تبلیغات
پاسخ به سوالات شما در ادیان و مسیحیت - 53. چرا در اسلام مردها حق چند همسری و تعدد زوجات دارند؟

اشتراک و ارسال مطلب به:

یکشنبه 22 اردیبهشت 1392

53. چرا در اسلام مردها حق چند همسری و تعدد زوجات دارند؟

   نویسنده: شهاب    وابسته به موضوع :زن ،قــــرآن کــریــم ،

چرا در قران و اسلام به مردها حق تعدد زوجین داده شده؟ فلسفه تعدد زوجات چیست؟‌ آیا با توجه به جواز چند همسری، حق زنان در اسلام رعایت شده است؟

مشروعیت تعدد زوجات و یا ازدواج موقت در اسلام مبتنی بر پاسخگویی صحیح به نیازهای واقعی جامعه بشری است که نه تنها با مسائلی نظیر هوس بازی ، خوشگذرانی و فساد منافات دارد بلکه در چارچوبی منطقی و قانونی و همراه با مسؤولیت پذیری و رعایت مسائل حقوقی و عاطفی خانواده است. از آنجا که تکیه اصلی شما در سوال بر چرایی تعدد زوجات است ، در ادامه به بررسی این موضوع می پردازیم :
یك. پیشینه تعدد زوجات‏
چند همسرى ریشه‏‌اى كهن در میان جوامع مختلف بشرى و ادیان پیش از اسلام دارد.


See: Sheriff, A.H. Why Polygamy is Allowed in Islam; pp.8-02, A Group Of Muslim Brothers, Teheran, P.B.5422.  

هم در یهودیت، هم در مسیحیت بحث تعدد زوجات وجود دارد. در کتاب مقدس چه در عهد عتیق و چه در عهد جدید این موضوع مطرح شده است. در عهد عتیق شخصیت‌هایی وجود دارند که هزار همسر داشته‌اند. امروزه نیز در جوامع یهودی به این موضوع عمل می کنند. حتی در مسیحیت نیز پاپ‌هایی بوده اند که چندین همسر داشته‌اند.
ابتكار اسلام در این باره، این است كه آن را محدود ساخت و شرایط سنگینى از جهت اخلاقى، اقتصادى و... بر آن حاكم كرد و بدون تحقّق آن شرایط، چند زنى را غیرمجاز اعلام نمود.

دو. چرایى چندهمسرى‏
در رابطه با چرایى چندزنى، علل مختلفى ذكر شده ‏جهت آگاهى بیشتر نگا: مطهرى، مرتضى، نظام حقوق زن در اسلام، صص 295 - 313، (قم: صدرا، چاپ سى و پنجم 1382)..
كه به جهت اختصار به دو عامل اشاره مى‏شود:
2-1. فزونى زنان آماده ازدواج بر مردان؛ در طول تاریخ و در غالب جوامع به طور معمول تعداد زنان آماده ازدواج، از مردان افزون‏تر است.
آگبرن و نیم كوف مى‏نویسند: «در سال 1805 در میان 23000 تن از سرخ‏پوستان «دشت‏هاى بزرگ» (Great Plains)، در برابر هر 100 زن تنها 44 مرد وجود داشتند».W.F. Oghborn & M.F. Nimkuff, Sociology, Boston, 8591, p.585.
(ق) آریانپور، ا.ح. زمینه جامعه شناسى، (ترهان، دهخدا، 1347)، ص 331.

فرقه آمریكایى مورمون (Mormon) نیز كه چند زن‏گیرى را روا مى‏داند، در گذشته بارها دچار كمبود مرد شده است براى مثال در سال 1870 در بین مورمون‏هاى سه ناحیه از استان یوتا )Utah( 956 زن در برابر 854 مرد موجود بودند»(ق) همان Ibid..
برتراند راسل مى‏نویسد: «در انگلستان كنونى بیش از دو میلیون زن زاید بر مردان وجود دارد كه بنا بر عرف، باید همواره عقیم بمانند و این براى ایشان محرومیت بزرگى است»مطهرى، مرتضى، نظام حقوق زن در اسلام، ص 318، به نقل از: راسل، برتراند، زناشویى و اخلاق، ص 115..
این مسئله خود تابع عواملى چند است؛ از جمله:
2-1-1. آمارهاى موجود در برخى از مناطق جهان (مانند تانزانیا) نشان مى‏دهد میزان تولد دختر در آنها بیش از پسر است.
«براساس برخى از آمارهاى منتشره، چندى پیش در روسیه، جمعیت زنان 21 میلیون نفر بر مردان فزونى دارد». P.62.Why Polygamy Is Allowed In Islam,بنابراین تكیه بر «تك زنى»، باعث مى‏شود در چنین شرایطى، همواره تعدادى از زنان از نعمت ازدواج محروم بمانند؛ در حالى كه با جواز چند همسرى، مى‏توانند از داشتن شوهر و كانون خانواده و آثار مهم آن بهره‏مند گردند. البته در موارد زیادى نیز موالید دختران، بیش از پسران نیست؛ اما همواره به علل دیگرى عدد زنان آماده ازدواج، از مردان بیشتر است.
2-1-2. همواره بر اثر حوادث اجتماعى - مانند جنگ‏ها - تعداد بیشمارى از مردان تلف مى‏شوند و همسران آنان بى‏سرپرست مى‏گردند. همچنین غالباً تصادفات، غرق شدن‏ها، سقوطها، زیر آوار ماندن‏ها و.... تلفات بیشترى را متوجه جنس مرد مى‏كند. طبیعى است در این موارد، شمار زنان آماده به ازدواج بر مردان فزونى پذیرد. «در اروپا در خلال سى سال جنگ و خونریزى در دو جنگ جهانى، مردان زیادى كشته شدند؛ به طورى كه عدد مردان براى ازدواج با دوشیزگان و بیوه زنان كفایت نمى‏كرد. تنها در آلمان غربى شش میلیون زن وجود داشت كه نمى‏توانستند شوهرى براى خود پیدا كنند. برخى از آنان از دولت درخواست كردند قانون جواز چندهمسرى را به تصویب رساند تا در پناه ازدواج قانونى، هم از امنیت اجتماعى و تأمین اقتصادى بهره‏مند شده و هم نیازهاى غریزى آنان به طور سالم در كانون خانواده ارضا گردد. با مخالفت كلیسا چنین خواسته‏اى برآورده نشد، در نتیجه تأمین نیازها و ارضاى غرایز، بسیارى از آنان را به روسپى‏گرى و روابط حاشیه خیابان‏ها كشاند» See: op.CiT, P 42.و در پى آن فساد و بزهكارى در آلمان، به شدت رواج یافت.
2-1-3. مقاومت بیشتر زنان در برابر بیمارى‏ها و عوامل هورمونى و... موجب فزونى تعداد آنان در برابر مردان مى‏شود. مطالعات مختلف نشان مى‏دهد، جنس زن در دوران جنینى، كودكى و به ویژه دوره پیش از بلوغ، در برابر بیمارى‏هاى عفونى مقاوم‏تر از جنس مرد است و شرایط نامناسب و رنج آورى، همچون كمبود مواد غذایى و سوء تغذیه، پسران را بیش از دختران تحت تأثیر قرار مى‏دهد، و در كل مرگ و میر زنان نسبت به مردان در برابر بیمارى‏ها كمتر است‏حسینى، هادى و دیگران، كتاب زن، (تهران: امیركبیر، چاپ اول، 1381)، ص 115 - 114 ؛ به نقل از اصول علم تغذیه، ص 128..
نكته دیگر اینكه هورمون‏هاى مردانه، باعث بروز رفتارهاى خشن، تهاجمى و جنگى مى‏شوند كه در نهایت به درگیرى و صدمات بدنى و مرگ مى‏انجامد. در حالى كه هورمون‏هاى زنانه، آرام بخش‏اند و رفتارهاى صلح جویانه را تقویت مى‏كنند. همچنین تستوسترون
Testostrone. (هورمون مردان) و استروژن‏هاProgestrone. Estrogene. (هورمون‏هاى زنانه)، اثرات متفاوتى بر سطح كلسترول Chlostrole. و تعداد گلبول‏هاى قرمز خون (هماتوكریت)Hematocrite. مردان و زنان دارند و بر اثر همین اختلاف هورمونى بین زن و مرد و پیامدهاى ثانوى ناشى از آن، نسبت مرگ و میرMortality. مردان در سن 15 - 25 سالگى حدود 4 - 5 برابر زنان در همین محدوده سنى است. بنابراین هورمون‏ها و نقش متفاوت آنها در مرد و زن، یكى از عوامل مطرح در مرگ و میر و تفاوت طول عمر آنها است.كتاب زن، ص 117 - 116.
2-1-4. بلوغ جسمى و جنسى دختران، به طور معمول چندین سال پیش از پسران است و درطول زمان، همراه با رشد جمعیت بشرى، باعث مى‏شود كه در جامعه تك همسرگرا، همواره انبوه كثیرى از زنان - كه آمادگى و علایق جنسى دارند - در برابر مردانى فاقد شعور و درك جنسى، قرار داشته باشند و تمایلات جنسى آنان به نحو مشروع ارضا نگردد.
2-2. از نظر روان‏شناسى، تفاوتى اساسى بین ساختار روانى و گرایش‏ها و عواطف زن و مرد وجود دارد. برخى از دانشمندان مانند مرسیه Conduct And Its Disorders Biologically Considered, P.242 - 3.Dr. Mercier,
See: ، ویل دورانت، اشمید، دونتزلان، راسل لى و... معتقدند: زنان به طور طبیعى «تك همسرگرا» (Monogamous) مى‏باشند و فطرتاً از تنوع همسر گریزانند. آنان خواستار پناه یافتن زیر چتر حمایت عاطفى و عملى یك مرد مى‏باشند. بنابراین تنوع گرایى در زنان، نوعى بیمارى است؛ ولى مردان ذاتاً تنوع گرا و «چندزن‏گرا» (Polygamous) مى‏باشند.
دكتر اسكات
G.R.Scott. مى‏گوید: «مرد اساساً چند همسرگرا است و توسعه تمدن، این چندهمسرگرایى طبیعى را توسعه بخشیده است‏Is Allowed In Islam, P. 52 , quoted From: History of Prostitution, P.12.
Why Polygamy »جهت آگاهى بیشتر نگا: مطهرى، مرتضى، نظام حقوق زن در اسلام، صص 327 - 330..
البته این عامل از اهمیت، عامل نخست برخوردار نیست. آنچه كاملاً باید جدى گرفته شود و براى آن چاره اندیشید، همان عامل نخست است.

سه. روى آوردها
در برابر این واقعیات، سه راه وجود دارد:
3-1. همیشه تعدادى از زنان، درمحرومیت كامل جنسى به سربرند! چنین چیزى فاقد توجیه منطقى است؛ زیرا به معناى سركوب غریزه و نیاز طبیعى گروهى از انسان‏ها و نوعى ستم بر آنان است. افزون بر آن در سطح كلان و در طولانى مدت، شدنى نیست. به عبارت دیگر سركوب غریزه، در نهایت به سركشى و طغیان آن خواهد انجامید. تجربه آلمان و بسیارى از دیگر كشورهاى غربى، شاهد این مدعا است.
استاد مطهرى در این باره مى‏نویسد: «اگر عدد زنان نیازمند بر مردان نیازمند، فزونى داشته باشد، منع تعدد زوجات خیانت به بشریت است؛ زیرا تنها پایمال كردن حقوق زن در میان نیست... بحرانى كه از این راه عارض اجتماع مى‏شود، از هر بحران دیگر خطرناك‏تر است. همچنان كه خانواده از هر كانون دیگر، مقدس‏تر است...
زنان محروم از خانواده نهایت كوشش را براى اغواى مرد - كه قدمش در هیچ جا این اندازه لرزان و لغزان نیست - به كار خواهند برد. و بدیهى است كه «چو گل بسیار شد پیلان بلغزند» و متأسفانه از این «گل» مقدار كمى هم براى لغزیدن این پیل كافى است.
آیا مطلب به همین جا خاتمه پیدا مى‏كند؟ خیر. نوبت به زنان خانه دار مى‏رسد. زنانى كه شوهران خود را در حال خیانت مى‏بینند. آنها نیز به فكر انتقام و خیانت مى‏افتند و در خیانت دنباله‏رو مرد مى‏شوند. نتیجه نهایى در گزارشى - كه به «كینزى راپورت» مشهور شده - در یك جمله خلاصه شده است: «مردان و زنان آمریكایى در بى‏وفایى و خیانت دست سایر ملل دنیا را از پشت بسته‏اند»مطهرى، مرتضى، نظام حقوق زن در اسلام، صص 334..
3-2. گزینه دیگر این است كه راه روابط نامشروع و روسپى‏گرى و كمونیسم جنسى، گشوده و جامعه به فساد كشیده شود. این همان راهى است كه عملاً غرب مى‏پیماید:
نتیجه این روى آورد را مى‏توان در گزارش دكتر اسكات - مأمور پزشكى شهردارى لندن - مشاهده كرد. در گزارش او آمده است: «در لندن از هر ده كودكى كه به دنیا آمده‏اند، یكى غیرمشروع است! تولدهاى غیرقانونى در حال افزایش دائمى است واز 33838 نفر در سال 1957 به 53433 نفر در سال بعدى افزایش یافته است»مطهرى، مرتضى، نظام حقوق زن در اسلام، ص 324، به نقل از: اطلاعات، مورخه 25/9/38، رویتر 16 دسامبر، خبرگزارى فرانسه..
3. راه سوم این است كه به طور مشروع و قانونمند، باقیود و شرایطى عادلانه، راه چند همسرى گشوده شود. دین مبین اسلام این راه را - كه حكیمانه‏ترین و بهترین راه است - گشوده و اجازه چندزنى را به مردانى مى‏دهد كه توانایى كشیدن بارسنگین آن را به نحو عادلانه دارند و دستورات اكیدى در این زمینه براى آنان وضع كرده است. این روش در واقع حقى براى زن و وظیفه‏اى بر دوش مرد ایجاد مى‏كند و نه تنها به ضرر زنان نیست؛ بلكه بیشتر تأمین‏كننده مصالح و منافع آنان است.
برخى از شرایط و توصیه‏هاى اسلام در این باره، عبارت است از:
3-1. رعایت محدودیت؛ اسلام گستره چندهمسرى را محدود ساخته و تا چهار نفر تقلیل داده است. قرآن مجید در این باره مى‏فرماید: «فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى‏ وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ ...»؛ نساء (4)، آیه 3. ؛ «با زنان پاك ازدواج كنید، دو یا سه یا چهار همسر...».
3-2. رعایت عدالت؛ قرآن مجید در اهمیت اصل عدالت در رابطه بین همسران مى‏فرماید: «فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَواحِدَةً»؛ همان. ؛ «اگر بیم دارید كه به عدالت رفتار نكنید، پس تنها یك همسر اختیار كنید».
امام صادق‏علیه السلام مى‏فرماید: «كسى كه دو زن داشته باشد و در تقسیم رابطه خود با همسر و تقسیم مالى بین آنها به عدالت رفتار نكند، روز قیامت - در حالى كه دست‏هایش بسته و نیمى از بدنش به یك طرف كج شده است - آورده و به آتش داخل مى‏شود»رى شهرى، محمد، میزان الحكمه، ج 5، ص 2270، ح 7913..
استاد مطهرى مى‏نویسد: «اسلام براى شرط عدالت، آن قدر اهمیت قائل است كه حتى اجازه نمى‏دهد مرد و زن دوم، در حین عقد توافق كنند كه زن دوم در شرایطى نامساوى با زن اول زندگى كند؛ یعنى، از نظر اسلام رعایت عدالت تكلیفى است كه مرد نمى‏تواند با قرار قبلى با زن، خود را از زیربار مسئولیت آن خارج كند»مطهرى، مرتضى، حقوق زن در اسلام، ص 418..
3-3. تأمین مالى؛ از دیدگاه اسلام نفقه زوجه بر عهده مرد است؛ از این رو كسى كه نمى‏تواند نیازمندى‏هاى همسران متعدد را تأمین كند، نباید به چندهمسرى روى آورد.
3-4. تأمین عاطفى و جنسى؛ امام صادق‏علیه السلام فرموده است: «هر كه آن قدر زن بگیرد كه نتواند با آنها نزدیكى كند و در نتیجه آن، یكى از همسرانش مرتكب زنا شود، گناه این كار برگردن او است»میزان الحكمه، ج 5، ص 2272، ح 17915..

امتیاز روى آورد اسلام‏
خانم بیزانت
Annie Besant.مى‏نویسد: «گفته مى‏شود كه در غرب تك همسرى است؛ اما در واقع چندهمسرى است بدون مسئولیت پذیرى! همین كه مرد از زن سیر شد، او را رها مى‏كند. او نیز كم كم زن كنار خیابانى خواهد شد؛ زیرا نخستین عاشق دلداده‏اش هیچ مسئولیتى در برابر آینده او ندارد.
وضع زنى كه به عنوان یك همسر و مادر، در خانه‏اى چندهمسرى پناه گرفته، صد بار بهتر از این است. وقتى هزاران زن بدبخت را مى‏بینیم كه شبانگاه در خیابان‏هاى شهرهاى غرب پرسه مى‏زنند، به یقین درمى یابیم‏كه غرب نمى‏تواند اسلام را به جهت چندهمسرى سرزنش كند. براى زن بسى بهتر، خوشبختانه‏تر و محترمانه‏تر است كه در چندهمسرى اسلامى زندگى كند و تنها با یك مرد اشتراك زندگى پیدا كند، فرزند قانونى خود را در آغوش گیرد و همه جا مورد تكریم و احترام باشد؛ تا اینكه هر روز توسط این و آن اغوا شود و احتمالاً با فرزندى نامشروع كنار خیابان رها گردد! نه تحت حمایت قانون باشد و نه پناهگاه و مراقبتى داشته باشد و هر شب قربانى هوس رهگذرى گردد». Allowed In Islam, PP. 33 - 43.Why Poly gamy Is
آیزاك تایلور
Rev, Canon Issac Tylor LL.D. - در سخنرانى خود درباره «محمدیسم»Mohamedanism. در كنگره كلیسا در «ولورهامپتون»Wolverhampton )On 7H October, 7881(. - اعلام كرد: «چندهمسرى نظام یافته و محدود سرزمین‏هاى اسلامى، بى‏نهایت بهتر است از چندهمسرى لجام گسیخته‏اى كه نكبت جوامع مسیحى است و نمونه آن اصلاً در اسلام شناخته شده نیست»Saturday, 8th Oct. 7881. Quotedin: Wly Polyg Is Allowel In Islam, PP. 53 - 6.
The Times, London, .
روحانى مسیحى اودوتولا
Rev. Odotulla. - در كنفرانسى در تورنتوToronto. - اظهار داشت: «غرب با ممنوعیت چند همسرى، منافقانه عمل مى‏كند؛ چرا كه با طلاق‏هاى مكرر همان را عملى مى‏سازد».
بنابراین تك همسرى غرب، چیزى جز چند همسرگرایى بى‏ضابطه و مسئولیت گریزانه نیست. اما چه نیكوست این اعتراف غربى‏ها را هم بخوانیم كه اسلام، در قالب چند همسرى بهنجار خود، عملاً تك همسرى را حفظ نموده است. رابرت ا.هیوم مى‏نویسد: «... برخى از محققان معقول نشان مى‏دهند كه محمدصلى الله علیه وآله وسلم روى هم رفته موقعیت زنان را ارتقا بخشید و به آنها مرتبه‏اى از آزادى اقتصادى داد كه هنوز در پاره‏اى از كشورهاى غربى و یا به اصطلاح مسیحى تا آن حد به زنان آزادى اقتصادى داده نشده است و براى چندهمسرى نامحدود - كه تا آن زمان به دلخواه انجام مى‏شد - حد و مرزى مقرر داشت كه بسیار لازم و نافع بود. رسم دختركشى را - كه در عربستان آن روز كاملاً رواج داشت - به كلى برانداخت و بالاخره اینكه حكم تعدّد زوجات را تنها در صورتى مجاز دانست كه شوهر، بتواند با تمامى همسران خود با عدالت كامل رفتار كند. او عملاً تك همسرى را رواج داد»هیوم، رابرت ا.، ادیان زنده جهان، ترجمه: دكتر عبدالرحیم گواهى، (تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامى، چاپ هفتم، 1377)، ص 306..
استاد مطهرى در این باره مى‏نویسد: «تعجب مى‏كنید اگر بگویم تعدّد زوجات در مشرق زمین، مهم‏ترین عامل براى نجات تك همسرى است. مجاز بودن تعدّد زوجه، بزرگ‏ترین عامل نجات تك همسرى است... در شرایطى كه موجبات این كار فراهم مى‏شود و عدد زنان نیازمند به ازدواج فزونى مى‏گیرد؛ اگر حق تأهل این عده به رسمیت شناخته نشود و به مردان واجد شرایط اخلاقى، مالى و جسمى، اجازه چند همسرى داده نشود؛ دوست بازى و معشوقه‏گیرى، ریشه تك همسرى را مى‏خشكاند»مطهرى، مرتضى، نظام حقوق زن در اسلام، ص 330..
در اینجا ممكن است سؤالى دیگر پدید آید و آن اینكه چرا چند شوهرى مجاز نیست؟ جواب آن است كه:
1. عمده‏ترین علت چند زنى - كه فزونى تعداد زنان آماده به ازدواج بر مردان است - به طور معمول در مورد چند شوهرى وجود ندارد.
2. این خلاف طبیعت و روحیات زن بوده و او به طور طبیعى از آن گریزان است. شاید به همین علت است كه در طول تاریخ بشر، چند شوهرى رواج چندانى نیافته و اگر هم در جایى (مانند قبیله «تودا» یا برخى از قبایل «تبت») مشاهده شده، پدیده‏اى بسیار استثنایى است‏نگا: همان، ص 286..

کلید واژه ها: تعدد زوجات ، چند همسری ، مثنی و ثلاث و رباع ، فلسفه تعدد زوجات ، Polygamy ،

پیوندها: فلسفه تعدد زوجات ، علت تعدد زوجات برای مرد ،

http://viagrawwithoutdoctor.com/
سه شنبه 8 مرداد 1398 10:31 ب.ظ

You definitely made your point.
viagra canadiense canadian pharmacies shipping to usa aarp recommended canadian pharmacies canadian pharmacy online 24 drugstore online canada drugstore online shopping canadian rxlist prescriptions from canada without canadian pharmaceuticals stocks online drug store
https://userscloud.com/cvkqhf2sqev3
شنبه 29 تیر 1398 07:20 ب.ظ
Thanks to my father who informed me about this website, this webpage is truly remarkable.
Online cialis
دوشنبه 3 تیر 1398 07:46 ق.ظ

You actually said this fantastically!
generic cialis soft gels what is cialis cialis preise schweiz cialis vs viagra cialis tablets australia cialis generisches kanada click here to buy cialis acheter du cialis a geneve we recommend cialis info purchase once a day cialis
http://piesogod.strikingly.com/
یکشنبه 2 تیر 1398 03:47 ب.ظ

You reported it fantastically.
cialis coupon acquisto online cialis buy brand cialis cheap cialis uk next day cialis 5mg cialis uk 5 mg cialis pharmacie en ligne buy brand cialis cheap cialis per paypa online cialis
Generic cialis
یکشنبه 2 تیر 1398 01:14 ق.ظ

Thanks, Quite a lot of content!

prezzo di cialis in bulgaria enter site 20 mg cialis cost price cialis per pill cialis online tadalafil 20 mg cialis alternative cialis 20 mg effectiveness free generic cialis cialis tablets cialis patentablauf in deutschland
http://iczare.strikingly.com/
شنبه 1 تیر 1398 08:14 ق.ظ

Nicely put, Thanks!
cialis herbs cialis 30 day trial coupon non 5 mg cialis generici acquistare cialis internet cialis kaufen bankberweisung click here cialis daily uk cialis rckenschmerzen cialis 5 mg para diabeticos cialis kaufen wo cialis reviews
http://disflighto.strikingly.com/
جمعه 31 خرداد 1398 03:56 ب.ظ

You stated that adequately!
cialis e hiv no prescription cialis cheap buy generic cialis cialis cuantos mg hay cialis australia org cialis 30 day sample cialis tablets for sale wow look it cialis mexico how does cialis work overnight cialis tadalafil
http://derslobur.strikingly.com/
جمعه 31 خرداد 1398 12:16 ق.ظ

Whoa a good deal of useful knowledge!
purchase once a day cialis tadalafil generic cialis from canada cialis online deutschland cialis generic only best offers cialis use side effects of cialis cialis online nederland 5 mg cialis coupon printable 5 mg cialis coupon printable
best place buy generic cialis online
پنجشنبه 30 خرداد 1398 04:45 ق.ظ

This is nicely said. .
cialis 20mg prix en pharmacie buy brand cialis cheap cialis generic availability generic cialis with dapoxetine how to purchase cialis on line prescription doctor cialis cialis great britain trusted tabled cialis softabs only here cialis pills generic cialis levitra
where to buy cialis over the counter
چهارشنبه 29 خرداد 1398 01:10 ب.ظ

You said it nicely..
only now cialis for sale in us cialis lilly tadalafi 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis tablets australia cialis rezeptfrei cialis 5mg billiger trusted tabled cialis softabs order generic cialis online we use it 50 mg cialis dose cialis taglich
we like it cialis soft gel
سه شنبه 28 خرداد 1398 08:42 ب.ظ

You actually mentioned it fantastically.
cialis generico postepay look here cialis cheap canada generic cialis review uk acquistare cialis internet cialis farmacias guadalajara cialis generico price cialis wal mart pharmacy where to buy cialis in ontario order cialis from india cialis lowest price
cialis daily coupon
دوشنبه 27 خرداد 1398 10:53 ب.ظ

Nicely put, Kudos!
how to buy cialis online usa where to buy cialis in ontario cialis prices in england cialis uk american pharmacy cialis safe dosage for cialis venta cialis en espaa safe site to buy cialis online buy cheap cialis in uk cialis purchasing
Cialis prices
دوشنبه 27 خرداد 1398 07:43 ق.ظ

Fantastic postings. Cheers!
generic low dose cialis cialis tablets australia cialis super acti when will generic cialis be available only now cialis 20 mg cialis taglich ou trouver cialis sur le net generic cialis in vietnam cialis canada on line viagra cialis levitra
Cialis online
یکشنبه 26 خرداد 1398 03:46 ق.ظ

You reported this well.
ou acheter du cialis pas cher canada discount drugs cialis purchasing cialis on the internet when will generic cialis be available achat cialis en europe estudios de cialis genricos cialis 5 mg schweiz generic cialis levitra cialis soft tabs for sale deutschland cialis online
http://liehare.strikingly.com/
شنبه 25 خرداد 1398 02:03 ب.ظ

Terrific forum posts. Kudos!
cialis baratos compran uk cialis rezeptfrei viagra vs cialis vs levitra cialis 5 mg scheda tecnica cialis cuantos mg hay are there generic cialis achat cialis en europe cialis online holland cialis free trial cuanto cuesta cialis yaho
cialis for sale
جمعه 24 خرداد 1398 11:42 ب.ظ

Nicely put, Thanks!
cialis flussig safe site to buy cialis online cialis arginine interactio cialis savings card where to buy cialis in ontario generic cialis with dapoxetine generic cialis in vietnam tadalafil 20mg buy cheap cialis in uk dosagem ideal cialis
http://bafortpres.strikingly.com/
جمعه 24 خرداد 1398 09:28 ق.ظ

You said it very well.!
buy cialis sample pack click now cialis from canada sublingual cialis online cost of cialis per pill cialis cuantos mg hay cialis lilly tadalafi cialis pills in singapore cialis 100mg suppliers cialis cost cialis daily dose generic
http://ladere.strikingly.com/
پنجشنبه 23 خرداد 1398 07:02 ب.ظ

Kudos, Helpful stuff.
link for you cialis price cialis online deutschland cialis prezzo di mercato cialis from canada cialis free trial rx cialis para comprar comprar cialis 10 espa241a cialis 100mg suppliers acquistare cialis internet tadalafil
http://enhowan.strikingly.com/
پنجشنبه 23 خرداد 1398 05:49 ق.ظ

With thanks. A lot of postings!

viagra cialis levitra overnight cialis tadalafil viagra vs cialis vs levitra canadian discount cialis generic cialis pill online only best offers 100mg cialis cialis 20 mg cost cialis italia gratis cialis soft tabs for sale rx cialis para comprar
Cialis canada
چهارشنبه 22 خرداد 1398 03:43 ب.ظ

You actually revealed that well!
40 mg cialis what if i take free cialis acheter cialis meilleur pri viagra cialis levitra order cialis from india cialis pas cher paris cialis canadian drugs cialis 5 mg only best offers cialis use cialis daily new zealand
cialisvie.com
دوشنبه 20 خرداد 1398 09:13 ق.ظ

Thank you, I appreciate it!
comprar cialis navarr viagra vs cialis vs levitra warnings for cialis cialis herbs buy cialis cialis generico online generic cialis at the pharmacy prix cialis once a da cuanto cuesta cialis yaho cialis 30 day sample
http://cialisvie.com/
یکشنبه 19 خرداد 1398 03:23 ق.ظ

Amazing forum posts. With thanks!
cialis y deporte enter site natural cialis cialis 05 precios cialis peru cialis without a doctor's prescription cialis sans ordonnance the best choice cialis woman we recommend cheapest cialis tadalafil tablets cialis sicuro in linea
http://cialisvie.com/
جمعه 17 خرداد 1398 09:57 ب.ظ

You said it adequately..
cialis generic how to buy cialis online usa get cheap cialis cheap cialis cialis prezzo al pubblico cialis online napol tadalafilo cialis generico postepay cost of cialis cvs buy cialis online cheapest
https://www.alfatransformer.com/transformer_information_downloads.php
چهارشنبه 4 اردیبهشت 1398 06:49 ب.ظ
心地よい親切で最高のインターネットサービスご提供することです。品質を重視、納期も厳守 信用第一
https://evergreenecoresort.com/
چهارشنبه 4 اردیبهشت 1398 06:48 ب.ظ
スーパーコピーブランド
https://gepa.es/tiendas
چهارشنبه 4 اردیبهشت 1398 06:48 ب.ظ
シャネル チェーンバックコピー,スーパーコピーシャネルを満載!ブランドコピー財布,ブランドコピー通販,
https://indian-coins.com/books
سه شنبه 3 اردیبهشت 1398 05:59 ق.ظ
スーパーコピー時計、本物品質ブランド時計コピー最高級優良店
http://www.evreux-nature-environnement.org/v2/user
سه شنبه 3 اردیبهشت 1398 05:58 ق.ظ
ブランドコピー
http://pkfslovo.ru/anketa/
یکشنبه 1 اردیبهشت 1398 05:41 ب.ظ
スーパーコピーブランド絶人気のブランドバッグコピー、財布スーパーコピー、コピーブランド、 ブランド激安が多彩に揃う!
http://sibcbt.ru
یکشنبه 1 اردیبهشت 1398 05:40 ب.ظ
シャネルiPhoneXケース手帳型
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30