تبلیغات
پاسخ به سوالات شما در ادیان و مسیحیت - 8. روزهای خدا 1000 سال است یا 50000 سال؟

اشتراک و ارسال مطلب به:

سه شنبه 23 آذر 1389

8. روزهای خدا 1000 سال است یا 50000 سال؟

   نویسنده: شهاب    

روز های خدا برابر 1000 سال است یا 50000 سال؟
و یك روز نزد پروردگارت، همانند هزار سال از سالهایى است كه شما می شمارید! (47)سورۀ محمد
امور این جهان را از آسمان به سوى زمین تدبیر مى‏كند؛ سپس در روزى كه مقدار آن هزار سال از سالهایى است كه شما مى‏شمرید بسوى او بالا مى‏رود. (5) سورۀ السجدة
فرشتگان و روح ( فرشته مقرب خداوند) بسوى او عروج مى‏كنند در آن روزى كه مقدارش پنجاه هزار سال است! (4)سورة المعارج.
بالاخره کدام درست است؟

پاسخ به سؤال شما، باید در سه محور دنبال گردد که عبارتند از بررسی معنای"یوم" یا "روز" و شناخت شرایط تناقض و در نهایت این که آیا آیاتی که بیان نمودید، متناقضند یا خیر؟

قبل از هر چیز، باید در واژه "یوم" دقت نماییم. در کتاب های لغت عربی برای یوم، معانی مختلفی بیان شده که برخی از آنها عبارتند از:

1 – از طلوع آفتاب تا غروب آن.

2 – تمام 24 ساعت شامل شب و روز.

3 – مطلق زمان

4 – نعمت

5 – حادثه و اتفاق(واقعه) و ... [1]

همان گونه که ملاحظه می­نمایید، این کلمه، دارای معانی متعددی است که با توجه به قرائن و شواهد موجود در جملات، می­توان به معنای مورد نظر دست یافت. بر این اساس، نمی­توان تنها به این دلیل که این واژه، در جمله­ای، به مقدار مشخصی از زمان تعبیر شده و در جمله­ای دیگر، مقدار دیگری از زمان را مد نظر داشته است، این دو جمله را با هم متناقض بپنداریم، زیرا برای این که دو جمله با هم متناقض باشند، باید از هشت جهت با هم مشترک باشند و اگر حتی دو جمله به ظاهر متناقض، از هفت جهت با هم مشابه بوده و تنها در یک جهت با هم اختلاف داشته باشند، نمی­توان گفت که آن دو با هم متناقضند. این هشت جهت عبارتند از: موضوع یا نهاد، محمول یا گزاره، مکان، زمان، اضافه، جزء و کل، شرط، قوه و فعل (که برای اطلاع بیشتر در این زمینه می­توانید به کتاب های منطق مراجعه نمایید).

به عنوان نمونه، اگر در دو جمله بیان نماییم که: الف: "هر روز 24 ساعت است"

ب: "روز نوروز 13 روز است"، کسی ما را به تناقض­گویی متهم نخواهد نمود، زیرا روزی که در قسمت اول عبارت دوم به کار رفته به معنای مطلق زمان است، نه  24 ساعت. بر این اساس، دو جملۀ بیان شده، وحدت در موضوع ندارند تا موجب تناقض در گفتار شوند. و این همانند آن است که در موردی مشابه بگوییم که الف: "امتحانات 15 روز به طول خواهد انجامید"

ب: "در روز امتحان هیچ غیبتی موجه نخواهد بود" که واژۀ "روز" ابتدا به معنای روز 24 ساعته و سپس به معنای مطلق زمان به کار رفته است که می­تواند بیش از 24 ساعت در نظر گرفته شود و این عبارت نیز از لحاظ ادبی و منطقی، دارای هیچ مشکلی نخواهد بود.

چنین کاربردهای مختلفی از یک واژه، در کلمات عادی مردم بسیار رایج بوده و نظر به این که قرآن کریم نیز به زبان مردم نازل شده، در بسیاری از موارد، از همین شیوه استفاده نموده است. به عنوان نمونه در آیه­ای می­خوانیم:

"اذ یعدون فی السبت اذ تاتیهم حیتانهم یوم سبتهم شرعا و یوم لا یسبتون لا تأتیهم[2]" زمانی که بنی اسرائیل نافرمانی نمودند، چون ماهیان دریا روز شنبه (که صید ماهی در آن ممنوع بود) در دسترس بوده و روز غیر شنبه از محوطۀ آنان خارج می­شدند.

دقت نمایید که در این آیه، واژه "یوم" دو مرتبه به کار رفته، که اولین بار به معنای یک روز عادی، یعنی روز شنبه بوده و برای بار دوم، جهت تمام روزهای غیر از شنبه از آن استفاده شده که شامل شش روز می­شود و با این وجود، تناقضی در این آیه مشاهده نمی­شود.

موردی دیگر از همین نوع را در آیات زیر مشاهده می­نماییم:

خداوند می­فرماید: "انا ارسلنا علیهم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر[3]"

ما در روز شومی، قوم عاد را دچار تندبادی سهمگین ساختیم.

و در آیه­ای دیگر، این گونه تعبیر شده که: "و اما عاد فاهلکوا بریح صرصر عاتیة . سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیة ایام حسوما... .[4]" و اما قوم عاد با تندبادی سهمگین و مهیب نابود شدند که خداوند آن طوفان بنیان­کن را هفت شب و هشت روز بر آنان مسلط نمود ... .

هیچ منصفی نمی­تواند بیان دارد که چون آیۀ اول گفته که این تندباد در یک روز بوده و آیه بعد آن را هشت روز دانسته است، در این آیات تناقض وجود خواهد داشت! چون با اندک تأملی در این آیات درمی­یابیم که مراد از واژۀ "یوم" در آیۀ اول، مطلق زمان است و آیۀ دوم به روز 24 ساعته نظر دارد و به همین دلیل، هر چند این کلمه، در دو معنای متفاوت به کار رفته، ولی متناقض نمی­باشد.

اکنون به خاطر روشن نمودن این که تمام روزهای زمینی و آسمانی، روزهای خداوند می­باشند، به بررسی آیاتی می­پردازیم که مورد پرسش شما قرار گرفته است:

1 – آیۀ 47 سورۀ حج؛ در مورد هشدار به کافرانی است که همواره از پیامبر(ص) درخواست می­نمودند که برای اثبات نبوت و راست گویی خود، عذاب الاهی را برای آنان نازل نماید و با این درخواست خود، می­خواهند چنین وانمود نمایند که اگر عذابی نازل نشد، پس پیامبر(ص) در ادعای پیامبری خود (نستجیر بالله) صادق نیست!

در همین راستا و به منظور پاسخگویی به این مشرکان، خداوند بیان می­دارد که هر چند شما عجول باشید ولی در کار خدا عجله نیست و هزار سال شما برای خدا همانند یک روز است!(همان گونه که به قوم نوح نیز نزدیک به هزار سال فرصت داده شد[5]). بر همین اساس، در آیۀ بعد بیان شده که چه بسا مناطقی که با وجود ستمکار بودن اهالی آن، مهلت زیادی به آنها دادیم ... .[6]

هر شخصی که با فن سخنوری اندک آشنایی داشته باشد، می­داند که هزار سال در این آیه، هیچ خصوصیتی نداشته، بلکه تنها برای نشان دادن آن است که خداوند در عذاب دشمنانش هیچ شتاب و عجله­ای ندارد هم چنان که دو هزار سال و بیشتر هم برای خدا همانند یک روز است چون اساساً زمان برای خدا مطرح نیست.

مواردی از این دست، که به زمان اشاره شده، تنها به منظور شناساندن مطلبی بوده و مقدار دقیق آن مد نظر نیست، در آیات قرآن به فراوانی به چشم می­آید از جمله:

الف – همانا قیامت برای ما همانند یک چشم برهم زدن و یا کمتر از آن می­باشد.[7]

ب – اجرای دستورات ما در مدتی همانند یک چشم بر هم زدن انجام می­شود.[8]

ج – آفرینش و برانگیختن تمام شما، همانند آفرینش تنها یکی از شما خواهد بود[9]. و ... .

تمام آیاتی که این گونه بیان شده­اند، نشانگر این معنی و مفهوم می­باشند که چون بشر در محدودۀ زمانی مشخص و اندکی زندگی می­نماید و از قدرت محدودی نیز برخوردار است، نمی­تواند چگونگی رفتار خداوند را دریابد، بلکه آن را با معیارهای خود ارزیابی می­نماید، اما اگر همین انسان از حصار زندگی دنیوی خارج شود، زمان و مکان برای او معنای دیگری خواهد داشت، همان گونه که در روز قیامت و با ملاحظۀ وسعت زمانی آن، خود او می­پندارد که تمام مدت زندگی دنیوی او، بیشتر از یک شب یا یک روز نبوده است[10]!

2 – آیۀ 5 سورۀ سجده در ارتباط با چگونگی تدبیر عالم آفرینش توسط خداوند است که هر چند، ما از تمام رازها و اسرار آن هرگز آگاه نخواهیم شد، ولی در این آیه، با اشارۀ مختصری به آن، بیان شده که آمدن امر الاهی از آسمان به زمین و بازگشت مجدد آن به آسمان، در هر مرحله، هزار سال دنیوی به طول خواهد انجامید و این آیه منحصر به روز قیامت نبوده، بلکه هم اکنون نیز، تمام آفریدگان تحت پوشش تدبیر و امر الاهی می­باشند.

بر این اساس، آن چه در این آیه به آن اشاره شده، تنها زمان انجام هر مرحلۀ از اوامر الاهی است و دقیقاً بیان نشده که در دنیا چند مرحلۀ از آن اتفاق افتاده و روز قیامت و دنیای آخرت در چندین مرحلۀ آن خواهد بود!

3 - اما آخرین آیه­ای که به آن اشاره نمودید؛ یعنی آیۀ چهارم سورۀ معارج؛ در مورد قیامت می­باشد. در این آیه، بیان نشده که روز خداوند پنجاه­هزار سال است، تا موجب تناقض با آیات قبل گردد، بلکه این آیه، تنها اعلام می­نماید که حادثۀ قیامت پنجاه­هزار سال به طول می­انجامد[11]. به عبارتی، واژۀ "یوم" در این آیه، به معنای حادثه و اتفاق می­باشد که قبلاً به آن اشاره نمودیم. بر این اساس، می­توان در نظر گرفت که واقعۀ قیامت؛ که در سورۀ معارج پنجاه­هزار سال اعلام شده؛ شامل پنجاه مرحله باشد که هر مرحلۀ آن به مقتضای آن چه در سوره­های دیگر بیان شده، برابر با هزار سال عادی است و در هر مرحله نیز فرشتگان صعود و نزول می­نمایند.

بدین شیوه، بدون هیچ مشکل منطقی و ادبی، این آیات را می­توان تأویل و تفسیر نمود. روایتی از امام صادق(ع) نیز چنین تفسیری را تأیید می­نماید!

ایشان می­فرمایند:

همانا قیامت پنجاه مرحله دارد که هر مرحلۀ آن هزار سال می­باشد.[12]

نتیجۀ نهایی، آن است که چون این آیات، در موضوعات جداگانه­ای نازل شده و وحدت موضوع ندارند، هیچ تناقضی با هم نداشته و در راستای هم می­باشند و علاوه بر دلایلی که در این زمینه ارائه شد، نکتۀ دیگری نیز وجود دارد که بیان آن خالی از لطف نیست و آن این که هر چند سورۀ حج در مدینه نازل شده است، اما سورۀ سجده و سورۀ معارج هردو مکی بوده و دشمنان پیامبر(ص) که دائم در صدد تکذیب ایشان و نکته­گیری از آیات قرآن بوده­اند، چنین تناقضی را از این آیات برداشت ننمودند، و می­دانیم که حتی اگر مردم عرب آن زمان را، از تمام جنبه­ها، افرادی عقب افتاده فرض نماییم ، اما شکی نیست که آنان از حیث سخنوری و سخندانی، از بسیاری مردم جهان آن روز، پیشرفته­تر بودند و نمی­توان ادعا نمود که آنان ظرفیت علمی شناخت چنین تناقضی را نداشته و یا این که تمام آنان از حافظۀ ضعیفی برخوردار بوده و آیات قبلی را به فراموشی سپرده باشند!.

و در اعجاز قرآن همین بس که علی رغم دعوت خداوند به تنظیم یک سورۀ مشابه با آن، بشر، تا کنون نتوانسته به چنین دعوتی پاسخ گوید و تلاش های بیهوده­ای که گاه در این زمینه انجام پذیرفته، سرانجام با شکست روبرو شده است.


[1] - ابن منظور، لسان العرب، ج 12، ص 649 به بعد .

[2] - اعراف، 163.

[3] - قمر، 19.

[4] - حاقه، 6 و 7.

[5] - عنکبوت، 14.

[6] - حج، 48.

[7] - نحل، 77.

[8] - قمر، 50.

[9] - لقمان، 28.

[10] - نازعات، 46.

[11] -  ابن شهراشوب، متشابه القرآن،  ج 2، ص 106، دار بیدار للنشر، 1369 هـ ق.

[12] - کلینی، محمد بن یعقوب، کافی،  ج 8، ص 143، دار الکتب الاسلامیه، تهران، 1365 هـ ش.  

Fit Body Keto Diet
دوشنبه 28 مرداد 1398 02:07 ق.ظ
Thanks a lot for giving everyone remarkably spectacular possiblity to read critical
reviews from this website. It is always very nice and jam-packed
with a good time for me personally and my office co-workers to search the blog at least 3 times weekly
to read the new guidance you will have. Not to mention, I am also certainly satisfied for the
splendid creative concepts you serve. Selected 4 points
in this article are unquestionably the most beneficial
I have had.
http://alorblend.com/
یکشنبه 27 مرداد 1398 07:51 ق.ظ
No matter if some one searches for his required thing,
thus he/she wants to be available that in detail, so that
thing is maintained over here.
http://activatorprotestosterone.net
پنجشنبه 17 مرداد 1398 10:39 ق.ظ
It?s hard to come by experienced people about this subject, but
you sound like you know what you?re talking about!
Thanks
Luniesse Skin Cream
چهارشنبه 16 مرداد 1398 04:12 ق.ظ
Right here is the right website for anybody who wishes to understand this topic.
You understand so much its almost hard to argue with you (not
that I actually will need to...HaHa). You certainly put a new spin on a subject which has been discussed
for ages. Great stuff, just great!
RXZ Male Enhancement Formula
یکشنبه 13 مرداد 1398 01:37 ب.ظ
Hello.This article was really fascinating, especially since
I was searching for thoughts on this subject last Tuesday.
Bitcoin Lifestyles Club
جمعه 4 مرداد 1398 10:38 ق.ظ
Its not my first time to pay a visit this website, i am browsing this site dailly and get
fastidious data from here every day.
RXZ Male Enhancement Reviews
شنبه 22 تیر 1398 07:30 ق.ظ
We're a gaggle of volunteers and opening a new scheme in our community.
Your website provided us with valuable info to work on. You have done a formidable process and our whole group
will be thankful to you.
https://speakerdeck.com/mcclure66booth
چهارشنبه 12 تیر 1398 06:50 ب.ظ
Simply wanna say that this is extremely helpful, Thanks for
taking your time to write this.
cialis kaufen bankberweisung
یکشنبه 2 تیر 1398 09:06 ب.ظ

Nicely put, With thanks!
only here cialis pills 40 mg cialis what if i take canadian discount cialis cialis arginine interactio we like it safe cheap cialis click here take cialis cialis pas cher paris online prescriptions cialis cialis 20 mg best price cialis for sale south africa
cialis mail order india
یکشنبه 2 تیر 1398 05:53 ق.ظ

You actually reported this exceptionally well.
cialis for bph acheter cialis kamagra buy brand cialis cheap cialis sale online effetti del cialis can i take cialis and ecstasy cialis generic cost of cialis per pill cialis professional yohimbe precios cialis peru
Cialis online
شنبه 1 تیر 1398 01:14 ب.ظ

Cheers, I appreciate this.
cialis with 2 days delivery acheter cialis kamagra cialis 10 doctissimo cialis en 24 hora cialis 20mg cialis generika cialis generico postepay cialis 200 dollar savings card look here cialis order on line cialis italia gratis
http://antoci.strikingly.com/
جمعه 31 خرداد 1398 09:23 ب.ظ

Nicely put, Cheers.
generic cialis cialis 50 mg soft tab wow cialis tadalafil 100mg cialis pills in singapore dose size of cialis tesco price cialis cialis for sale in europa cialis prezzo al pubblico cialis canada on line buy online cialis 5mg
Cialis 20 mg
جمعه 31 خرداد 1398 05:40 ق.ظ

Kudos! Lots of forum posts.

cialis generic availability cialis name brand cheap cialis generic tadalafil buy cialis 5 mg scheda tecnica cialis patent expiration generic cialis 20mg uk tadalafil 10 mg cialis online holland walgreens price for cialis generic cialis levitra
cialis en 24 hora
چهارشنبه 29 خرداد 1398 06:26 ب.ظ

Whoa all kinds of beneficial material.
cialis purchasing cialis 50 mg soft tab buy cialis online acquisto online cialis precios cialis peru how to purchase cialis on line tadalafil 20mg generic cialis 20mg uk cialis baratos compran uk cialis without a doctor's prescription
http://diasticos.strikingly.com/
چهارشنبه 29 خرداد 1398 02:14 ق.ظ

Incredible quite a lot of beneficial material!
we choice free trial of cialis cialis tablets australia generic cialis tadalafil cialis efficacit cialis 20 mg best price tarif cialis france cialis generico en mexico sialis tadalafil 20mg dose size of cialis
where to buy tadalafil
دوشنبه 27 خرداد 1398 12:44 ب.ظ

Wow loads of superb facts!
cialis dosage recommendations cialis 5 mg para diabeticos cialis for sale in europa cialis billig when can i take another cialis does cialis cause gout prices for cialis 50mg wow cialis 20 prix cialis once a da costo in farmacia cialis
coupon for cialis prescription
یکشنبه 26 خرداد 1398 10:38 ب.ظ

You mentioned this perfectly!
cialis online deutschland rx cialis para comprar cialis 100mg suppliers purchase once a day cialis cialis therapie where to buy cialis in ontario cialis 5 mg para diabeticos purchasing cialis on the internet cialis daily reviews canadian drugs generic cialis
http://rappyecia.strikingly.com/
یکشنبه 26 خرداد 1398 08:11 ق.ظ

Excellent forum posts. Regards!
female cialis no prescription cialis ahumada cialis for sale in europa cialis from canada 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis generico postepay cialis therapie tadalafil tablets acquistare cialis internet cialis vs viagra
http://anonir.strikingly.com/
شنبه 25 خرداد 1398 06:41 ب.ظ

This is nicely said. .
rx cialis para comprar generic cialis at walmart recommended site cialis kanada generic for cialis sublingual cialis online tadalafil 20 mg generic cialis with dapoxetine get cheap cialis cialis purchasing cialis name brand cheap
http://durchrifil.strikingly.com/
شنبه 25 خرداد 1398 04:16 ق.ظ

Well expressed of course. !
non 5 mg cialis generici cialis tablets cialis 20 mg cialis uk cialis tadalafil cialis generico postepay canadian drugs generic cialis cialis 5 mg schweiz costo in farmacia cialis we use it 50 mg cialis dose
http://edtare.strikingly.com/
جمعه 24 خرداد 1398 02:14 ب.ظ

Nicely put, Regards.
cialis therapie india cialis 100mg cost cialis for sale in europa preis cialis 20mg schweiz we choice free trial of cialis 5 mg cialis pharmacie en ligne acheter cialis meilleur pri cialis kamagra levitra buy original cialis how do cialis pills work
Cialis online
پنجشنبه 23 خرداد 1398 11:48 ب.ظ

Terrific postings. Thank you!
estudios de cialis genricos il cialis quanto costa cialis dosage amounts recommended site cialis kanada buying brand cialis online canadian discount cialis 200 cialis coupon cialis price thailand buy cialis online preis cialis 20mg schweiz
Online cialis
پنجشنبه 23 خرداد 1398 10:21 ق.ظ

You have made your point.
tadalafil cialis 20mg prix en pharmacie cialis generika in deutschland kaufen cialis tablets australia cialis herbs cialis cipla best buy cialis baratos compran uk buy cialis online legal usa cialis online comprar cialis 10 espa241a
Cialis prices
چهارشنبه 22 خرداد 1398 08:14 ب.ظ

Thanks a lot, Good information.
acheter cialis meilleur pri brand cialis nl cialis taglich tadalafilo cialis generic availability cialis cuantos mg hay estudios de cialis genricos rezeptfrei cialis apotheke low cost cialis 20mg cialis dosage recommendations
http://cialisvie.com/
شنبه 18 خرداد 1398 07:44 ق.ظ

You actually reported it terrifically.
cialis 5 mg funziona prezzo cialis a buon mercato the best site cialis tablets preis cialis 20mg schweiz usa cialis online we choice cialis uk cialis alternative cialis generique comprar cialis 10 espa241a precios de cialis generico
http://canadianpharmacyes.com/
شنبه 24 فروردین 1398 01:23 ق.ظ

Position nicely applied!!
online canadian pharmacy north west pharmacies canada canadian online pharmacies legal trust pharmacy canada northwest pharmacies in canada canada medications information canada online pharmacies surrey online pharmacies canada medication cost canadian pharmacies without an rx
Cialis canada
جمعه 16 آذر 1397 08:34 ق.ظ

This is nicely said. !
prescription doctor cialis cialis daily reviews what is cialis legalidad de comprar cialis 200 cialis coupon tesco price cialis prix de cialis cialis canadian drugs cialis 20 mg best price generic cialis 20mg tablets
Generic cialis
پنجشنبه 15 آذر 1397 01:27 ب.ظ

Fantastic knowledge. Thank you!
side effects of cialis cialis baratos compran uk cialis preise schweiz cialis 20 mg best price canadian cialis usa cialis online cialis en mexico precio cialis therapie cialis online generic cialis soft gels
buy cialis us pharmacy
چهارشنبه 14 آذر 1397 05:20 ب.ظ

You actually reported this terrifically.
purchase once a day cialis can i take cialis and ecstasy walgreens price for cialis cialis online deutschland click now cialis from canada cialis mit grapefruitsaft how to purchase cialis on line cialis 20 mg cut in half what is cialis cialis tadalafil
Generic cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 04:32 ق.ظ

Nicely put. Thanks a lot.
we choice free trial of cialis cialis prices click here take cialis cialis price thailand enter site 20 mg cialis cost cialis usa cost compare prices cialis uk only here cialis pills cipla cialis online cost of cialis cvs
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30