تبلیغات
پاسخ به سوالات شما در ادیان و مسیحیت - 42. چرا پولس را نباید در زمره رسولان حضرت عیسی علیه السلام محسوب کرد؟

اشتراک و ارسال مطلب به:

در جایی در روایات اسلامی دیده بودم که پولس مورد مذمتِ شدید قرار گرفته بود. او از جمله کسانی معرفی شده بود که باعث تحریف در دین مسیحیّت شده است.
اگر این طور است پس چرا در نزاع پولس و حواریون، مسیحیان جانب پولس را می‌گیرند و می‌گویند حضرت عیسی در مکاشفه به پولس ظاهر شده او را به عنوان رسول خود برگزیده است (اعمال 9: 4).

پاسخ:
روایات مورد اشاره شما به شرح زیر است:


1. امام کاظم علیه السلام: «در یکی از بدترین مکانهای جهنم که سَقَر نام دارد، نام پنج تن از اُمم سابق ذکر شده است؛ این پنج تن عبارتند از: قابیل، نمرود، فرعون، یهود و پولس که نصرانیت را با بدعت های خود به وضعیت کنونی در آورد».[مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، بیروت، مؤسسة الوفاء 1404، ج8ص310]
2. امام صادق علیه السلام: «رسولان الهی در زمان خود و پس از خود مبتلا به شیاطینی بوده اند که آنان را آزرده و مردم را پس از آنان گمراه کرده اند؛ دو شیطانی که نسبت به عیسی علیه السلام چنین کرده اند؛ پولس و مریسا *بوده اند».[همان، ج 13، ص 212، حدیث 5].

 

مکاشفه ادعایی پولس که در اعمال رسولان آمده است، متضمن چند اشکال فاحش است:
1. ادعای پولس نه شاهدی داشته و نه قابل اثبات است، خصوصاً که به معجزات انبیاء نیز شبیه نیست. زیرا هر کس می‌تواند به همین طور ادعای رؤیابینی نماید، و انبیاء کذبه همواره چنین می‌کرده‌اند. این مسئله در قوم یهود وفور داشته و حضرت موسی(ع) از پیش در خصوص این رؤیابین‌ها که در آینده پیدا خواهند شد حکم به قتل نموده است (تثنیه 13/ 1 تا 5).

قاعدتاً مکاشفه به انسانی دست می‌دهد که اهل سیر و سلوک باشد، کسی که سال‌ها در طریق صواب مداومت کرده و سختی کشیده است. لذا او پاداش اعمال خود را بدینطور از خداوند می‌گیرد، نه برای کسی که در عین جنایت علیه مؤمنان و مقدسان است. ثانیاً که مکاشفه فقط برای خودِ انسان حجت است و نه برای دیگران، و اگر غیر از این بود مجرمان می‌توانستند برای تصرف در اموال دیگران مدعی شوند که طبق مکاشفه‌ای که به آنها دست داده عمل نموده‌اند. ثالثاً که رؤیا و مکاشفه باید سنجیده شود که آیا صادقه است و یا از نوع اضغاث احلام. هیچکدام از این موارد را پولس رعایت نکرده هرچند که در نامه به غلاطیان می‌گوید که انجیل الهامی خود را در خلوت به حواریون عرضه کرده است تا مبادا عبث دویده باشد. اما او سپس حواریون را تخطئه می‌کند و می‌گوید که آنها چیزی به او نیاموخته‌اند (غلاطیان 2/ 1 تا 6). و البته پولس در اینجا راست می‌گوید. زیرا در تعالیم او، هیچ سخنی از عیسی(ع) و حواریون وجود ندارد.

2.اگر حضرت عیسی(ع) پولس را بدینطور برای تبلیغ انجیل خود انتخاب کرده و او را بر رسولان ترجیح داده باشد پس بایست قائل شویم که آن حضرت از ابتدا نمی‌دانسته چه کسی را به عنوان حواری خود انتخاب کند. لذا بعدها، حواریون خود را که چند سال آنها را نان خورانده و تعلیم داده است، رها نموده و پولس را انتخاب کرده. مضافاً که آن حضرت باید تعالیم خود را نیز تماماً تغییر داده باشد.

3.نه تنها برهانی وجود ندارد که عیسی(ع) شخص پولس را به عنوان رسول خود انتخاب کرده باشد بلکه طبق انجیل متی، آن حضرت وقتی که از حوادث آتیه خبر می‌داد شاگردان خود را تحذیر فرمود که کسانی پیدا خواهند شد که او را ماشیح (پیامبر خاتم) خواهند خواند و مردم را گمراه خواهند کرد:
(3) و چون به کوه زیتون نشسته بود، شاگردانش در خلوت نزد وی آمده، گفتند، به ما بگو که این امور کی واقع می‌شود و نشانِ آمدن تو و انقضای عالم چیست. (4) عیسی در جواب ایشان گفت: «زنهار کسی شما را گمراه نکند! (5) از آن رو که بسا به نام من آمده خواهند گفت که، من مسیح هستم و بسیاری را گمراه خواهند کرد» (متی، باب 24).

همچنین حضرت عیسی(ع) در موعظۀ بالای کوه به شاگردانش در خصوص ظهور انبیاء دروغین هشدار داده است:
(15) «اما از انبیای کَذَبه احتراز کنید، که به لباس میش‌ها نزد شما می‌آیند ولی در باطن، گرگان درنده می‌باشند. (16) ایشان را از میوه‌های ایشان خواهید شناخت. ... (21) نه هر که مرا «خداوند، خداوند» گوید داخل ملکوت آسمان گردد، بلکه آن که ارادۀ پدر مرا که در آسمان است به جا آورد. (22) بسا در آن روز مرا خواهند گفت، خداوندا، خداوندا، آیا به نام تو نبوت ننمودیم و به اسم تو دیوها را اخراج نکردیم و به نام تو معجزات بسیار ظاهر نساختیم؟ (23) آنگاه به ایشان صریحاً خواهم گفت که، هرگز شما را نشناختم! ای بدکاران از من دور شوید!» (متی، باب 5).
پیشگویی‌های حضرت عیسی(ع) عملاً واقع شده و پطرس در رسالۀ دوم خود مفصلاً از ظهور انبیاء کذبه خبر داده است که بدعت‌های مهلک را آورده بسیاری را گمراه کرده‌اند (2 پطرس، باب‌های 2 و 3). توصیفاتی که او از این افراد کذبه داده به اعمال و سخنان پولس بسیار شباهت دارد.
4. در وقتی که آن هفتاد شاگرد که از اواسط رسالت با عیسی(ع) همراه شدند (لوقا 10/ 1) خود را «رسول» عیسی(ع) نمی‌خواندند (اعمال 5/ 13) چگونه کسی که اصلاً عیسی(ع) را ندیده و سخنی از دهان مبارکش نشنوده است می‌تواند خود را «رسول» بنامد و شاهد اعمال او شود؟!
5.دایرۀ تعالیم مشترک حضرت عیسی(ع) و پولس، خالی است. به این معنی که در سیزده نامۀ پولس که در کتاب عهد جدید جزو متون دینی شمرده شده و در سخنان او در رسالۀ اعمال رسولان، هیچ سخنی از حضرت عیسی(ع) موجود نیست، بجز دو مورد که آنها نیز در اناجیل موجود نیستند (اعمال 20/ 35 ـ اول قرنتیان 9/ 14) بلکه به سایر سخنان پولس می‌مانند که از مردم برای خود مزد می‌طلبیده است.(1)

6.پولس در نامۀ خود به غلاطیان، عیسی(ع) را به سبب آنکه بر دار آویخته شده است ملعون خدا می‌خواند:
(10) جمیع آنانی که از اعمال شریعت هستند، زیر لعنت می‌باشند زیرا مکتوب است، «ملعون است هر که ثابت نماند در تمام نوشته‌های کتاب شریعت تا آنها را به‌جا آرد». (11) اما واضح است که هیچ ‌کس در حضور خدا از شریعت عادل شمرده نمی‌شود، زیرا که عادل به ایمان زیست خواهد نمود. (12) اما شریعت از ایمان نیست بلکه آن که به آنها عمل می‌کند، در آنها زیست خواهد نمود. (13) مسیح، ما را از لعنت شریعت فدا کرد چونکه در راه ما لعنت شد، چنانکه مکتوب است «ملعون است هر که بر دار آویخته شود» (غلاطیان، باب 3).

در تورات سخنی به این مضمون آمده است که هر کس در قوم یهود به سبب گناهش بر دار آویخته شود ملعون خدا است (تثنیه 21/ 23)، و نیز از قول موسی(ع) آمده که ملعون باد هر کس شریعت تورات را عمل نکند (تثنیه 27/ 26). لهذا سخن پولس این است که ما از این پس نمی‌خواهیم به شریعت تورات عمل کنیم پس طبق دعای موسی(ع) ملعون هستیم. از سوی دیگر، عیسی نیز بر دار رفت و ملعون شد. اما عیسی با این کار، خود را فدیۀ ما کرد و لعنت ما را به خود گرفت!

مغلطۀ پولس واضح است. زیرا هیچ کس نمی‌تواند برکت یا لعنت دیگران را به خود بگیرد و بالعکس. در همین سفر تثنیه آمده است که «پدران به عوض پسران کشته نشوند و نه پسران به عوض پدران کشته شوند. هر کس برای گناه خود کشته شود.» (تثنیه 24/ 16). (2) مطابق این حکم، حضرت عیسی(ع) نیز نمی‌تواند گناه پدرش آدم(ع) در خوردن آن میوه را کفاره کند آنگونه که پولس مدعی بود (رومیان 5/ 12 تا 19). مضافاً که آن خطای حضرت آدم(ع) به نحو مقتضی کفاره شده، او از بهشت اخراج گشت (پیدایش 3/ 33). شاید هیچ گناهی در تاریخ بشریت اینقدر عقوبت سخت نداشته که بر تمام نسل آن پدر اثر بگذارد. زیرا با خروج آدم(ع) از بهشت، ما فرزندان او نیز از آن بیرون آمدیم.

7. پولس در نامه‌اش به غلاطیان حواریون را تخطئه می‌کند و می‌گوید که چیزی از آنها نیاموخته است:
اما از آنانی که معتبراند که چیزی می‌باشند هر چه بودند مرا تفاوتی نیست، «خدا بر صورت انسان نگاه نمی‌کند». زیرا آنانی که معتبراند، به من هیچ نفع نرسانیدند (غلاطیان 2/ 5).
پولس در این استدلال خود به جمله‌ای از کتاب سموئیل توسل جسته است. وقتی که سموئیل به خانۀ یسّی آمد تا داوود(ع) را که کوچکترین پسر او بود مسح کند با تعجب پدر، قول خداوند بر سموئیل نازل شد:
خداوند مثل انسان نمی‌نگرد. زیرا که انسان به ظاهر می‌نگرد و خداوند به دل می‌نگرد (1 سموئیل 16/ 7).
پولس نیز برای تخطئۀ حواریون و نفی رسولان خاص عیسی(ع)، مغلطه می‌کند و فی الواقع مدعی می‌شود که از منظر خداوند به دل حواریون نظر افکنده و باطن آنها را دیده و لذا به شهرت آنها نظر ندارند! آیا او برای خطاکار دانستن حواریون چه برهانی آورده است؟ اگر در آن زمان از قیافا رئیس کاهنان و دشمنان عیسی(ع) دربارۀ حواریون او می‌پرسیدند شاید همین جواب را می‌داد. باید بگوییم اگر پولس می‌توانست یا می‌خواست که از منظر خداوند نظر کند پس چگونه او سال‌ها در دشمنی با عیسی(ع) و شاگردان او کمر بسته بود؟

8. آیا خون آن پیروان مقدس عیسی(ع) که پولس در قتل آنها شریک بود ممکن می‌سازد که او بتواند بدون توبه کردن سابقۀ سوء خود را تطهیر کند و مثل یک فرد عادی شود؟ زیرا که پولس هیچگاه از توبۀ خود سخن نگفته بلکه بالعکس مدعی شده است که خداوند او را از شکم مادرش برگزیده است (غلاطیان 1/ 15) و لهذا خطایی مرتکب نشده است. به اقرار او در نزد هیرود اغریپاس توجه کنید:
(9) من هم در خاطر خود می‌پنداشتم که به نام عیسی ناصری مخالفت بسیار کردن واجب است (10) چنانکه در اورشلیم هم کردم و از رؤسای کَهَنه قدرت یافته، بسیاری از مقدّسین را در زندان حبس می‌کردم و چون ایشان را می‌کشتند، در فتوا شریک می‌بودم. (11) و در همۀ کنایس بارها ایشان را زحمت رسانیده، مجبور می‌ساختم که کفر گویند و بر ایشان به شدت دیوانه گشته تا شهرهای بعید تعاقب می‌کردم (اعمال، باب 26).

به نظر می‌رسد که پولس نه تنها بازگشت ننموده بلکه به همان راه سابق خود می‌رود، و فقط شیوۀ دشمنی خود با پیروان عیسی(ع) را از مقابلۀ فیزیکی به مقابلۀ فرهنگی تغییر داده است.

پاسخ از: امیر اهوارکی

پاورقی:
1. نخستین جمله‌ای که پولس به عیسی(ع) نسبت داده در اعمال 20/ 35 است که به وقت وداع با اهالی افسس گفت: «و کلام خداوند عیسی را به خاطر دارید که او گفت: دادن از گرفتن فرخنده‌تر است». این سخن در اناجیل اربعه مذکور نیست ولیکن مشابه آن را در اقوال و رفتار خود پولس می‌توان یافت (نگا. اول قرنتیان 9/ 7 تا 12 ـ 16/ 1 تا 4). جمله دوم نقل شده از عیسی را خود او در نامه‌اش برای اهل قرنتیه مکتوب کرده است: «آیا نمی‌دانید که هر که در امور مقدس مشغول باشد از هیکل می‌خورد و هر که خدمت مذبح کند از مذبح نصیبی می‌دارد. و همچنین خداوند [یعنی عیسی] فرمود که هر که به انجیل اعلام نماید از انجیل معیشت یابد. لیکن من هیچیک از اینها را استعمال نکردم و اینرا به این قصد ننوشتم تا با من چنین شود» (اول قرنتیان 9/ 13 تا 15). این هر دو جمله نسبت داده شده به عیسی(ع)، در واقع تأکیدات پولس به مردم است تا مزد خدمات او را فراموش نکنند. در کتاب شبان هرماس که یکی از کتب معتبر مسیحی بوده و حتی در چند قرون اول جزو کتب عهد جدید محسوب می‌شد مفصلاً آمده است که یکی از تفاوت‌های انبیاء کذبه از انبیاء حقیقی در این است که انبیاء خداوند از مردم مزد نمی‌خواهند (شبان هرماس، کتاب 1، فرمان 11). رسالۀ شبان هرماس به فارسی ترجمه نشده است. برای ترجمۀ این قسمت از آن، نگا. احمد بهشتی، عیسی پیام‌آور اسلام، صص. 67 تا 69

2. همچنین در حزقیال 14/ 14 از قول خداوند سخنی به این مضمون آمده است که اگر نوح و دانیال و ایوب بندگان صالح خدا، در شهری باشند که در معرض عذاب است فقط آن سه نفر جان خود را به عدالت خویش خواهند رهانید و بقیه عذاب خواهند شد. لذا مبارک بودن بودن افراد نیز قابل انتقال به غیر نیست.


کلید واژه ها: پولس ، رسولان ،

https://alphalabsketo.com/
پنجشنبه 17 مرداد 1398 06:34 ق.ظ
This is my first time pay a quick visit at here and i am actually pleassant to read everthing at alone place.
Omtiva CBD Oil - The Natural Way To Feel Better Daily! | Review
پنجشنبه 10 مرداد 1398 10:08 ب.ظ
I couldn't resist commenting. Perfectly written!
RXZ Male Enhancement Pills
پنجشنبه 27 تیر 1398 07:33 ق.ظ
I got what you mean,saved to fav, very decent site.
Keto Plan Diet
یکشنبه 23 تیر 1398 10:17 ق.ظ
Whoah this blog is magnificent i love studying your posts.
Stay up the good work! You recognize, a lot of
persons are searching round for this info, you could help them greatly.
https://thiesenchang085.shutterfly.com/21
پنجشنبه 6 تیر 1398 07:20 ق.ظ
Thanks so much for giving everyone an update on this subject matter on your blog.
Please be aware that if a completely new post appears or if perhaps
any improvements occur with the current publication, I would be interested in reading more and learning how to make good use of those techniques you share.
Thanks for your time and consideration of other folks by making this website available.
https://weheartit.com/engel60rivera
پنجشنبه 6 تیر 1398 06:50 ق.ظ
I wanted to thank you for this fantastic read!!

I absolutely loved every little bit of it. I've got you bookmarked to check out new things you post?
https://www.pnclinok.ru/index.php?option=com_user&view=reset
جمعه 6 اردیبهشت 1398 01:44 ب.ظ
ルイヴィトンコピー,ブランドコピー,スーパーコピーブランド,スーパーブランドコピー財布,ブランドコピーバッグ,ブランドコピー財布,スーパーブランドコピー激安,ブランドスーパーコピー
http://www.physiokinetics.gr/athlimata
جمعه 6 اردیبهشت 1398 01:43 ب.ظ
スーパーコピー時計プロのブランドコピー専門店
http://www.centrumkb.pl/2018/
جمعه 6 اردیبهشت 1398 01:42 ب.ظ
ブランドコピー専門市場、ブランドコピー 代引き
http://www.evreux-nature-environnement.org/v2/node/388
جمعه 30 فروردین 1398 12:53 ق.ظ
ブランドコピー通販!スーパーコピーブランド
http://musafir.org/contact-us
جمعه 30 فروردین 1398 12:52 ق.ظ
ブランドスーパーコピーメンズ 服 ,ブランドコピー服偽物
http://www.datamars.com.ar/productos/
جمعه 30 فروردین 1398 12:52 ق.ظ
ロレックス コピーN品激安通販専門店
https://www.samouzdrawianie.pl
شنبه 17 فروردین 1398 01:58 ب.ظ
ロレックススーパーコピーブランドコピー、ロレックス時計コピーN級品日本激安専門店
Cialis prices
یکشنبه 19 فروردین 1397 04:09 ق.ظ

Nicely put, With thanks!
generico cialis mexico wow cialis 20 pastillas cialis y alcoho cialis authentique suisse cialis authentique suisse cialis official site cialis professional yohimbe cialis dosage amounts only now cialis for sale in us wow look it cialis mexico
Where is the Achilles heel?
دوشنبه 16 مرداد 1396 02:29 ب.ظ
It's actually a nice and useful piece of info.
I am glad that you simply shared this useful info with us.
Please stay us up to date like this. Thank you for sharing.
How do you prevent Achilles tendonitis?
جمعه 13 مرداد 1396 02:06 ب.ظ
Great post. I was checking constantly this weblog and I am inspired!
Extremely useful info particularly the ultimate section :) I take care of such
info much. I was seeking this certain info for
a long time. Thanks and best of luck.
Jonathan
جمعه 16 تیر 1396 06:42 ب.ظ
I do trust all the ideas you've presented for your
post. They are really convincing and will certainly work.

Still, the posts are very short for beginners.
May you please prolong them a little from next
time? Thanks for the post.
home std test kit
یکشنبه 4 تیر 1396 10:49 ب.ظ
قلب از خود نوشتن در حالی که ظاهر شدن دلنشین اصل آیا
واقعا نشستن کاملا با من پس از برخی از زمان.
جایی درون پاراگراف شما قادر به من مؤمن متاسفانه فقط برای کوتاه
در حالی که. من هنوز مشکل خود را
با فراز در مفروضات و شما ممکن است را
سادگی به پر همه کسانی شکاف.
در صورتی که شما که می توانید انجام من را قطعا تا پایان تحت تاثیر قرار داد.
wancanales.blog.fc2.com
سه شنبه 2 خرداد 1396 11:38 ب.ظ
Asking questions are truly fastidious thing
if you are not understanding anything completely, except this piece of writing presents nice
understanding even.
Melina
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 05:49 ق.ظ
Hello friends, its wonderful paragraph concerning educationand entirely defined, keep it up all the
time.
tobibrushwood.soup.io
چهارشنبه 20 اردیبهشت 1396 07:21 ق.ظ
First off I would like to say great blog! I had
a quick question in which I'd like to ask if you don't
mind. I was curious to know how you center yourself and clear your mind prior to writing.

I have had a hard time clearing my thoughts in getting my ideas out
there. I do enjoy writing but it just seems like the first
10 to 15 minutes tend to be lost simply just trying to figure out how to begin. Any suggestions
or hints? Kudos!
BHW
سه شنبه 29 فروردین 1396 10:57 ب.ظ
Good way of describing, and nice piece of writing to take information on the topic of my presentation focus,
which i am going to convey in college.
manicure
سه شنبه 22 فروردین 1396 05:32 ق.ظ
Hey there! This post could not be written any better!

Reading through this post reminds me of my previous room mate!
He always kept talking about this. I will forward this post to him.
Pretty sure he will have a good read. Thank you for sharing!
manicure
یکشنبه 20 فروردین 1396 04:57 ب.ظ
When I initially commented I clicked the "Notify me when new comments are added" checkbox and now
each time a comment is added I get four emails with the same comment.
Is there any way you can remove me from that service?
Many thanks!
manicure
جمعه 18 فروردین 1396 03:02 ب.ظ
Hello, this weekend is nice in support of me, because this moment i am reading this enormous informative
post here at my house.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر