تبلیغات
پاسخ به سوالات شما در ادیان و مسیحیت - 8. روزهای خدا 1000 سال است یا 50000 سال؟

اشتراک و ارسال مطلب به:

سه شنبه 23 آذر 1389

8. روزهای خدا 1000 سال است یا 50000 سال؟

   نویسنده: شهاب    

روز های خدا برابر 1000 سال است یا 50000 سال؟
و یك روز نزد پروردگارت، همانند هزار سال از سالهایى است كه شما می شمارید! (47)سورۀ محمد
امور این جهان را از آسمان به سوى زمین تدبیر مى‏كند؛ سپس در روزى كه مقدار آن هزار سال از سالهایى است كه شما مى‏شمرید بسوى او بالا مى‏رود. (5) سورۀ السجدة
فرشتگان و روح ( فرشته مقرب خداوند) بسوى او عروج مى‏كنند در آن روزى كه مقدارش پنجاه هزار سال است! (4)سورة المعارج.
بالاخره کدام درست است؟

پاسخ به سؤال شما، باید در سه محور دنبال گردد که عبارتند از بررسی معنای"یوم" یا "روز" و شناخت شرایط تناقض و در نهایت این که آیا آیاتی که بیان نمودید، متناقضند یا خیر؟

قبل از هر چیز، باید در واژه "یوم" دقت نماییم. در کتاب های لغت عربی برای یوم، معانی مختلفی بیان شده که برخی از آنها عبارتند از:

1 – از طلوع آفتاب تا غروب آن.

2 – تمام 24 ساعت شامل شب و روز.

3 – مطلق زمان

4 – نعمت

5 – حادثه و اتفاق(واقعه) و ... [1]

همان گونه که ملاحظه می­نمایید، این کلمه، دارای معانی متعددی است که با توجه به قرائن و شواهد موجود در جملات، می­توان به معنای مورد نظر دست یافت. بر این اساس، نمی­توان تنها به این دلیل که این واژه، در جمله­ای، به مقدار مشخصی از زمان تعبیر شده و در جمله­ای دیگر، مقدار دیگری از زمان را مد نظر داشته است، این دو جمله را با هم متناقض بپنداریم، زیرا برای این که دو جمله با هم متناقض باشند، باید از هشت جهت با هم مشترک باشند و اگر حتی دو جمله به ظاهر متناقض، از هفت جهت با هم مشابه بوده و تنها در یک جهت با هم اختلاف داشته باشند، نمی­توان گفت که آن دو با هم متناقضند. این هشت جهت عبارتند از: موضوع یا نهاد، محمول یا گزاره، مکان، زمان، اضافه، جزء و کل، شرط، قوه و فعل (که برای اطلاع بیشتر در این زمینه می­توانید به کتاب های منطق مراجعه نمایید).

به عنوان نمونه، اگر در دو جمله بیان نماییم که: الف: "هر روز 24 ساعت است"

ب: "روز نوروز 13 روز است"، کسی ما را به تناقض­گویی متهم نخواهد نمود، زیرا روزی که در قسمت اول عبارت دوم به کار رفته به معنای مطلق زمان است، نه  24 ساعت. بر این اساس، دو جملۀ بیان شده، وحدت در موضوع ندارند تا موجب تناقض در گفتار شوند. و این همانند آن است که در موردی مشابه بگوییم که الف: "امتحانات 15 روز به طول خواهد انجامید"

ب: "در روز امتحان هیچ غیبتی موجه نخواهد بود" که واژۀ "روز" ابتدا به معنای روز 24 ساعته و سپس به معنای مطلق زمان به کار رفته است که می­تواند بیش از 24 ساعت در نظر گرفته شود و این عبارت نیز از لحاظ ادبی و منطقی، دارای هیچ مشکلی نخواهد بود.

چنین کاربردهای مختلفی از یک واژه، در کلمات عادی مردم بسیار رایج بوده و نظر به این که قرآن کریم نیز به زبان مردم نازل شده، در بسیاری از موارد، از همین شیوه استفاده نموده است. به عنوان نمونه در آیه­ای می­خوانیم:

"اذ یعدون فی السبت اذ تاتیهم حیتانهم یوم سبتهم شرعا و یوم لا یسبتون لا تأتیهم[2]" زمانی که بنی اسرائیل نافرمانی نمودند، چون ماهیان دریا روز شنبه (که صید ماهی در آن ممنوع بود) در دسترس بوده و روز غیر شنبه از محوطۀ آنان خارج می­شدند.

دقت نمایید که در این آیه، واژه "یوم" دو مرتبه به کار رفته، که اولین بار به معنای یک روز عادی، یعنی روز شنبه بوده و برای بار دوم، جهت تمام روزهای غیر از شنبه از آن استفاده شده که شامل شش روز می­شود و با این وجود، تناقضی در این آیه مشاهده نمی­شود.

موردی دیگر از همین نوع را در آیات زیر مشاهده می­نماییم:

خداوند می­فرماید: "انا ارسلنا علیهم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر[3]"

ما در روز شومی، قوم عاد را دچار تندبادی سهمگین ساختیم.

و در آیه­ای دیگر، این گونه تعبیر شده که: "و اما عاد فاهلکوا بریح صرصر عاتیة . سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیة ایام حسوما... .[4]" و اما قوم عاد با تندبادی سهمگین و مهیب نابود شدند که خداوند آن طوفان بنیان­کن را هفت شب و هشت روز بر آنان مسلط نمود ... .

هیچ منصفی نمی­تواند بیان دارد که چون آیۀ اول گفته که این تندباد در یک روز بوده و آیه بعد آن را هشت روز دانسته است، در این آیات تناقض وجود خواهد داشت! چون با اندک تأملی در این آیات درمی­یابیم که مراد از واژۀ "یوم" در آیۀ اول، مطلق زمان است و آیۀ دوم به روز 24 ساعته نظر دارد و به همین دلیل، هر چند این کلمه، در دو معنای متفاوت به کار رفته، ولی متناقض نمی­باشد.

اکنون به خاطر روشن نمودن این که تمام روزهای زمینی و آسمانی، روزهای خداوند می­باشند، به بررسی آیاتی می­پردازیم که مورد پرسش شما قرار گرفته است:

1 – آیۀ 47 سورۀ حج؛ در مورد هشدار به کافرانی است که همواره از پیامبر(ص) درخواست می­نمودند که برای اثبات نبوت و راست گویی خود، عذاب الاهی را برای آنان نازل نماید و با این درخواست خود، می­خواهند چنین وانمود نمایند که اگر عذابی نازل نشد، پس پیامبر(ص) در ادعای پیامبری خود (نستجیر بالله) صادق نیست!

در همین راستا و به منظور پاسخگویی به این مشرکان، خداوند بیان می­دارد که هر چند شما عجول باشید ولی در کار خدا عجله نیست و هزار سال شما برای خدا همانند یک روز است!(همان گونه که به قوم نوح نیز نزدیک به هزار سال فرصت داده شد[5]). بر همین اساس، در آیۀ بعد بیان شده که چه بسا مناطقی که با وجود ستمکار بودن اهالی آن، مهلت زیادی به آنها دادیم ... .[6]

هر شخصی که با فن سخنوری اندک آشنایی داشته باشد، می­داند که هزار سال در این آیه، هیچ خصوصیتی نداشته، بلکه تنها برای نشان دادن آن است که خداوند در عذاب دشمنانش هیچ شتاب و عجله­ای ندارد هم چنان که دو هزار سال و بیشتر هم برای خدا همانند یک روز است چون اساساً زمان برای خدا مطرح نیست.

مواردی از این دست، که به زمان اشاره شده، تنها به منظور شناساندن مطلبی بوده و مقدار دقیق آن مد نظر نیست، در آیات قرآن به فراوانی به چشم می­آید از جمله:

الف – همانا قیامت برای ما همانند یک چشم برهم زدن و یا کمتر از آن می­باشد.[7]

ب – اجرای دستورات ما در مدتی همانند یک چشم بر هم زدن انجام می­شود.[8]

ج – آفرینش و برانگیختن تمام شما، همانند آفرینش تنها یکی از شما خواهد بود[9]. و ... .

تمام آیاتی که این گونه بیان شده­اند، نشانگر این معنی و مفهوم می­باشند که چون بشر در محدودۀ زمانی مشخص و اندکی زندگی می­نماید و از قدرت محدودی نیز برخوردار است، نمی­تواند چگونگی رفتار خداوند را دریابد، بلکه آن را با معیارهای خود ارزیابی می­نماید، اما اگر همین انسان از حصار زندگی دنیوی خارج شود، زمان و مکان برای او معنای دیگری خواهد داشت، همان گونه که در روز قیامت و با ملاحظۀ وسعت زمانی آن، خود او می­پندارد که تمام مدت زندگی دنیوی او، بیشتر از یک شب یا یک روز نبوده است[10]!

2 – آیۀ 5 سورۀ سجده در ارتباط با چگونگی تدبیر عالم آفرینش توسط خداوند است که هر چند، ما از تمام رازها و اسرار آن هرگز آگاه نخواهیم شد، ولی در این آیه، با اشارۀ مختصری به آن، بیان شده که آمدن امر الاهی از آسمان به زمین و بازگشت مجدد آن به آسمان، در هر مرحله، هزار سال دنیوی به طول خواهد انجامید و این آیه منحصر به روز قیامت نبوده، بلکه هم اکنون نیز، تمام آفریدگان تحت پوشش تدبیر و امر الاهی می­باشند.

بر این اساس، آن چه در این آیه به آن اشاره شده، تنها زمان انجام هر مرحلۀ از اوامر الاهی است و دقیقاً بیان نشده که در دنیا چند مرحلۀ از آن اتفاق افتاده و روز قیامت و دنیای آخرت در چندین مرحلۀ آن خواهد بود!

3 - اما آخرین آیه­ای که به آن اشاره نمودید؛ یعنی آیۀ چهارم سورۀ معارج؛ در مورد قیامت می­باشد. در این آیه، بیان نشده که روز خداوند پنجاه­هزار سال است، تا موجب تناقض با آیات قبل گردد، بلکه این آیه، تنها اعلام می­نماید که حادثۀ قیامت پنجاه­هزار سال به طول می­انجامد[11]. به عبارتی، واژۀ "یوم" در این آیه، به معنای حادثه و اتفاق می­باشد که قبلاً به آن اشاره نمودیم. بر این اساس، می­توان در نظر گرفت که واقعۀ قیامت؛ که در سورۀ معارج پنجاه­هزار سال اعلام شده؛ شامل پنجاه مرحله باشد که هر مرحلۀ آن به مقتضای آن چه در سوره­های دیگر بیان شده، برابر با هزار سال عادی است و در هر مرحله نیز فرشتگان صعود و نزول می­نمایند.

بدین شیوه، بدون هیچ مشکل منطقی و ادبی، این آیات را می­توان تأویل و تفسیر نمود. روایتی از امام صادق(ع) نیز چنین تفسیری را تأیید می­نماید!

ایشان می­فرمایند:

همانا قیامت پنجاه مرحله دارد که هر مرحلۀ آن هزار سال می­باشد.[12]

نتیجۀ نهایی، آن است که چون این آیات، در موضوعات جداگانه­ای نازل شده و وحدت موضوع ندارند، هیچ تناقضی با هم نداشته و در راستای هم می­باشند و علاوه بر دلایلی که در این زمینه ارائه شد، نکتۀ دیگری نیز وجود دارد که بیان آن خالی از لطف نیست و آن این که هر چند سورۀ حج در مدینه نازل شده است، اما سورۀ سجده و سورۀ معارج هردو مکی بوده و دشمنان پیامبر(ص) که دائم در صدد تکذیب ایشان و نکته­گیری از آیات قرآن بوده­اند، چنین تناقضی را از این آیات برداشت ننمودند، و می­دانیم که حتی اگر مردم عرب آن زمان را، از تمام جنبه­ها، افرادی عقب افتاده فرض نماییم ، اما شکی نیست که آنان از حیث سخنوری و سخندانی، از بسیاری مردم جهان آن روز، پیشرفته­تر بودند و نمی­توان ادعا نمود که آنان ظرفیت علمی شناخت چنین تناقضی را نداشته و یا این که تمام آنان از حافظۀ ضعیفی برخوردار بوده و آیات قبلی را به فراموشی سپرده باشند!.

و در اعجاز قرآن همین بس که علی رغم دعوت خداوند به تنظیم یک سورۀ مشابه با آن، بشر، تا کنون نتوانسته به چنین دعوتی پاسخ گوید و تلاش های بیهوده­ای که گاه در این زمینه انجام پذیرفته، سرانجام با شکست روبرو شده است.


[1] - ابن منظور، لسان العرب، ج 12، ص 649 به بعد .

[2] - اعراف، 163.

[3] - قمر، 19.

[4] - حاقه، 6 و 7.

[5] - عنکبوت، 14.

[6] - حج، 48.

[7] - نحل، 77.

[8] - قمر، 50.

[9] - لقمان، 28.

[10] - نازعات، 46.

[11] -  ابن شهراشوب، متشابه القرآن،  ج 2، ص 106، دار بیدار للنشر، 1369 هـ ق.

[12] - کلینی، محمد بن یعقوب، کافی،  ج 8، ص 143، دار الکتب الاسلامیه، تهران، 1365 هـ ش.  

Buy generic viagra
سه شنبه 23 مرداد 1397 06:32 ق.ظ

You made your stand quite clearly!.
cheap generic viagra online pharmacy where to buy viagra from where can i buy viagra over the counter viagra order online uk pharmacy buy online buy viagra online without prescription uk how can i buy viagra online buy viagra in pharmacy safely buy viagra online buy kamagra viagra
Generic cialis
دوشنبه 7 خرداد 1397 09:51 ق.ظ

Regards! I like this.
cialis soft tabs for sale cialis 5 mg effetti collateral only best offers 100mg cialis cilas cialis generika in deutschland kaufen cialis super kamagra cialis rezeptfrei cialis free trial brand cialis nl cialis with 2 days delivery
Buy cialis online
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 10:32 ق.ظ

Appreciate it! A good amount of facts!

cialis coupon deutschland cialis online generic cialis pill online dosagem ideal cialis cialis 50 mg soft tab cialis with 2 days delivery 40 mg cialis what if i take prescription doctor cialis generic cialis at the pharmacy canadian drugs generic cialis
Buy cialis online
شنبه 8 اردیبهشت 1397 12:27 ق.ظ

With thanks, Valuable stuff!
buy cialis uk no prescription only here cialis pills india cialis 100mg cost cialis great britain warnings for cialis cialis australia org buy brand cialis cheap cialis kaufen wo achat cialis en itali get cheap cialis
Cheap viagra
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 09:29 ب.ظ

Thank you! Awesome information!
uk viagra buy viagra no prescription get viagra prescription online how to get viagra with prescription safest place to buy viagra online best place to buy generic viagra viagra pharmacy viagra buy viagra buy viagra with no prescription buy viagra without prescription uk buy legal viagra
Generic cialis
شنبه 18 فروردین 1397 11:07 ق.ظ

With thanks. Loads of facts.

buy cialis online legal buy cialis online cheapest cialis tadalafil cialis usa cost wow cialis 20 the best choice cialis woman click now buy cialis brand cialis prices in england low cost cialis 20mg opinioni cialis generico
Buy cialis online
شنبه 4 فروردین 1397 11:09 ق.ظ

Thanks, Numerous stuff.

cialis daily new zealand cialis online deutschland cialis for sale south africa wow look it cialis mexico cialis wir preise best generic drugs cialis compare prices cialis uk generic cialis with dapoxetine order generic cialis online safe dosage for cialis
Zack
جمعه 17 آذر 1396 08:44 ب.ظ
I got this web page from my friend who informed me on the topic of this site and now this time I am browsing this web page and reading very
informative posts at this place.
What is a heel lift?
شنبه 18 شهریور 1396 03:11 ق.ظ
Hi there! I realize this is sort of off-topic however I had
to ask. Does building a well-established blog like yours take a large amount of work?
I'm completely new to operating a blog however I do write in my journal every
day. I'd like to start a blog so I can share my own experience and views online.
Please let me know if you have any recommendations or tips for new aspiring bloggers.
Thankyou!
Can better posture make you taller?
یکشنبه 15 مرداد 1396 05:32 ب.ظ
I quite like reading through a post that will make people think.
Also, many thanks for allowing me to comment!
Can you have an operation to make you taller?
شنبه 7 مرداد 1396 11:06 ق.ظ
Its like you read my mind! You appear to know a lot about this, like you wrote the book in it or something.
I think that you can do with a few pics to
drive the message home a little bit, but other than that, this is great blog.
An excellent read. I will definitely be back.
Forest
شنبه 23 اردیبهشت 1396 06:10 ب.ظ
I am actually grateful to the holder of this web site who has shared this
fantastic paragraph at here.
manicure
دوشنبه 21 فروردین 1396 10:03 ب.ظ
I was able to find good info from your articles.
manicure
یکشنبه 20 فروردین 1396 09:12 ب.ظ
I’m not that much of a internet reader to be honest but your sites really nice,
keep it up! I'll go ahead and bookmark your website to come back in the
future. Many thanks
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر