیست و هزار سال شما برای خدا همانند یک روز است!(همان گونه که به قوم نوح نیز نزدیک به هزار سال فرصت داده شد[5]). بر همین اساس، در آیۀ بعد بیان شده که چه بسا مناطقی که با وجود ستمکار بودن اهالی آن، مهلت زیادی به آنها دادیم ... .[6]

هر شخصی که با فن سخنوری اندک آشنایی داشته باشد، می­داند که هزار سال در این آیه، هیچ خصوصیتی نداشته، بلکه تنها برای نشان دادن آن است که خداوند در عذاب دشمنانش هیچ شتاب و عجله­ای ندارد هم چنان که دو هزار سال و بیشتر هم برای خدا همانند یک روز است چون اساساً زمان برای خدا مطرح نیست.

مواردی از این دست، که به زمان اشاره شده، تنها به منظور شناساندن مطلبی بوده و مقدار دقیق آن مد نظر نیست، در آیات قرآن به فراوانی به چشم می­آید از جمله:

الف – همانا قیامت برای ما همانند یک چشم برهم زدن و یا کمتر از آن می­باشد.[7]

ب – اجرای دستورات ما در مدتی همانند یک چشم بر هم زدن انجام می­شود.[8]

ج – آفرینش و برانگیختن تمام شما، همانند آفرینش تنها یکی از شما خواهد بود[9]. و ... .

تمام آیاتی که این گونه بیان شده­اند، نشانگر این معنی و مفهوم می­باشند که چون بشر در محدودۀ زمانی مشخص و اندکی زندگی می­نماید و از قدرت محدودی نیز برخوردار است، نمی­تواند چگونگی رفتار خداوند را دریابد، بلکه آن را با معیارهای خود ارزیابی می­نماید، اما اگر همین انسان از حصار زندگی دنیوی خارج شود، زمان و مکان برای او معنای دیگری خواهد داشت، همان گونه که در روز قیامت و با ملاحظۀ وسعت زمانی آن، خود او می­پندارد که تمام مدت زندگی دنیوی او، بیشتر از یک شب یا یک روز نبوده است[10]!

2 – آیۀ 5 سورۀ سجده در ارتباط با چگونگی تدبیر عالم آفرینش توسط خداوند است که هر چند، ما از تمام رازها و اسرار آن هرگز آگاه نخواهیم شد، ولی در این آیه، با اشارۀ مختصری به آن، بیان شده که آمدن امر الاهی از آسمان به زمین و بازگشت مجدد آن به آسمان، در هر مرحله، هزار سال دنیوی به طول خواهد انجامید و این آیه منحصر به روز قیامت نبوده، بلکه هم اکنون نیز، تمام آفریدگان تحت پوشش تدبیر و امر الاهی می­باشند.

بر این اساس، آن چه در این آیه به آن اشاره شده، تنها زمان انجام هر مرحلۀ از اوامر الاهی است و دقیقاً بیان نشده که در دنیا چند مرحلۀ از آن اتفاق افتاده و روز قیامت و دنیای آخرت در چندین مرحلۀ آن خواهد بود!

3 - اما آخرین آیه­ای که به آن اشاره نمودید؛ یعنی آیۀ چهارم سورۀ معارج؛ در مورد قیامت می­باشد. در این آیه، بیان نشده که روز خداوند پنجاه­هزار سال است، تا موجب تناقض با آیات قبل گردد، بلکه این آیه، تنها اعلام می­نماید که حادثۀ قیامت پنجاه­هزار سال به طول می­انجامد[11]. به عبارتی، واژۀ "یوم" در این آیه، به معنای حادثه و اتفاق می­باشد که قبلاً به آن اشاره نمودیم. بر این اساس، می­توان در نظر گرفت که واقعۀ قیامت؛ که در سورۀ معارج پنجاه­هزار سال اعلام شده؛ شامل پنجاه مرحله باشد که هر مرحلۀ آن به مقتضای آن چه در سوره­های دیگر بیان شده، برابر با هزار سال عادی است و در هر مرحله نیز فرشتگان صعود و نزول می­نمایند.

بدین شیوه، بدون هیچ مشکل منطقی و ادبی، این آیات را می­توان تأویل و تفسیر نمود. روایتی از امام صادق(ع) نیز چنین تفسیری را تأیید می­نماید!

ایشان می­فرمایند:

همانا قیامت پنجاه مرحله دارد که هر مرحلۀ آن هزار سال می­باشد.[12]

نتیجۀ نهایی، آن است که چون این آیات، در موضوعات جداگانه­ای نازل شده و وحدت موضوع ندارند، هیچ تناقضی با هم نداشته و در راستای هم می­باشند و علاوه بر دلایلی که در این زمینه ارائه شد، نکتۀ دیگری نیز وجود دارد که بیان آن خالی از لطف نیست و آن این که هر چند سورۀ حج در مدینه نازل شده است، اما سورۀ سجده و سورۀ معارج هردو مکی بوده و دشمنان پیامبر(ص) که دائم در صدد تکذیب ایشان و نکته­گیری از آیات قرآن بوده­اند، چنین تناقضی را از این آیات برداشت ننمودند، و می­دانیم که حتی اگر مردم عرب آن زمان را، از تمام جنبه­ها، افرادی عقب افتاده فرض نماییم ، اما شکی نیست که آنان از حیث سخنوری و سخندانی، از بسیاری مردم جهان آن روز، پیشرفته­تر بودند و نمی­توان ادعا نمود که آنان ظرفیت علمی شناخت چنین تناقضی را نداشته و یا این که تمام آنان از حافظۀ ضعیفی برخوردار بوده و آیات قبلی را به فراموشی سپرده باشند!.

و در اعجاز قرآن همین بس که علی رغم دعوت خداوند به تنظیم یک سورۀ مشابه با آن، بشر، تا کنون نتوانسته به چنین دعوتی پاسخ گوید و تلاش های بیهوده­ای که گاه در این زمینه انجام پذیرفته، سرانجام با شکست روبرو شده است.


[1] - ابن منظور، لسان العرب، ج 12، ص 649 به بعد .

[2] - اعراف، 163.

[3] - قمر، 19.

[4] - حاقه، 6 و 7.

[5] - عنکبوت، 14.

[6] - حج، 48.

[7] - نحل، 77.

[8] - قمر، 50.

[9] - لقمان، 28.

[10] - نازعات، 46.

[11] -  ابن شهراشوب، متشابه القرآن،  ج 2، ص 106، دار بیدار للنشر، 1369 هـ ق.

[12] - کلینی، محمد بن یعقوب، کافی،  ج 8، ص 143، دار الکتب الاسلامیه، تهران، 1365 هـ ش.  

Cialis canada
جمعه 16 آذر 1397 08:34 ق.ظ

This is nicely said. !
prescription doctor cialis cialis daily reviews what is cialis legalidad de comprar cialis 200 cialis coupon tesco price cialis prix de cialis cialis canadian drugs cialis 20 mg best price generic cialis 20mg tablets
Generic cialis
پنجشنبه 15 آذر 1397 01:27 ب.ظ

Fantastic knowledge. Thank you!
side effects of cialis cialis baratos compran uk cialis preise schweiz cialis 20 mg best price canadian cialis usa cialis online cialis en mexico precio cialis therapie cialis online generic cialis soft gels
buy cialis us pharmacy
چهارشنبه 14 آذر 1397 05:20 ب.ظ

You actually reported this terrifically.
purchase once a day cialis can i take cialis and ecstasy walgreens price for cialis cialis online deutschland click now cialis from canada cialis mit grapefruitsaft how to purchase cialis on line cialis 20 mg cut in half what is cialis cialis tadalafil
Generic cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 04:32 ق.ظ

Nicely put. Thanks a lot.
we choice free trial of cialis cialis prices click here take cialis cialis price thailand enter site 20 mg cialis cost cialis usa cost compare prices cialis uk only here cialis pills cipla cialis online cost of cialis cvs
Cialis generic
سه شنبه 13 آذر 1397 05:23 ب.ظ

You actually reported it really well!
cialis without a doctor's prescription cialis en mexico precio low cost cialis 20mg we choice cialis pfizer india cialis pills price each cialis canada on line cialis professional yohimbe buying cialis on internet costo in farmacia cialis female cialis no prescription
Cialis canada
سه شنبه 13 آذر 1397 06:06 ق.ظ

You suggested this terrifically!
pastillas cialis y alcoho cialis free trial cialis daily reviews venta cialis en espaa callus cialis en mexico precio cialis generic availability cialis manufacturer coupon are there generic cialis cialis canada
buy cialis pills online
دوشنبه 12 آذر 1397 06:03 ب.ظ

Thank you. A good amount of posts!

cialis 5mg prix cialis pills look here cialis order on line purchase once a day cialis enter site natural cialis buy generic cialis prix de cialis order a sample of cialis cialis price in bangalore cialis official site
buy cialis us pharmacy
دوشنبه 12 آذر 1397 05:46 ق.ظ

Kudos. Awesome stuff!
cialis soft tabs for sale buy cialis online legal cialis daily reviews cialis lilly tadalafi cuanto cuesta cialis yaho cialis mit grapefruitsaft 5 mg cialis pharmacie en ligne achat cialis en europe price cialis per pill cialis for bph
Cialis pills
یکشنبه 11 آذر 1397 05:32 ب.ظ

Wonderful content. Many thanks!
generico cialis mexico cialis generico milano canada discount drugs cialis cost of cialis cvs viagra or cialis cialis cost cialis rckenschmerzen cialis generic cialis lowest price buy cialis online
Cialis generic
یکشنبه 11 آذر 1397 05:20 ق.ظ

Nicely put, Thanks a lot!
fast cialis online cialis efficacit cialis alternative sialis buy online cialis 5mg cialis taglich price cialis best cialis canada on line enter site very cheap cialis the best site cialis tablets
buy cialis no rx
شنبه 10 آذر 1397 06:00 ب.ظ

Terrific postings, With thanks.
cialis 50 mg soft tab click now cialis from canada cialis with 2 days delivery cialis alternative cialis daily new zealand venta cialis en espaa cialis italia gratis order generic cialis online cialis diario compra miglior cialis generico
Online cialis
شنبه 10 آذر 1397 04:58 ق.ظ

Wow plenty of wonderful advice!
cialis coupons cialis side effects ou trouver cialis sur le net generic for cialis we recommend cialis info cialis generika only best offers cialis use cialis online cialis cuantos mg hay cialis 5mg billiger
buy generic cialis
جمعه 9 آذر 1397 05:42 ب.ظ

Kudos. Quite a lot of information.

buy cialis uk no prescription generic cialis pro generic cialis review uk cialis cuantos mg hay we recommend cialis info ou trouver cialis sur le net tesco price cialis generic low dose cialis cialis for sale in europa only best offers 100mg cialis
Cialis 20 mg
جمعه 9 آذر 1397 05:57 ق.ظ

You've made your point!
canadian cialis 5 mg cialis pharmacie en ligne american pharmacy cialis cialis 5 mg schweiz tadalafil enter site 20 mg cialis cost cialis generico online cialis rezeptfrei can i take cialis and ecstasy cialis rckenschmerzen
buy cialis no rx
پنجشنبه 8 آذر 1397 06:37 ب.ظ

Superb tips. Thanks!
canada discount drugs cialis order a sample of cialis achat cialis en itali cialis 20mg preis cf link for you cialis price cialis 30 day trial coupon cilas generic low dose cialis we choice cialis uk cialis manufacturer coupon
Online cialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 06:49 ق.ظ

You revealed this very well!
does cialis cause gout only now cialis 20 mg cialis coupon cialis tadalafil buying brand cialis online generic cialis 20mg tablets dosagem ideal cialis cialis para que sirve cialis price thailand cialis super acti
Buy generic cialis
چهارشنبه 7 آذر 1397 05:51 ب.ظ

Regards! I like it.
cialis rezeptfrei cialis sale online cialis venta a domicilio free generic cialis generic low dose cialis acheter cialis meilleur pri rx cialis para comprar brand cialis generic cialis cost cialis 5mg
Cialis online
چهارشنبه 7 آذر 1397 06:13 ق.ظ

Nicely expressed without a doubt. !
cialis name brand cheap bulk cialis generic cialis 20mg tablets only here cialis pills cialis diario compra acheter cialis meilleur pri cialis for sale side effects of cialis buy cialis online nz online cialis
Buy cialis online
سه شنبه 10 مهر 1397 11:03 ب.ظ

You actually explained it wonderfully.
generic cialis levitra opinioni cialis generico prices for cialis 50mg low dose cialis blood pressure precios de cialis generico cialis 20 mg purchase once a day cialis does cialis cause gout cialis cipla best buy cialis 50 mg soft tab
Buy cialis online
یکشنبه 8 مهر 1397 11:16 ب.ظ

Nicely put. With thanks.
cialis pills boards generico cialis mexico import cialis cialis in sconto buy cialis cialis prices interactions for cialis walgreens price for cialis we like it safe cheap cialis cialis cipla best buy
canadian pharmaceuticals reviews
یکشنبه 1 مهر 1397 03:32 ق.ظ

Awesome information. Thanks a lot.
most reliable canadian online pharmacies canadian online pharmacies legitimate northwest pharmacies mail order canadian pharmacies-24h canada viagra canada medications cheap is trust pharmacy in canada legitimate best canadian pharmacies online canada pharmaceuticals online canada online pharmacies for men
http://viagraky.com/
چهارشنبه 28 شهریور 1397 12:30 ق.ظ

You actually suggested that very well!
generic cialis in vietnam cialis pills boards buy online cialis 5mg cialis name brand cheap canadian drugs generic cialis best generic drugs cialis female cialis no prescription cialis from canada we choice cialis uk sialis
http://viagravonline.com/
پنجشنبه 15 شهریور 1397 04:24 ب.ظ

You said this exceptionally well.
trusted tabled cialis softabs cialis 5 mg funziona buy name brand cialis on line cialis generico online cialis online napol cialis coupon cialis generic we choice cialis uk pastillas cialis y alcoho sialis
http://canadianpharmacytousa.com/
چهارشنبه 14 شهریور 1397 07:29 ق.ظ

Nicely put, Many thanks.
canada vagra canadian pharmacies that ship to us drugs for sale in mexico drugs for sale in canada online drug store canadian discount pharmacies in canada canada drugs online canadian rx canada medications buy canadian pharmacies shipping to usa
http://cialisiv.com/
یکشنبه 11 شهریور 1397 05:50 ب.ظ

You said it adequately..
online prescriptions cialis tadalafilo cialis tadalafil cialis super kamagra cialis professional from usa cialis dosage cialis online nederland il cialis quanto costa cialis sale online compare prices cialis uk
Buy generic viagra
سه شنبه 23 مرداد 1397 06:32 ق.ظ

You made your stand quite clearly!.
cheap generic viagra online pharmacy where to buy viagra from where can i buy viagra over the counter viagra order online uk pharmacy buy online buy viagra online without prescription uk how can i buy viagra online buy viagra in pharmacy safely buy viagra online buy kamagra viagra
Generic cialis
دوشنبه 7 خرداد 1397 09:51 ق.ظ

Regards! I like this.
cialis soft tabs for sale cialis 5 mg effetti collateral only best offers 100mg cialis cilas cialis generika in deutschland kaufen cialis super kamagra cialis rezeptfrei cialis free trial brand cialis nl cialis with 2 days delivery
Buy cialis online
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 10:32 ق.ظ

Appreciate it! A good amount of facts!

cialis coupon deutschland cialis online generic cialis pill online dosagem ideal cialis cialis 50 mg soft tab cialis with 2 days delivery 40 mg cialis what if i take prescription doctor cialis generic cialis at the pharmacy canadian drugs generic cialis
Buy cialis online
شنبه 8 اردیبهشت 1397 12:27 ق.ظ

With thanks, Valuable stuff!
buy cialis uk no prescription only here cialis pills india cialis 100mg cost cialis great britain warnings for cialis cialis australia org buy brand cialis cheap cialis kaufen wo achat cialis en itali get cheap cialis
Cheap viagra
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 09:29 ب.ظ

Thank you! Awesome information!
uk viagra buy viagra no prescription get viagra prescription online how to get viagra with prescription safest place to buy viagra online best place to buy generic viagra viagra pharmacy viagra buy viagra buy viagra with no prescription buy viagra without prescription uk buy legal viagra
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30