تبلیغات
پاسخ به سوالات شما در ادیان و مسیحیت - 7. آیا کلام قرآن با سونوگرافی و هواشناسی منافات دارد؟

اشتراک و ارسال مطلب به:

7. خداوند می فرماید: آگاهى از زمان قیام قیامت مخصوص خداست، و اوست كه باران را نازل مى‏كند، و آنچه را كه در رحم‏ ها(ى مادران) است مى‏داند... خداوند عالم و آگاه است(34) سورۀ لقمان؛ و انسان از خون لخته شده آفریده شده است. سپس نطفه را به صورت علقه ( خون بسته)، و علقه را بصورت مضغه ( چیزى شبیه گوشت جویده شده)، و مضغه را بصورت استخوان هایى درآوردیم؛ و بر استخوان ها گوشت پوشاندیم؛ سپس آن را آفرینش تازه ‏اى دادیم؛ پس بزرگ است خدایى كه بهترین آفرینندگان است! (14)سورۀ المؤمنون؛ آیا این با دانش روز مثل هواشناسی و سونوگرافی منافات ندارد؟

با مروری در پرسشتان به نظر می­آید که موارد متعددی برای شما مبهم بوده که باید به آن پاسخ داده شود:

1 – آیا دست یافتن بشر به دانشی جدید، به ویژه به دانشی که در گذشته وجود نداشته و علم آن در انحصار خداوند بوده، موجب از بین رفتن و تزلزل آموزه­های دینی و قرآنی می­گردد؟

2 – آیا واقعا بشر توانسته به مقداری از دانش دست یابد که همطراز دانش خداوندی ارزیابی شود؟

3 – آیا موارد اشاره شده در سورۀ مؤمنون که در ارتباط با رشد جنین است، با دانش امروز بشری منافاتی دارد؟!

در مورد بخش اول باید گفت که اگر در قسمتی از قرآن و یا روایتی بیان شده که خداوند به مطلبی آگاه است، این لزوما بدان معنی نیست که بشر از آن ناآگاه باشد و به همین ترتیب، منت خداوند بر خلایق مبنی بر مسخر نمودن آسمان ها و زمین برایشان، این واقعیت را انکار نمی­نماید که خود بشر نیز با تلاش در زمینه­های مختلف صنعت و کشاورزی و ...، این امکانات خدادادی را مورد استفادۀ خود قرار داده و یا راه های بهره­وری بهتر از آنها را برای خود فراهم نماید. در این آیه دقت فرمایید:

خداوند، آسمان ها و زمین را آفرید و باران را از آسمان فرو فرستاد و در پی آن، خوراکتان را از زمین فراهم نمود و کشتی­ها را در اختیارتان قرار داد تا با دستور او در دریاها به حرکت افتد و نهرهای آب را به کمک شما فرستاد[1].

با این استدلالی که در پرسش شما بیان شده، باید نتیجه گرفت که علاوه بر این که خداوند، آفرینش آسمان ها و زمین و فرستادن باران را به خود نسبت داده و به تعبیر شما، صنعت هواشناسی را زیر سؤال برده است، از اساس، کشاورزی و صنعت کشتی سازی را نیز انکار نموده و فن آوری انتقال آب توسط کانال های حفر شده توسط انسان را؛ که از هزاره­های قبل از اسلام وجود داشته؛ بی­اعتبار و بی­ارزش دانسته است! چون همه این موارد را از خود دانسته است .

ما معتقدیم که دستیابی انسان ها به قسمت های کوچکی از دانش؛ که آن هم بدون اجازۀ خداوند ممکن نیست؛ با دانش بیکران الاهی در تضاد نیست، بلکه خداوند از همه چیز آگاه است، خواه بشر آن را بداند و خواه نداند!

اگر خداوند بیان نماید که او از درگوشی سخن گفتن افراد آگاه است[2] و یا این که آن چه بر خاطر انسان ها نیز می­گذرد، از دایرۀ دانش او خارج نیست[3]، آیا این بدان معنا است که خود آن افراد نیز از مطالب رد و بدل شده و یا آن چه بر دلشان خطور کرده، آگاه نباشند؟!

بر این اساس، اگر خداوند بیان فرموده که او به تمام امور آگاه است، این امکان نیز وجود خواهد داشت که بشر بتواند به بخشی از آنها دست یافته و آن را در زندگی خود مورد استفاده قرار دهد که صد البته، همان هم بدون خواست خدا عملی نخواهد شد.

نکتۀ دیگر این که علیرغم پذیرش تمام پیشرفت های بشری، باید بدانیم که این دانش محدود، با آگاهی و علم پروردگار؛ حتی در همان زمینه­های کشف شده نیز؛ تفاوت های اساسی دارد و قابل مقایسه با آن نیست که به عنوان نمونه می­توان این تفاوت ها را در دو سرفصل زیر بررسی نمود:

الف - در عمومیت و کلیت:

یک دانشمند، شاید بتواند کشفیاتی در منظومۀ شمسی و یا برخی ستاره­های دیگر داشته باشد، اما این تنها خداوند است که چون همۀ جهان، آفریدۀ اوست، به تمام آنها آگاهی دقیق دارد. به عبارتی، ما شاید بتوانیم جدا شدن یک برگ را از درختی پیگیری نموده و به محل سقوط آن آگاهی یابیم، اما تنها خداوند است که دانشش به اندازه­ایست که به سرانجام تمام برگ های درختان آگاه است (ما تسقط من ورقه الا یعلمها)[4] و یا شاید پزشک متخصصی بتواند با دقت فراوان، به مشکل بیماری رسیدگی نموده و او را درمان نماید، ولی مطمئنا نمی­تواند در زمان واحد، به درمان بیش از چند نفر مشغول شود، اما رسیدگی به امور یک شخص، خداوند را از کارهای دیگر باز نمی­دارد[5].

ب - در دقت و صحت:

شما، اندک پیشرفت بشر را در مورد تعیین جنسیت جنین و یا تشخیص برخی بیماری­های او را؛ که آن هم در بسیاری از موارد ناکارآمد است؛ مستندی قرار دادید تا دانش بیکران خداوندی را به چالش طلبید!

اگر خداوند بیان می­فرماید که او به آنچه در شکم مادران است، آگاه می­باشد، این تنها بدان معنی نیست که او فقط جنسیت آنان را می­داند که با به وجود آمدن دانش سونوگرافی بخواهیم دانش خدا را چیزی همانند دانش بشری جلوه دهیم! بلکه او؛ به فرمودۀ امام علی(ع)؛ علاوه بر آنکه جنسیت جنینها را می­داند، آگاه است که آیا آنها زیبایند یا زشت؟ سخاوتمندند یا خسیس؟ شقاوتمندند یا سعادتمند؟ هیزم جهنم­اند یا رفیق پیامبران در بهشت[6]؟ و نیز خداوند از ابتدا، دقیقا می­داند که جنین، تا چه زمانی در شکم مادر باقی می­ماند. آیا قبل از نه ماه، به هر دلیلی سقط شده و یا نارس به دنیا می­آید؟ آیا در مدت مقرر پا به جهان می­گذارد؟ و یا مدت بیشتری در شکم مادر باقی می­ماند[7]!

آیا هیچ پزشک متخصصی می­تواند چنین ادعایی داشته باشد و آیا بشر هیچ گاه می­تواند به این حد از دانش دست یابد؟!

شاید بشر بتواند تا حدی وضعیت آب و هوایی را پیش­بینی نموده و یا حتی با بارور نمودن ابرها، قطراتی از باران را جابجا نماید، اما آیا او می­تواند مانع برخورد سیارۀ زمین با سایر اجرام آسمانی شده و یا مراقب منحرف نشدن کرۀ خاکی از مسیر تعیین شدۀ خود باشد؟!

بنابر این، باید با هر پیشرفت جدیدی در دانش، به این باور درست نیز دست یابیم که نایافته­های بسیار دیگری وجود دارد که تا رسیدن به آن، باید راه درازی را بپیمائیم و همین امر را دلیل توقف نا­پذیری علم و دانش بدانیم و هر یافتۀ جدیدی، ما را بیشتر به وجود قدرتی که این نظم را به وجود آورده، رهنمون گردد، نه اینکه با داشتن دانشی محدود، خود را از خداوند بی­نیاز تلقی نماییم.

اما در ارتباط با بخش پایانی پرسشتان نیز، با این که دلیلی برای تفاوت آیۀ شریفۀ قرآن با محتویات کتاب های زیست­شناسی بیان ننمودید، ولی با توجه به پرسش های مشابهی که در این زمینه مطرح می­شود، نکاتی قابل ذکر است:

باید بدانیم که هر چند در زمان ظهور اسلام، دانش سونوگرافی وجود نداشت تا مراحل رشد جنین، با کمک آن پیگیری شود، اما تاریخ نشان می­دهد که مردم آن زمان، دست کم از شکل ظاهری جنین در مراحل مختلف ، آگاهی داشتند. زیرا چه بسا جنین­هایی که در ماه­های متفاوت عمر خود و به دلیل کمبود امکانات پزشکی و یا هر دلیل دیگر، سقط می­شدند و مردم، به ویژه پزشکان و حکیمان، با مشاهده و کالبد شکافی آنها، با تغییرات دوره­های مختلف حاملگی آگاه می­شدند و اگر آنچه در آیات قرآن در مورد کیفیت رشد جنین بیان شده، با دانش عمومی متفاوت بود، مطمئنا از جانب آنان مورد انکار قرار می­گرفت!

شبهه­ای که برای برخی افراد در مورد این آیه و همخوانی آن با دانش جدید پدید آمده­ است، ناشی از آن است که آنان مراحلی که در ارتباط با رشد جنین در آیه، با واژه "ثم" بیان شده را به مفهوم ترتیب دقیق زمانی تلقی نموده و به عنوان نمونه، اشکال می­نمایند که پیدایش اولیۀ استخوان و پوشاندن آن در مرحلۀ بعد توسط گوشت، با علم پزشکی سازگار نیست.

با اندک بررسی در ادبیات عرب و نیز آیات قرآن درخواهیم یافت که واژه "ثم" لزوما به معنای ترتیب زمانی نمی­باشد، تا منجر به بروز چنین اشکالی شود! در این آیه دقت فرمایید: "و اما نرینک بعض الذی نعدهم او نتوفینک فالینا مرجعهم ثم الله شهید علی ما یفعلون[8]" یعنی ای پیامبر! اگر ما در زمان زنده بودنت، برخی مجازات های وعده داده شده به کافران را نشانت دهیم و یا این که تو را از دنیا ببریم، به هر حال بازگشت همه آنها به سوی ما بوده، سپس خداوند بر کارهایی که انجام دادند، آگاه است.

آیا هیچ فرد مسلمانی، با استناد به این آیه و با در نظر گرفتن معنای"ثم" می­تواند معتقد باشد که اکنون خداوند از عملکرد ما آگاه نیست، زیرا خداوند فرموده که ابتدا آنها به سوی ما بازگشت می­نمایند، "سپس" خدا بر کردارشان آگاه است!؟

یقینا این گونه نیست، بلکه در مواردی که موضوعاتی به صورت همزمان نیز به وجود می­آیند، می­توان از واژه "ثم" استفاده نمود و واقعیت این است که رشد اعضای یک جنین نیز به صورت همزمان بوده و نمی­توان بیان نمود که ابتدا، یک مرحلۀ از رشد، پایان یافته و سپس مرحلۀ بعدی آغاز می­شود. بر این اساس، آیۀ 14 سورۀ مؤمنون، به روند تحول ظاهری جنین که قابل درک برای همگان است و بدون این که ترتیب دقیق زمانی آن مد نظر باشد، اشاره نموده است، بدین ترتیب که زندگی انسان، ابتدا از نطفه­ای آغاز شده و سپس بعد از مدتی، به صورت علقه یا مقداری جسم خون آلوده تبدیل می­شود و با گذشت مدتی دیگر تبدیل به مضغه می­گردد، یعنی به اندازۀ مقداری گوشت که در دهان انسان جای گیرد[9]، سپس استخوان­بندی او کامل شده و هم­زمان بافت گوشتی بدن او کامل گردیده و سپس او در یک قالب جدید، تا زمان تولد، ادامۀ حیات می­دهد که خداوند با چنین بیانی، در صدد آگاهی دادن به بشر است که تنها او می­تواند چنین روند پیچیده­ای را هدایت نموده و به سرانجام برساند و دانش جدید نیز موضوعی را که با محتویات این آیه تناقض داشته باشد، ارائه ننموده است.

البته برخی از دانشمندان تقدم استخوان بر روئیدن گوشت را قابل دفاع و از اعجاز علمی قرآن برشمرده اند و گفته اند: شكل‌گیری استخوانها بر پدید آمدن گوشت مقدم است و این حقیقتی است كه دانشمندان جنین شناسی در نیمه دوم قرن بیستم و با استفاده از دستگاه های فوق مدرن عكسبرداری موفق به كشف آن شده‌اند و تا قبل از این تاریخ پندار بشر بر آن بود كه پیدایش گوشت در جنین مقدم بر شكل‌گیری استخوانهاست. مؤید این مطلب، تصویری است كه در هفته هفتم از حمل، قبل از رویش گوشت (در حالیكه طول جنین 33 میلیمتر بوده است)، گرفته شده است. این تصویر، نه با اشعه X  كه با دستگاه های عكسبرداری بسیار دقیق تهیه شده است. این تصویر، خود بهترین دلیل آنست كه شكل‌گیری استخوانها، قبل از رویش گوشت بلافاصله بعد از مرحله هفتم است، چرا كه اگر روی استخوانها را گوشت پوشانیده بود، جز با اشعه X نمی‌شد تصویری از استخوانها بدست آورد[10].


[1] - ابراهیم، 32.

[2] - مجادله، 7.

[3] - نمل، 25 و طه، 7 و ...

[4] - انعام، 59.

[5] - کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، ج 2، ص 293، دار الکتب الاسلامیه، تهران، 1365 ه ش،{لا یشغله شیء عن شیء و لا سمع عن سمع و ...}.

[6] - نهج البلاغه، بخشی  از خطبه 128.

[7] - رعد، 8 (الله یعلم ما تحمل کل انثی و ما تغیض الارحام و ما تزداد و کل شیء عنده بمقدار).

[8] -  یونس، 46.

[9] - ابن منظور، لسان العرب، ج 8، ص 451.

[10] قرآن و دانش:خلقت دانش، پدیدآورنده:دكتر عدنان الشریف ، مجلۀ بشارت، مهر و آبان 1378، شماره 13 

http://appelserrano8.xtgem.com/__xt_blog/__xtblog_entry/13800820-three-solutions-to-get-rich-may-you-obtain#xt_blog
پنجشنبه 3 مرداد 1398 12:03 ق.ظ
Wow, wonderful weblog layout! How lengthy have you ever been running a blog for?
you make blogging look easy. The full look of your site
is fantastic, as well as the content material!
Buy cialis
دوشنبه 3 تیر 1398 12:27 ق.ظ

Many thanks. I value this.
buy cialis cialis 05 are there generic cialis cialis 20 mg effectiveness the best choice cialis woman generic cialis in vietnam cialis 30 day trial coupon pastillas cialis y alcoho cialis generic tadalafil buy viagra or cialis
http://ciranob.strikingly.com/
یکشنبه 2 تیر 1398 08:53 ق.ظ

Fantastic stuff. Many thanks.
cialis dose 30mg cialis daily new zealand only best offers cialis use cialis generisches kanada cialis online deutschland female cialis no prescription cost of cialis cvs cialis dose 30mg generic cialis tadalafil best generic drugs cialis
http://ciavima.strikingly.com/
شنبه 1 تیر 1398 01:08 ق.ظ

Truly quite a lot of terrific facts!
purchase once a day cialis cialis great britain cialis 200 dollar savings card cialis generic tadalafil buy only here cialis pills cialis side effects buy cialis online legal cialis 5 mg cialis for sale in europa cialis generico milano
free cialis samples
جمعه 31 خرداد 1398 08:55 ق.ظ

Wow all kinds of fantastic advice.
buy cialis online cheapest cialis herbs cialis venta a domicilio cialis 5mg billiger cialis daily reviews prezzo di cialis in bulgaria cialis canada on line cialis 5mg prix cialis prezzo al pubblico cialis in sconto
http://awmensand.strikingly.com/
پنجشنبه 30 خرداد 1398 04:18 ب.ظ

Wonderful posts. Many thanks.
wow look it cialis mexico buy cialis sample pack fast cialis online legalidad de comprar cialis viagra vs cialis vs levitra cialis patent expiration safe dosage for cialis cialis venta a domicilio cuanto cuesta cialis yaho we choice cialis uk
http://guimatna.strikingly.com/
چهارشنبه 29 خرداد 1398 09:59 ب.ظ

You actually expressed it superbly.
cialis 20mg preis cf cialis prezzo di mercato generic cialis pill online canadian cialis generic low dose cialis generic cialis 20mg tablets click now cialis from canada cialis prezzo di mercato buy name brand cialis on line buying cialis overnight
http://ecgeni.strikingly.com/
چهارشنبه 29 خرداد 1398 05:33 ق.ظ

Thank you. A good amount of posts.

safe dosage for cialis cialis without a doctor's prescription cialis 20mg preis cf prix de cialis cialis kaufen bankberweisung only now cialis 20 mg cialis for bph tarif cialis france cialis prices in england cialis pills price each
where can i get cialis
سه شنبه 28 خرداد 1398 06:56 ق.ظ

You said it very well..
generic cialis soft gels cialis 20 mg cost cialis online napol miglior cialis generico buying cialis on internet cialis soft tabs for sale prescription doctor cialis acheter cialis kamagra generic cialis pill online generic cialis tadalafil
what are cialis pills used for
شنبه 25 خرداد 1398 09:45 ب.ظ

Many thanks! Helpful stuff!
what is cialis tadalafil 20 mg sialis we choice cialis pfizer india callus cost of cialis per pill cialis 20 mg cut in half no prescription cialis cheap cialis dosage amounts generic cialis with dapoxetine
how much cialis
جمعه 24 خرداد 1398 02:49 ق.ظ

You said it perfectly..
40 mg cialis what if i take cialis soft tabs for sale cialis dose 30mg we choice cialis pfizer india only best offers 100mg cialis cialis en mexico precio cialis 5mg link for you cialis price price cialis per pill online prescriptions cialis
http://spooftenre.strikingly.com/
چهارشنبه 22 خرداد 1398 11:13 ب.ظ

Wonderful information. Kudos!
buying cialis on internet cheap cialis cipla cialis online try it no rx cialis cialis without a doctor's prescription cialis in sconto acheter cialis kamagra rx cialis para comprar we recommend cialis info sublingual cialis online
http://cialisvie.com/
سه شنبه 21 خرداد 1398 01:20 ق.ظ

Thank you! Loads of data!

cialis tadalafil online cilas cialis kamagra levitra usa cialis online canada discount drugs cialis acquisto online cialis we like it cialis price cialis ahumada i recommend cialis generico cialis prezzo in linea basso
http://cialisvie.com/
یکشنبه 19 خرداد 1398 07:41 ب.ظ

Thanks a lot. I value this.
cialis generico en mexico wow cialis 20 non 5 mg cialis generici ou trouver cialis sur le net brand cialis nl chinese cialis 50 mg cialis daily dose generic viagra vs cialis side effects for cialis cialis 20 mg cut in half
http://cialisvie.com/
شنبه 18 خرداد 1398 02:12 ب.ظ

Cheers, An abundance of info!

tadalafil 5mg we choice free trial of cialis tadalafil 20 mg estudios de cialis genricos cialis pas cher paris prezzo cialis a buon mercato look here cialis cheap canada free cialis wow cialis 20 dosagem ideal cialis
erectile pills without a doctor prescription
پنجشنبه 12 اردیبهشت 1398 04:04 ب.ظ
natural cures ed men http://viagralim.us natural cures ed men !
Link exchange is nothing else however it is only placing the other person's website link on your page at suitable place and other person will also do same in support of you.
http://ukcanadianpharmacy.com/
شنبه 24 فروردین 1398 08:40 ق.ظ

Good facts. Thanks a lot.
canadian pharcharmy online best canadian pharmacy buy viagra 25mg canada drug pharmacy canadian drug online pharmacies of canada canadian pharcharmy online canadian pharmacycanadian pharmacy canadian government approved pharmacies canadian online pharmacies
buy cialis without a doctor's prescription
جمعه 16 آذر 1397 12:42 ب.ظ

Thanks. Quite a lot of knowledge!

cialis 20 mg cut in half ou trouver cialis sur le net chinese cialis 50 mg cialis generico in farmacia 40 mg cialis what if i take prices on cialis 10 mg cialis generique buy cialis online legal where cheapest cialis try it no rx cialis
Buy generic cialis
پنجشنبه 15 آذر 1397 05:31 ب.ظ

Wow loads of amazing knowledge.
we recommend cialis info online prescriptions cialis buy name brand cialis on line tarif cialis france cialis manufacturer coupon cialis free trial generic cialis pro cialis tablets import cialis cialis generisches kanada
Online cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 09:48 ب.ظ

Thank you! Great information!
buy online cialis 5mg generic low dose cialis cialis farmacias guadalajara click here take cialis no prescription cialis cheap cialis farmacias guadalajara cialis bula cialis from canada cialis 20 mg cut in half cialis generico milano
Cialis canada
چهارشنبه 14 آذر 1397 07:01 ق.ظ

Amazing forum posts. Thank you!
cialis sicuro in linea order a sample of cialis cialis daily new zealand cialis kamagra levitra cialis generico online tadalafil 20mg cialis 5 mg buy where cheapest cialis cialis 5 effetti collaterali buy online cialis 5mg
buy cialis online best price
سه شنبه 13 آذر 1397 07:35 ب.ظ

Valuable stuff. Kudos.
cialis per paypa cialis para que sirve cialis australian price cialis official site comprar cialis navarr cialis in sconto cialis 5 mg cialis prezzo di mercato cialis canada callus
Cialis canada
سه شنبه 13 آذر 1397 08:34 ق.ظ

Thanks a lot, Terrific information!
cialis venta a domicilio cialis 50 mg soft tab cialis vs viagra safe site to buy cialis online what is cialis cialis lilly tadalafi cialis wir preise cialis super kamagra generic cialis pro 40 mg cialis what if i take
Buy cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 08:41 ب.ظ

Thank you! An abundance of knowledge.

cuanto cuesta cialis yaho we use it 50 mg cialis dose compare prices cialis uk cialis authentique suisse how much does a cialis cost free generic cialis generic cialis levitra cialis rezeptfrei cialis generika in deutschland kaufen buy cialis online
Cialis prices
دوشنبه 12 آذر 1397 08:11 ق.ظ

Nicely put. Thanks a lot!
we like it cialis price cialis for sale price cialis best acheter cialis kamagra cialis 20 mg cut in half cialis professional yohimbe cialis professional from usa cilas generic cialis 20mg uk we choice cialis uk
Buy cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 08:12 ب.ظ

With thanks, I value this.
cialis with 2 days delivery acquisto online cialis american pharmacy cialis cialis e hiv venta cialis en espaa cialis 5 mg acheter du cialis a geneve cialis manufacturer coupon cialis qualitat cialis professional from usa
buy cialis cheap
شنبه 10 آذر 1397 08:25 ب.ظ

You expressed this very well!
prices for cialis 50mg cialis wir preise cialis tadalafil india cialis 100mg cost cialis vs viagra prices for cialis 50mg achat cialis en itali cialis with 2 days delivery cialis coupons online cialis
Cialis generic
شنبه 10 آذر 1397 07:16 ق.ظ

Info nicely used!!
cilas cialis for sale south africa cialis without a doctor's prescription cipla cialis online cialis flussig acheter cialis kamagra cheap cialis tadalafil 10 mg try it no rx cialis brand cialis nl
Cialis prices
جمعه 9 آذر 1397 07:58 ب.ظ

Thanks a lot, Loads of posts.

cialis generika in deutschland kaufen cialis sale online cialis 20 mg best price cialis prezzo al pubblico what is cialis only now cialis 20 mg cialis 5mg billiger cialis daily new zealand we like it cialis price low dose cialis blood pressure
buy cheap cialis in canada
جمعه 9 آذر 1397 08:09 ق.ظ

Regards! I enjoy it!
cialis pas cher paris buy name brand cialis on line compare prices cialis uk only best offers 100mg cialis tadalafil 20mg cialis 20mg link for you cialis price 5 mg cialis coupon printable where to buy cialis in ontario cialis 5mg
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30