تبلیغات
پاسخ به سوالات شما در ادیان و مسیحیت - 7. آیا کلام قرآن با سونوگرافی و هواشناسی منافات دارد؟

اشتراک و ارسال مطلب به:

7. خداوند می فرماید: آگاهى از زمان قیام قیامت مخصوص خداست، و اوست كه باران را نازل مى‏كند، و آنچه را كه در رحم‏ ها(ى مادران) است مى‏داند... خداوند عالم و آگاه است(34) سورۀ لقمان؛ و انسان از خون لخته شده آفریده شده است. سپس نطفه را به صورت علقه ( خون بسته)، و علقه را بصورت مضغه ( چیزى شبیه گوشت جویده شده)، و مضغه را بصورت استخوان هایى درآوردیم؛ و بر استخوان ها گوشت پوشاندیم؛ سپس آن را آفرینش تازه ‏اى دادیم؛ پس بزرگ است خدایى كه بهترین آفرینندگان است! (14)سورۀ المؤمنون؛ آیا این با دانش روز مثل هواشناسی و سونوگرافی منافات ندارد؟

با مروری در پرسشتان به نظر می­آید که موارد متعددی برای شما مبهم بوده که باید به آن پاسخ داده شود:

1 – آیا دست یافتن بشر به دانشی جدید، به ویژه به دانشی که در گذشته وجود نداشته و علم آن در انحصار خداوند بوده، موجب از بین رفتن و تزلزل آموزه­های دینی و قرآنی می­گردد؟

2 – آیا واقعا بشر توانسته به مقداری از دانش دست یابد که همطراز دانش خداوندی ارزیابی شود؟

3 – آیا موارد اشاره شده در سورۀ مؤمنون که در ارتباط با رشد جنین است، با دانش امروز بشری منافاتی دارد؟!

در مورد بخش اول باید گفت که اگر در قسمتی از قرآن و یا روایتی بیان شده که خداوند به مطلبی آگاه است، این لزوما بدان معنی نیست که بشر از آن ناآگاه باشد و به همین ترتیب، منت خداوند بر خلایق مبنی بر مسخر نمودن آسمان ها و زمین برایشان، این واقعیت را انکار نمی­نماید که خود بشر نیز با تلاش در زمینه­های مختلف صنعت و کشاورزی و ...، این امکانات خدادادی را مورد استفادۀ خود قرار داده و یا راه های بهره­وری بهتر از آنها را برای خود فراهم نماید. در این آیه دقت فرمایید:

خداوند، آسمان ها و زمین را آفرید و باران را از آسمان فرو فرستاد و در پی آن، خوراکتان را از زمین فراهم نمود و کشتی­ها را در اختیارتان قرار داد تا با دستور او در دریاها به حرکت افتد و نهرهای آب را به کمک شما فرستاد[1].

با این استدلالی که در پرسش شما بیان شده، باید نتیجه گرفت که علاوه بر این که خداوند، آفرینش آسمان ها و زمین و فرستادن باران را به خود نسبت داده و به تعبیر شما، صنعت هواشناسی را زیر سؤال برده است، از اساس، کشاورزی و صنعت کشتی سازی را نیز انکار نموده و فن آوری انتقال آب توسط کانال های حفر شده توسط انسان را؛ که از هزاره­های قبل از اسلام وجود داشته؛ بی­اعتبار و بی­ارزش دانسته است! چون همه این موارد را از خود دانسته است .

ما معتقدیم که دستیابی انسان ها به قسمت های کوچکی از دانش؛ که آن هم بدون اجازۀ خداوند ممکن نیست؛ با دانش بیکران الاهی در تضاد نیست، بلکه خداوند از همه چیز آگاه است، خواه بشر آن را بداند و خواه نداند!

اگر خداوند بیان نماید که او از درگوشی سخن گفتن افراد آگاه است[2] و یا این که آن چه بر خاطر انسان ها نیز می­گذرد، از دایرۀ دانش او خارج نیست[3]، آیا این بدان معنا است که خود آن افراد نیز از مطالب رد و بدل شده و یا آن چه بر دلشان خطور کرده، آگاه نباشند؟!

بر این اساس، اگر خداوند بیان فرموده که او به تمام امور آگاه است، این امکان نیز وجود خواهد داشت که بشر بتواند به بخشی از آنها دست یافته و آن را در زندگی خود مورد استفاده قرار دهد که صد البته، همان هم بدون خواست خدا عملی نخواهد شد.

نکتۀ دیگر این که علیرغم پذیرش تمام پیشرفت های بشری، باید بدانیم که این دانش محدود، با آگاهی و علم پروردگار؛ حتی در همان زمینه­های کشف شده نیز؛ تفاوت های اساسی دارد و قابل مقایسه با آن نیست که به عنوان نمونه می­توان این تفاوت ها را در دو سرفصل زیر بررسی نمود:

الف - در عمومیت و کلیت:

یک دانشمند، شاید بتواند کشفیاتی در منظومۀ شمسی و یا برخی ستاره­های دیگر داشته باشد، اما این تنها خداوند است که چون همۀ جهان، آفریدۀ اوست، به تمام آنها آگاهی دقیق دارد. به عبارتی، ما شاید بتوانیم جدا شدن یک برگ را از درختی پیگیری نموده و به محل سقوط آن آگاهی یابیم، اما تنها خداوند است که دانشش به اندازه­ایست که به سرانجام تمام برگ های درختان آگاه است (ما تسقط من ورقه الا یعلمها)[4] و یا شاید پزشک متخصصی بتواند با دقت فراوان، به مشکل بیماری رسیدگی نموده و او را درمان نماید، ولی مطمئنا نمی­تواند در زمان واحد، به درمان بیش از چند نفر مشغول شود، اما رسیدگی به امور یک شخص، خداوند را از کارهای دیگر باز نمی­دارد[5].

ب - در دقت و صحت:

شما، اندک پیشرفت بشر را در مورد تعیین جنسیت جنین و یا تشخیص برخی بیماری­های او را؛ که آن هم در بسیاری از موارد ناکارآمد است؛ مستندی قرار دادید تا دانش بیکران خداوندی را به چالش طلبید!

اگر خداوند بیان می­فرماید که او به آنچه در شکم مادران است، آگاه می­باشد، این تنها بدان معنی نیست که او فقط جنسیت آنان را می­داند که با به وجود آمدن دانش سونوگرافی بخواهیم دانش خدا را چیزی همانند دانش بشری جلوه دهیم! بلکه او؛ به فرمودۀ امام علی(ع)؛ علاوه بر آنکه جنسیت جنینها را می­داند، آگاه است که آیا آنها زیبایند یا زشت؟ سخاوتمندند یا خسیس؟ شقاوتمندند یا سعادتمند؟ هیزم جهنم­اند یا رفیق پیامبران در بهشت[6]؟ و نیز خداوند از ابتدا، دقیقا می­داند که جنین، تا چه زمانی در شکم مادر باقی می­ماند. آیا قبل از نه ماه، به هر دلیلی سقط شده و یا نارس به دنیا می­آید؟ آیا در مدت مقرر پا به جهان می­گذارد؟ و یا مدت بیشتری در شکم مادر باقی می­ماند[7]!

آیا هیچ پزشک متخصصی می­تواند چنین ادعایی داشته باشد و آیا بشر هیچ گاه می­تواند به این حد از دانش دست یابد؟!

شاید بشر بتواند تا حدی وضعیت آب و هوایی را پیش­بینی نموده و یا حتی با بارور نمودن ابرها، قطراتی از باران را جابجا نماید، اما آیا او می­تواند مانع برخورد سیارۀ زمین با سایر اجرام آسمانی شده و یا مراقب منحرف نشدن کرۀ خاکی از مسیر تعیین شدۀ خود باشد؟!

بنابر این، باید با هر پیشرفت جدیدی در دانش، به این باور درست نیز دست یابیم که نایافته­های بسیار دیگری وجود دارد که تا رسیدن به آن، باید راه درازی را بپیمائیم و همین امر را دلیل توقف نا­پذیری علم و دانش بدانیم و هر یافتۀ جدیدی، ما را بیشتر به وجود قدرتی که این نظم را به وجود آورده، رهنمون گردد، نه اینکه با داشتن دانشی محدود، خود را از خداوند بی­نیاز تلقی نماییم.

اما در ارتباط با بخش پایانی پرسشتان نیز، با این که دلیلی برای تفاوت آیۀ شریفۀ قرآن با محتویات کتاب های زیست­شناسی بیان ننمودید، ولی با توجه به پرسش های مشابهی که در این زمینه مطرح می­شود، نکاتی قابل ذکر است:

باید بدانیم که هر چند در زمان ظهور اسلام، دانش سونوگرافی وجود نداشت تا مراحل رشد جنین، با کمک آن پیگیری شود، اما تاریخ نشان می­دهد که مردم آن زمان، دست کم از شکل ظاهری جنین در مراحل مختلف ، آگاهی داشتند. زیرا چه بسا جنین­هایی که در ماه­های متفاوت عمر خود و به دلیل کمبود امکانات پزشکی و یا هر دلیل دیگر، سقط می­شدند و مردم، به ویژه پزشکان و حکیمان، با مشاهده و کالبد شکافی آنها، با تغییرات دوره­های مختلف حاملگی آگاه می­شدند و اگر آنچه در آیات قرآن در مورد کیفیت رشد جنین بیان شده، با دانش عمومی متفاوت بود، مطمئنا از جانب آنان مورد انکار قرار می­گرفت!

شبهه­ای که برای برخی افراد در مورد این آیه و همخوانی آن با دانش جدید پدید آمده­ است، ناشی از آن است که آنان مراحلی که در ارتباط با رشد جنین در آیه، با واژه "ثم" بیان شده را به مفهوم ترتیب دقیق زمانی تلقی نموده و به عنوان نمونه، اشکال می­نمایند که پیدایش اولیۀ استخوان و پوشاندن آن در مرحلۀ بعد توسط گوشت، با علم پزشکی سازگار نیست.

با اندک بررسی در ادبیات عرب و نیز آیات قرآن درخواهیم یافت که واژه "ثم" لزوما به معنای ترتیب زمانی نمی­باشد، تا منجر به بروز چنین اشکالی شود! در این آیه دقت فرمایید: "و اما نرینک بعض الذی نعدهم او نتوفینک فالینا مرجعهم ثم الله شهید علی ما یفعلون[8]" یعنی ای پیامبر! اگر ما در زمان زنده بودنت، برخی مجازات های وعده داده شده به کافران را نشانت دهیم و یا این که تو را از دنیا ببریم، به هر حال بازگشت همه آنها به سوی ما بوده، سپس خداوند بر کارهایی که انجام دادند، آگاه است.

آیا هیچ فرد مسلمانی، با استناد به این آیه و با در نظر گرفتن معنای"ثم" می­تواند معتقد باشد که اکنون خداوند از عملکرد ما آگاه نیست، زیرا خداوند فرموده که ابتدا آنها به سوی ما بازگشت می­نمایند، "سپس" خدا بر کردارشان آگاه است!؟

یقینا این گونه نیست، بلکه در مواردی که موضوعاتی به صورت همزمان نیز به وجود می­آیند، می­توان از واژه "ثم" استفاده نمود و واقعیت این است که رشد اعضای یک جنین نیز به صورت همزمان بوده و نمی­توان بیان نمود که ابتدا، یک مرحلۀ از رشد، پایان یافته و سپس مرحلۀ بعدی آغاز می­شود. بر این اساس، آیۀ 14 سورۀ مؤمنون، به روند تحول ظاهری جنین که قابل درک برای همگان است و بدون این که ترتیب دقیق زمانی آن مد نظر باشد، اشاره نموده است، بدین ترتیب که زندگی انسان، ابتدا از نطفه­ای آغاز شده و سپس بعد از مدتی، به صورت علقه یا مقداری جسم خون آلوده تبدیل می­شود و با گذشت مدتی دیگر تبدیل به مضغه می­گردد، یعنی به اندازۀ مقداری گوشت که در دهان انسان جای گیرد[9]، سپس استخوان­بندی او کامل شده و هم­زمان بافت گوشتی بدن او کامل گردیده و سپس او در یک قالب جدید، تا زمان تولد، ادامۀ حیات می­دهد که خداوند با چنین بیانی، در صدد آگاهی دادن به بشر است که تنها او می­تواند چنین روند پیچیده­ای را هدایت نموده و به سرانجام برساند و دانش جدید نیز موضوعی را که با محتویات این آیه تناقض داشته باشد، ارائه ننموده است.

البته برخی از دانشمندان تقدم استخوان بر روئیدن گوشت را قابل دفاع و از اعجاز علمی قرآن برشمرده اند و گفته اند: شكل‌گیری استخوانها بر پدید آمدن گوشت مقدم است و این حقیقتی است كه دانشمندان جنین شناسی در نیمه دوم قرن بیستم و با استفاده از دستگاه های فوق مدرن عكسبرداری موفق به كشف آن شده‌اند و تا قبل از این تاریخ پندار بشر بر آن بود كه پیدایش گوشت در جنین مقدم بر شكل‌گیری استخوانهاست. مؤید این مطلب، تصویری است كه در هفته هفتم از حمل، قبل از رویش گوشت (در حالیكه طول جنین 33 میلیمتر بوده است)، گرفته شده است. این تصویر، نه با اشعه X  كه با دستگاه های عكسبرداری بسیار دقیق تهیه شده است. این تصویر، خود بهترین دلیل آنست كه شكل‌گیری استخوانها، قبل از رویش گوشت بلافاصله بعد از مرحله هفتم است، چرا كه اگر روی استخوانها را گوشت پوشانیده بود، جز با اشعه X نمی‌شد تصویری از استخوانها بدست آورد[10].


[1] - ابراهیم، 32.

[2] - مجادله، 7.

[3] - نمل، 25 و طه، 7 و ...

[4] - انعام، 59.

[5] - کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، ج 2، ص 293، دار الکتب الاسلامیه، تهران، 1365 ه ش،{لا یشغله شیء عن شیء و لا سمع عن سمع و ...}.

[6] - نهج البلاغه، بخشی  از خطبه 128.

[7] - رعد، 8 (الله یعلم ما تحمل کل انثی و ما تغیض الارحام و ما تزداد و کل شیء عنده بمقدار).

[8] -  یونس، 46.

[9] - ابن منظور، لسان العرب، ج 8، ص 451.

[10] قرآن و دانش:خلقت دانش، پدیدآورنده:دكتر عدنان الشریف ، مجلۀ بشارت، مهر و آبان 1378، شماره 13 

buy cialis without a doctor's prescription
جمعه 16 آذر 1397 12:42 ب.ظ

Thanks. Quite a lot of knowledge!

cialis 20 mg cut in half ou trouver cialis sur le net chinese cialis 50 mg cialis generico in farmacia 40 mg cialis what if i take prices on cialis 10 mg cialis generique buy cialis online legal where cheapest cialis try it no rx cialis
Buy generic cialis
پنجشنبه 15 آذر 1397 05:31 ب.ظ

Wow loads of amazing knowledge.
we recommend cialis info online prescriptions cialis buy name brand cialis on line tarif cialis france cialis manufacturer coupon cialis free trial generic cialis pro cialis tablets import cialis cialis generisches kanada
Online cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 09:48 ب.ظ

Thank you! Great information!
buy online cialis 5mg generic low dose cialis cialis farmacias guadalajara click here take cialis no prescription cialis cheap cialis farmacias guadalajara cialis bula cialis from canada cialis 20 mg cut in half cialis generico milano
Cialis canada
چهارشنبه 14 آذر 1397 07:01 ق.ظ

Amazing forum posts. Thank you!
cialis sicuro in linea order a sample of cialis cialis daily new zealand cialis kamagra levitra cialis generico online tadalafil 20mg cialis 5 mg buy where cheapest cialis cialis 5 effetti collaterali buy online cialis 5mg
buy cialis online best price
سه شنبه 13 آذر 1397 07:35 ب.ظ

Valuable stuff. Kudos.
cialis per paypa cialis para que sirve cialis australian price cialis official site comprar cialis navarr cialis in sconto cialis 5 mg cialis prezzo di mercato cialis canada callus
Cialis canada
سه شنبه 13 آذر 1397 08:34 ق.ظ

Thanks a lot, Terrific information!
cialis venta a domicilio cialis 50 mg soft tab cialis vs viagra safe site to buy cialis online what is cialis cialis lilly tadalafi cialis wir preise cialis super kamagra generic cialis pro 40 mg cialis what if i take
Buy cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 08:41 ب.ظ

Thank you! An abundance of knowledge.

cuanto cuesta cialis yaho we use it 50 mg cialis dose compare prices cialis uk cialis authentique suisse how much does a cialis cost free generic cialis generic cialis levitra cialis rezeptfrei cialis generika in deutschland kaufen buy cialis online
Cialis prices
دوشنبه 12 آذر 1397 08:11 ق.ظ

Nicely put. Thanks a lot!
we like it cialis price cialis for sale price cialis best acheter cialis kamagra cialis 20 mg cut in half cialis professional yohimbe cialis professional from usa cilas generic cialis 20mg uk we choice cialis uk
Buy cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 08:12 ب.ظ

With thanks, I value this.
cialis with 2 days delivery acquisto online cialis american pharmacy cialis cialis e hiv venta cialis en espaa cialis 5 mg acheter du cialis a geneve cialis manufacturer coupon cialis qualitat cialis professional from usa
buy cialis cheap
شنبه 10 آذر 1397 08:25 ب.ظ

You expressed this very well!
prices for cialis 50mg cialis wir preise cialis tadalafil india cialis 100mg cost cialis vs viagra prices for cialis 50mg achat cialis en itali cialis with 2 days delivery cialis coupons online cialis
Cialis generic
شنبه 10 آذر 1397 07:16 ق.ظ

Info nicely used!!
cilas cialis for sale south africa cialis without a doctor's prescription cipla cialis online cialis flussig acheter cialis kamagra cheap cialis tadalafil 10 mg try it no rx cialis brand cialis nl
Cialis prices
جمعه 9 آذر 1397 07:58 ب.ظ

Thanks a lot, Loads of posts.

cialis generika in deutschland kaufen cialis sale online cialis 20 mg best price cialis prezzo al pubblico what is cialis only now cialis 20 mg cialis 5mg billiger cialis daily new zealand we like it cialis price low dose cialis blood pressure
buy cheap cialis in canada
جمعه 9 آذر 1397 08:09 ق.ظ

Regards! I enjoy it!
cialis pas cher paris buy name brand cialis on line compare prices cialis uk only best offers 100mg cialis tadalafil 20mg cialis 20mg link for you cialis price 5 mg cialis coupon printable where to buy cialis in ontario cialis 5mg
Generic cialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 09:01 ب.ظ

Thanks a lot. Great stuff.
cialis vs viagra cialis generique cialis free trial cialis lowest price cialis 20 mg effectiveness side effects of cialis tesco price cialis buy cialis online nz cialis manufacturer coupon viagra vs cialis
Cialis prices
پنجشنبه 8 آذر 1397 09:25 ق.ظ

Regards, I value this!
where cheapest cialis cialis generika in deutschland kaufen cialis canada cialis sicuro in linea cialis qualitat order cialis from india cialis tadalafil online ou acheter du cialis pas cher cialis 20mg prix en pharmacie cialis sans ordonnance
buy cialis online without a prescription
چهارشنبه 7 آذر 1397 08:37 ب.ظ

Nicely put, Kudos.
the best site cialis tablets cialis side effects dangers 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis tadalafil online cialis cuantos mg hay il cialis quanto costa low dose cialis blood pressure cialis lilly tadalafi cialis online napol cialis dosage
Cialis prices
چهارشنبه 7 آذر 1397 08:51 ق.ظ

Whoa a good deal of great facts.
cialis vs viagra cialis name brand cheap cialis daily dose generic cialis e hiv order cialis from india generic cialis cialis generique 5 mg cialis for sale south africa can i take cialis and ecstasy cialis et insomni
buy cialis without a doctor's prescription
چهارشنبه 11 مهر 1397 11:11 ق.ظ

Helpful content. Cheers!
cialis australia org cialis daily dose generic cialis for sale cialis italia gratis we like it safe cheap cialis wow cialis tadalafil 100mg canadian drugs generic cialis where to buy cialis in ontario cialis sans ordonnance prices for cialis 50mg
buy cheap cialis in canada
دوشنبه 9 مهر 1397 09:02 ق.ظ

Nicely put, Thanks a lot!
cialis generique 5 mg can i take cialis and ecstasy cialis generico postepay cialis y deporte sublingual cialis online cost of cialis cvs tadalafil tablets cialis 5 mg para diabeticos cialis side effects dangers prix cialis once a da
canadian online pharmacies
یکشنبه 1 مهر 1397 09:16 ق.ظ

Useful material. Many thanks.
canadian pharmaceuticals online online pharmacies of canada canadianpharmacy canadian pharmacy online 24 canadian cialis canadian pharmacy aarp recommended canadian pharmacies buy viagrow canadian medications list buy viagra now
http://viagravipsale.com/
چهارشنبه 28 شهریور 1397 06:08 ق.ظ

You stated that very well.
order generic cialis online does cialis cause gout female cialis no prescription cialis lilly tadalafi cialis 30 day sample cialis generico online cialis super kamagra only now cialis 20 mg cialis generika cialis official site
viagravonline.com
پنجشنبه 15 شهریور 1397 09:02 ب.ظ

You reported that wonderfully.
the best choice cialis woman cialis free trial cialis tablets for sale cialis pas cher paris only now cialis for sale in us acheter cialis kamagra cialis kaufen bankberweisung where cheapest cialis cialis tablets low cost cialis 20mg
viagraiy.com
سه شنبه 13 شهریور 1397 03:21 ب.ظ

Reliable tips. Cheers!
how can i order viagra online to buy viagra order viagra uk buying viagra without a prescription buy viagra with no prescription viagra alternative viagra to buy uk cheap generic viagra uk where to buy real viagra online buy viagra using paypal
http://kawanboni.com/
دوشنبه 12 شهریور 1397 12:57 ب.ظ

Excellent tips. Thanks a lot.
buy online cialis 5mg we choice cialis uk cialis daily dose generic venta cialis en espaa generic cialis at walmart price cialis best where to buy cialis in ontario cialis baratos compran uk price cialis wal mart pharmacy enter site natural cialis
Buy viagra online
سه شنبه 23 مرداد 1397 08:23 ق.ظ

Awesome tips. Regards!
where to buy viagra without prescription viagra usa online getting viagra online buy viagra sildenafil where can you buy viagra online prescription viagra uk viagra no rx buy viagra 50mg price for viagra buy viagra uk no prescription
babecolate.com/cheapest-place-to-buy-cialis-uk.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 12:00 ق.ظ

Perfectly voiced without a doubt. !
buy original cialis generico cialis mexico cialis 20mg cialis super kamagra generic cialis soft gels chinese cialis 50 mg how do cialis pills work cialis reviews cost of cialis per pill cialis venta a domicilio
Cialis 20 mg
دوشنبه 7 خرداد 1397 01:11 ب.ظ

Awesome facts, Thank you.
cialis e hiv weblink price cialis cialis en 24 hora cialis baratos compran uk acheter cialis kamagra cialis generico postepay prix cialis once a da prices on cialis 10 mg cialis canada cialis en 24 hora
Viagra great britain
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 08:16 ب.ظ

You said it adequately..
buy viagra ireland online viagra buy viagra pay with paypal buy viagra without prescription online where to buy sildenafil uk buy sildenafil citrate online how much is viagra viagra buy online where to purchase viagra online price for viagra
Buy generic cialis
یکشنبه 5 فروردین 1397 05:08 ق.ظ

Thanks! Numerous forum posts.

achat cialis en itali cialis 30 day trial coupon cialis 5 mg buy generic cialis 20mg uk cheap cialis cialis in sconto cialis tablets australia cialis bula cialis generika cialis usa cost
Buy generic cialis
پنجشنبه 2 فروردین 1397 11:58 ب.ظ

Nicely put, Cheers!
cialis prezzo di mercato free cialis cost of cialis per pill cialis sans ordonnance cialis qualitat cialis daily dose generic enter site 20 mg cialis cost cialis pills boards cialis herbs cialis without a doctor's prescription
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30