تبلیغات
پاسخ به سوالات شما در ادیان و مسیحیت - 53. چرا در اسلام مردها حق چند همسری و تعدد زوجات دارند؟

اشتراک و ارسال مطلب به:

یکشنبه 22 اردیبهشت 1392

53. چرا در اسلام مردها حق چند همسری و تعدد زوجات دارند؟

   نویسنده: شهاب    وابسته به موضوع :زن ،قــــرآن کــریــم ،

چرا در قران و اسلام به مردها حق تعدد زوجین داده شده؟ فلسفه تعدد زوجات چیست؟‌ آیا با توجه به جواز چند همسری، حق زنان در اسلام رعایت شده است؟

مشروعیت تعدد زوجات و یا ازدواج موقت در اسلام مبتنی بر پاسخگویی صحیح به نیازهای واقعی جامعه بشری است که نه تنها با مسائلی نظیر هوس بازی ، خوشگذرانی و فساد منافات دارد بلکه در چارچوبی منطقی و قانونی و همراه با مسؤولیت پذیری و رعایت مسائل حقوقی و عاطفی خانواده است. از آنجا که تکیه اصلی شما در سوال بر چرایی تعدد زوجات است ، در ادامه به بررسی این موضوع می پردازیم :
یك. پیشینه تعدد زوجات‏
چند همسرى ریشه‏‌اى كهن در میان جوامع مختلف بشرى و ادیان پیش از اسلام دارد.


See: Sheriff, A.H. Why Polygamy is Allowed in Islam; pp.8-02, A Group Of Muslim Brothers, Teheran, P.B.5422.  

هم در یهودیت، هم در مسیحیت بحث تعدد زوجات وجود دارد. در کتاب مقدس چه در عهد عتیق و چه در عهد جدید این موضوع مطرح شده است. در عهد عتیق شخصیت‌هایی وجود دارند که هزار همسر داشته‌اند. امروزه نیز در جوامع یهودی به این موضوع عمل می کنند. حتی در مسیحیت نیز پاپ‌هایی بوده اند که چندین همسر داشته‌اند.
ابتكار اسلام در این باره، این است كه آن را محدود ساخت و شرایط سنگینى از جهت اخلاقى، اقتصادى و... بر آن حاكم كرد و بدون تحقّق آن شرایط، چند زنى را غیرمجاز اعلام نمود.

دو. چرایى چندهمسرى‏
در رابطه با چرایى چندزنى، علل مختلفى ذكر شده ‏جهت آگاهى بیشتر نگا: مطهرى، مرتضى، نظام حقوق زن در اسلام، صص 295 - 313، (قم: صدرا، چاپ سى و پنجم 1382)..
كه به جهت اختصار به دو عامل اشاره مى‏شود:
2-1. فزونى زنان آماده ازدواج بر مردان؛ در طول تاریخ و در غالب جوامع به طور معمول تعداد زنان آماده ازدواج، از مردان افزون‏تر است.
آگبرن و نیم كوف مى‏نویسند: «در سال 1805 در میان 23000 تن از سرخ‏پوستان «دشت‏هاى بزرگ» (Great Plains)، در برابر هر 100 زن تنها 44 مرد وجود داشتند».W.F. Oghborn & M.F. Nimkuff, Sociology, Boston, 8591, p.585.
(ق) آریانپور، ا.ح. زمینه جامعه شناسى، (ترهان، دهخدا، 1347)، ص 331.

فرقه آمریكایى مورمون (Mormon) نیز كه چند زن‏گیرى را روا مى‏داند، در گذشته بارها دچار كمبود مرد شده است براى مثال در سال 1870 در بین مورمون‏هاى سه ناحیه از استان یوتا )Utah( 956 زن در برابر 854 مرد موجود بودند»(ق) همان Ibid..
برتراند راسل مى‏نویسد: «در انگلستان كنونى بیش از دو میلیون زن زاید بر مردان وجود دارد كه بنا بر عرف، باید همواره عقیم بمانند و این براى ایشان محرومیت بزرگى است»مطهرى، مرتضى، نظام حقوق زن در اسلام، ص 318، به نقل از: راسل، برتراند، زناشویى و اخلاق، ص 115..
این مسئله خود تابع عواملى چند است؛ از جمله:
2-1-1. آمارهاى موجود در برخى از مناطق جهان (مانند تانزانیا) نشان مى‏دهد میزان تولد دختر در آنها بیش از پسر است.
«براساس برخى از آمارهاى منتشره، چندى پیش در روسیه، جمعیت زنان 21 میلیون نفر بر مردان فزونى دارد». P.62.Why Polygamy Is Allowed In Islam,بنابراین تكیه بر «تك زنى»، باعث مى‏شود در چنین شرایطى، همواره تعدادى از زنان از نعمت ازدواج محروم بمانند؛ در حالى كه با جواز چند همسرى، مى‏توانند از داشتن شوهر و كانون خانواده و آثار مهم آن بهره‏مند گردند. البته در موارد زیادى نیز موالید دختران، بیش از پسران نیست؛ اما همواره به علل دیگرى عدد زنان آماده ازدواج، از مردان بیشتر است.
2-1-2. همواره بر اثر حوادث اجتماعى - مانند جنگ‏ها - تعداد بیشمارى از مردان تلف مى‏شوند و همسران آنان بى‏سرپرست مى‏گردند. همچنین غالباً تصادفات، غرق شدن‏ها، سقوطها، زیر آوار ماندن‏ها و.... تلفات بیشترى را متوجه جنس مرد مى‏كند. طبیعى است در این موارد، شمار زنان آماده به ازدواج بر مردان فزونى پذیرد. «در اروپا در خلال سى سال جنگ و خونریزى در دو جنگ جهانى، مردان زیادى كشته شدند؛ به طورى كه عدد مردان براى ازدواج با دوشیزگان و بیوه زنان كفایت نمى‏كرد. تنها در آلمان غربى شش میلیون زن وجود داشت كه نمى‏توانستند شوهرى براى خود پیدا كنند. برخى از آنان از دولت درخواست كردند قانون جواز چندهمسرى را به تصویب رساند تا در پناه ازدواج قانونى، هم از امنیت اجتماعى و تأمین اقتصادى بهره‏مند شده و هم نیازهاى غریزى آنان به طور سالم در كانون خانواده ارضا گردد. با مخالفت كلیسا چنین خواسته‏اى برآورده نشد، در نتیجه تأمین نیازها و ارضاى غرایز، بسیارى از آنان را به روسپى‏گرى و روابط حاشیه خیابان‏ها كشاند» See: op.CiT, P 42.و در پى آن فساد و بزهكارى در آلمان، به شدت رواج یافت.
2-1-3. مقاومت بیشتر زنان در برابر بیمارى‏ها و عوامل هورمونى و... موجب فزونى تعداد آنان در برابر مردان مى‏شود. مطالعات مختلف نشان مى‏دهد، جنس زن در دوران جنینى، كودكى و به ویژه دوره پیش از بلوغ، در برابر بیمارى‏هاى عفونى مقاوم‏تر از جنس مرد است و شرایط نامناسب و رنج آورى، همچون كمبود مواد غذایى و سوء تغذیه، پسران را بیش از دختران تحت تأثیر قرار مى‏دهد، و در كل مرگ و میر زنان نسبت به مردان در برابر بیمارى‏ها كمتر است‏حسینى، هادى و دیگران، كتاب زن، (تهران: امیركبیر، چاپ اول، 1381)، ص 115 - 114 ؛ به نقل از اصول علم تغذیه، ص 128..
نكته دیگر اینكه هورمون‏هاى مردانه، باعث بروز رفتارهاى خشن، تهاجمى و جنگى مى‏شوند كه در نهایت به درگیرى و صدمات بدنى و مرگ مى‏انجامد. در حالى كه هورمون‏هاى زنانه، آرام بخش‏اند و رفتارهاى صلح جویانه را تقویت مى‏كنند. همچنین تستوسترون
Testostrone. (هورمون مردان) و استروژن‏هاProgestrone. Estrogene. (هورمون‏هاى زنانه)، اثرات متفاوتى بر سطح كلسترول Chlostrole. و تعداد گلبول‏هاى قرمز خون (هماتوكریت)Hematocrite. مردان و زنان دارند و بر اثر همین اختلاف هورمونى بین زن و مرد و پیامدهاى ثانوى ناشى از آن، نسبت مرگ و میرMortality. مردان در سن 15 - 25 سالگى حدود 4 - 5 برابر زنان در همین محدوده سنى است. بنابراین هورمون‏ها و نقش متفاوت آنها در مرد و زن، یكى از عوامل مطرح در مرگ و میر و تفاوت طول عمر آنها است.كتاب زن، ص 117 - 116.
2-1-4. بلوغ جسمى و جنسى دختران، به طور معمول چندین سال پیش از پسران است و درطول زمان، همراه با رشد جمعیت بشرى، باعث مى‏شود كه در جامعه تك همسرگرا، همواره انبوه كثیرى از زنان - كه آمادگى و علایق جنسى دارند - در برابر مردانى فاقد شعور و درك جنسى، قرار داشته باشند و تمایلات جنسى آنان به نحو مشروع ارضا نگردد.
2-2. از نظر روان‏شناسى، تفاوتى اساسى بین ساختار روانى و گرایش‏ها و عواطف زن و مرد وجود دارد. برخى از دانشمندان مانند مرسیه Conduct And Its Disorders Biologically Considered, P.242 - 3.Dr. Mercier,
See: ، ویل دورانت، اشمید، دونتزلان، راسل لى و... معتقدند: زنان به طور طبیعى «تك همسرگرا» (Monogamous) مى‏باشند و فطرتاً از تنوع همسر گریزانند. آنان خواستار پناه یافتن زیر چتر حمایت عاطفى و عملى یك مرد مى‏باشند. بنابراین تنوع گرایى در زنان، نوعى بیمارى است؛ ولى مردان ذاتاً تنوع گرا و «چندزن‏گرا» (Polygamous) مى‏باشند.
دكتر اسكات
G.R.Scott. مى‏گوید: «مرد اساساً چند همسرگرا است و توسعه تمدن، این چندهمسرگرایى طبیعى را توسعه بخشیده است‏Is Allowed In Islam, P. 52 , quoted From: History of Prostitution, P.12.
Why Polygamy »جهت آگاهى بیشتر نگا: مطهرى، مرتضى، نظام حقوق زن در اسلام، صص 327 - 330..
البته این عامل از اهمیت، عامل نخست برخوردار نیست. آنچه كاملاً باید جدى گرفته شود و براى آن چاره اندیشید، همان عامل نخست است.

سه. روى آوردها
در برابر این واقعیات، سه راه وجود دارد:
3-1. همیشه تعدادى از زنان، درمحرومیت كامل جنسى به سربرند! چنین چیزى فاقد توجیه منطقى است؛ زیرا به معناى سركوب غریزه و نیاز طبیعى گروهى از انسان‏ها و نوعى ستم بر آنان است. افزون بر آن در سطح كلان و در طولانى مدت، شدنى نیست. به عبارت دیگر سركوب غریزه، در نهایت به سركشى و طغیان آن خواهد انجامید. تجربه آلمان و بسیارى از دیگر كشورهاى غربى، شاهد این مدعا است.
استاد مطهرى در این باره مى‏نویسد: «اگر عدد زنان نیازمند بر مردان نیازمند، فزونى داشته باشد، منع تعدد زوجات خیانت به بشریت است؛ زیرا تنها پایمال كردن حقوق زن در میان نیست... بحرانى كه از این راه عارض اجتماع مى‏شود، از هر بحران دیگر خطرناك‏تر است. همچنان كه خانواده از هر كانون دیگر، مقدس‏تر است...
زنان محروم از خانواده نهایت كوشش را براى اغواى مرد - كه قدمش در هیچ جا این اندازه لرزان و لغزان نیست - به كار خواهند برد. و بدیهى است كه «چو گل بسیار شد پیلان بلغزند» و متأسفانه از این «گل» مقدار كمى هم براى لغزیدن این پیل كافى است.
آیا مطلب به همین جا خاتمه پیدا مى‏كند؟ خیر. نوبت به زنان خانه دار مى‏رسد. زنانى كه شوهران خود را در حال خیانت مى‏بینند. آنها نیز به فكر انتقام و خیانت مى‏افتند و در خیانت دنباله‏رو مرد مى‏شوند. نتیجه نهایى در گزارشى - كه به «كینزى راپورت» مشهور شده - در یك جمله خلاصه شده است: «مردان و زنان آمریكایى در بى‏وفایى و خیانت دست سایر ملل دنیا را از پشت بسته‏اند»مطهرى، مرتضى، نظام حقوق زن در اسلام، صص 334..
3-2. گزینه دیگر این است كه راه روابط نامشروع و روسپى‏گرى و كمونیسم جنسى، گشوده و جامعه به فساد كشیده شود. این همان راهى است كه عملاً غرب مى‏پیماید:
نتیجه این روى آورد را مى‏توان در گزارش دكتر اسكات - مأمور پزشكى شهردارى لندن - مشاهده كرد. در گزارش او آمده است: «در لندن از هر ده كودكى كه به دنیا آمده‏اند، یكى غیرمشروع است! تولدهاى غیرقانونى در حال افزایش دائمى است واز 33838 نفر در سال 1957 به 53433 نفر در سال بعدى افزایش یافته است»مطهرى، مرتضى، نظام حقوق زن در اسلام، ص 324، به نقل از: اطلاعات، مورخه 25/9/38، رویتر 16 دسامبر، خبرگزارى فرانسه..
3. راه سوم این است كه به طور مشروع و قانونمند، باقیود و شرایطى عادلانه، راه چند همسرى گشوده شود. دین مبین اسلام این راه را - كه حكیمانه‏ترین و بهترین راه است - گشوده و اجازه چندزنى را به مردانى مى‏دهد كه توانایى كشیدن بارسنگین آن را به نحو عادلانه دارند و دستورات اكیدى در این زمینه براى آنان وضع كرده است. این روش در واقع حقى براى زن و وظیفه‏اى بر دوش مرد ایجاد مى‏كند و نه تنها به ضرر زنان نیست؛ بلكه بیشتر تأمین‏كننده مصالح و منافع آنان است.
برخى از شرایط و توصیه‏هاى اسلام در این باره، عبارت است از:
3-1. رعایت محدودیت؛ اسلام گستره چندهمسرى را محدود ساخته و تا چهار نفر تقلیل داده است. قرآن مجید در این باره مى‏فرماید: «فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى‏ وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ ...»؛ نساء (4)، آیه 3. ؛ «با زنان پاك ازدواج كنید، دو یا سه یا چهار همسر...».
3-2. رعایت عدالت؛ قرآن مجید در اهمیت اصل عدالت در رابطه بین همسران مى‏فرماید: «فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَواحِدَةً»؛ همان. ؛ «اگر بیم دارید كه به عدالت رفتار نكنید، پس تنها یك همسر اختیار كنید».
امام صادق‏علیه السلام مى‏فرماید: «كسى كه دو زن داشته باشد و در تقسیم رابطه خود با همسر و تقسیم مالى بین آنها به عدالت رفتار نكند، روز قیامت - در حالى كه دست‏هایش بسته و نیمى از بدنش به یك طرف كج شده است - آورده و به آتش داخل مى‏شود»رى شهرى، محمد، میزان الحكمه، ج 5، ص 2270، ح 7913..
استاد مطهرى مى‏نویسد: «اسلام براى شرط عدالت، آن قدر اهمیت قائل است كه حتى اجازه نمى‏دهد مرد و زن دوم، در حین عقد توافق كنند كه زن دوم در شرایطى نامساوى با زن اول زندگى كند؛ یعنى، از نظر اسلام رعایت عدالت تكلیفى است كه مرد نمى‏تواند با قرار قبلى با زن، خود را از زیربار مسئولیت آن خارج كند»مطهرى، مرتضى، حقوق زن در اسلام، ص 418..
3-3. تأمین مالى؛ از دیدگاه اسلام نفقه زوجه بر عهده مرد است؛ از این رو كسى كه نمى‏تواند نیازمندى‏هاى همسران متعدد را تأمین كند، نباید به چندهمسرى روى آورد.
3-4. تأمین عاطفى و جنسى؛ امام صادق‏علیه السلام فرموده است: «هر كه آن قدر زن بگیرد كه نتواند با آنها نزدیكى كند و در نتیجه آن، یكى از همسرانش مرتكب زنا شود، گناه این كار برگردن او است»میزان الحكمه، ج 5، ص 2272، ح 17915..

امتیاز روى آورد اسلام‏
خانم بیزانت
Annie Besant.مى‏نویسد: «گفته مى‏شود كه در غرب تك همسرى است؛ اما در واقع چندهمسرى است بدون مسئولیت پذیرى! همین كه مرد از زن سیر شد، او را رها مى‏كند. او نیز كم كم زن كنار خیابانى خواهد شد؛ زیرا نخستین عاشق دلداده‏اش هیچ مسئولیتى در برابر آینده او ندارد.
وضع زنى كه به عنوان یك همسر و مادر، در خانه‏اى چندهمسرى پناه گرفته، صد بار بهتر از این است. وقتى هزاران زن بدبخت را مى‏بینیم كه شبانگاه در خیابان‏هاى شهرهاى غرب پرسه مى‏زنند، به یقین درمى یابیم‏كه غرب نمى‏تواند اسلام را به جهت چندهمسرى سرزنش كند. براى زن بسى بهتر، خوشبختانه‏تر و محترمانه‏تر است كه در چندهمسرى اسلامى زندگى كند و تنها با یك مرد اشتراك زندگى پیدا كند، فرزند قانونى خود را در آغوش گیرد و همه جا مورد تكریم و احترام باشد؛ تا اینكه هر روز توسط این و آن اغوا شود و احتمالاً با فرزندى نامشروع كنار خیابان رها گردد! نه تحت حمایت قانون باشد و نه پناهگاه و مراقبتى داشته باشد و هر شب قربانى هوس رهگذرى گردد». Allowed In Islam, PP. 33 - 43.Why Poly gamy Is
آیزاك تایلور
Rev, Canon Issac Tylor LL.D. - در سخنرانى خود درباره «محمدیسم»Mohamedanism. در كنگره كلیسا در «ولورهامپتون»Wolverhampton )On 7H October, 7881(. - اعلام كرد: «چندهمسرى نظام یافته و محدود سرزمین‏هاى اسلامى، بى‏نهایت بهتر است از چندهمسرى لجام گسیخته‏اى كه نكبت جوامع مسیحى است و نمونه آن اصلاً در اسلام شناخته شده نیست»Saturday, 8th Oct. 7881. Quotedin: Wly Polyg Is Allowel In Islam, PP. 53 - 6.
The Times, London, .
روحانى مسیحى اودوتولا
Rev. Odotulla. - در كنفرانسى در تورنتوToronto. - اظهار داشت: «غرب با ممنوعیت چند همسرى، منافقانه عمل مى‏كند؛ چرا كه با طلاق‏هاى مكرر همان را عملى مى‏سازد».
بنابراین تك همسرى غرب، چیزى جز چند همسرگرایى بى‏ضابطه و مسئولیت گریزانه نیست. اما چه نیكوست این اعتراف غربى‏ها را هم بخوانیم كه اسلام، در قالب چند همسرى بهنجار خود، عملاً تك همسرى را حفظ نموده است. رابرت ا.هیوم مى‏نویسد: «... برخى از محققان معقول نشان مى‏دهند كه محمدصلى الله علیه وآله وسلم روى هم رفته موقعیت زنان را ارتقا بخشید و به آنها مرتبه‏اى از آزادى اقتصادى داد كه هنوز در پاره‏اى از كشورهاى غربى و یا به اصطلاح مسیحى تا آن حد به زنان آزادى اقتصادى داده نشده است و براى چندهمسرى نامحدود - كه تا آن زمان به دلخواه انجام مى‏شد - حد و مرزى مقرر داشت كه بسیار لازم و نافع بود. رسم دختركشى را - كه در عربستان آن روز كاملاً رواج داشت - به كلى برانداخت و بالاخره اینكه حكم تعدّد زوجات را تنها در صورتى مجاز دانست كه شوهر، بتواند با تمامى همسران خود با عدالت كامل رفتار كند. او عملاً تك همسرى را رواج داد»هیوم، رابرت ا.، ادیان زنده جهان، ترجمه: دكتر عبدالرحیم گواهى، (تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامى، چاپ هفتم، 1377)، ص 306..
استاد مطهرى در این باره مى‏نویسد: «تعجب مى‏كنید اگر بگویم تعدّد زوجات در مشرق زمین، مهم‏ترین عامل براى نجات تك همسرى است. مجاز بودن تعدّد زوجه، بزرگ‏ترین عامل نجات تك همسرى است... در شرایطى كه موجبات این كار فراهم مى‏شود و عدد زنان نیازمند به ازدواج فزونى مى‏گیرد؛ اگر حق تأهل این عده به رسمیت شناخته نشود و به مردان واجد شرایط اخلاقى، مالى و جسمى، اجازه چند همسرى داده نشود؛ دوست بازى و معشوقه‏گیرى، ریشه تك همسرى را مى‏خشكاند»مطهرى، مرتضى، نظام حقوق زن در اسلام، ص 330..
در اینجا ممكن است سؤالى دیگر پدید آید و آن اینكه چرا چند شوهرى مجاز نیست؟ جواب آن است كه:
1. عمده‏ترین علت چند زنى - كه فزونى تعداد زنان آماده به ازدواج بر مردان است - به طور معمول در مورد چند شوهرى وجود ندارد.
2. این خلاف طبیعت و روحیات زن بوده و او به طور طبیعى از آن گریزان است. شاید به همین علت است كه در طول تاریخ بشر، چند شوهرى رواج چندانى نیافته و اگر هم در جایى (مانند قبیله «تودا» یا برخى از قبایل «تبت») مشاهده شده، پدیده‏اى بسیار استثنایى است‏نگا: همان، ص 286..

کلید واژه ها: تعدد زوجات ، چند همسری ، مثنی و ثلاث و رباع ، فلسفه تعدد زوجات ، Polygamy ،

پیوندها: فلسفه تعدد زوجات ، علت تعدد زوجات برای مرد ،

levitra 10 mg kopen
پنجشنبه 19 مهر 1397 12:50 ب.ظ

Really a good deal of terrific information.
levitra levitra 20 mg levitra prices levitra 20mg buy levitra online buy levitra online levitra 20 mg levitra 20 mg bayer prezzo buy levitra buy levitra 20 mg
Cialis prices
سه شنبه 10 مهر 1397 07:38 ق.ظ

Amazing postings. Thanks!
chinese cialis 50 mg legalidad de comprar cialis cialis generico postepay buy generic cialis cialis official site cialis generico online cialis para que sirve cialis 20 mg best price cialis diario compra buy cheap cialis in uk
buy cialis online cheap
یکشنبه 8 مهر 1397 04:39 ق.ظ

Reliable stuff. Many thanks.
cialis pills in singapore canada discount drugs cialis cialis arginine interactio cialis coupons cialis tablets cialis side effects click here cialis daily uk cialis side effects 40 mg cialis what if i take cialis for sale in europa
buy cialis no rx
شنبه 7 مهر 1397 01:57 ق.ظ

Really loads of valuable tips.
wow cialis 20 discount cialis discount cialis viagra or cialis cialis generico en mexico cialis para que sirve online cialis cialis free trial estudios de cialis genricos cialis canadian drugs
online pharmacies
شنبه 31 شهریور 1397 06:23 ب.ظ

Wonderful material. With thanks.
online canadian pharmacies order canadian prescriptions online canadian drugs canada online pharmacies reviews drugs for sale in mexico online pharmacy buy viagra online usa canada online pharmacies reviews drugs for sale online buy vistagra online safe
http://fairbeautytrends.com/best-flat-iron-2018/
جمعه 30 شهریور 1397 12:46 ق.ظ
Thanks on your marvelous posting! I really enjoyed reading it, you are a great author.
I will ensure that I bookmark your blog and will come back at some point.
I want to encourage you to continue your great job, have
a nice morning!
viagraky.com
چهارشنبه 28 شهریور 1397 07:54 ب.ظ

Thanks a lot. Awesome information!
dose size of cialis price cialis best cialis efficacit cialis italia gratis cialis price thailand buy brand cialis cheap buy cialis online viagra or cialis cialis super kamagra cialis coupons
Search engines optiomization
شنبه 17 شهریور 1397 06:05 ب.ظ
Remarkable issues here. I am very satisfied to see your
post. Thank you a lot and I'm having a look ahead to contact you.

Will you please drop me a mail?
canadianpharmacyies.com
سه شنبه 13 شهریور 1397 09:18 ب.ظ

Cheers! Plenty of postings.

drugstore online canada buy viagra 25mg canadian pharmacy online 24 pharmacy canada best canadian cialis buy viagra usa canadian pharmacy cialis canadian medications list no 1 canadian pharcharmy online the best canadian online pharmacies
viagra online
سه شنبه 13 شهریور 1397 04:59 ق.ظ

Nicely put, Thank you.
order sildenafil buy generic viagra without prescription viagra pharmacy uk buy viagra online prescription buy viagra pfizer buy viagra at walmart buy viagra with prescription online buy viagra in malaysia where to buy viagra without a prescription generic viagra online usa
Cialis 20 mg
دوشنبه 12 شهریور 1397 09:12 ب.ظ

You actually said it very well!
cialis ahumada cialis alternative cialis e hiv generic low dose cialis cialis ahumada callus cialis 200 dollar savings card cialis generico online cialis reviews price cialis best
cialisonla.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 02:57 ق.ظ

Amazing a good deal of good advice!
only here cialis pills where do you buy cialis wow cialis tadalafil 100mg side effects of cialis link for you cialis price cialis patentablauf in deutschland cialis para que sirve achat cialis en europe best generic drugs cialis 200 cialis coupon
cialisiv.com
یکشنبه 11 شهریور 1397 01:33 ب.ظ

Regards, A good amount of material.

cialis prezzo di mercato buying brand cialis online viagra vs cialis vs levitra generic cialis 20mg tablets cialis 200 dollar savings card buy cialis sample pack cialis cuantos mg hay we recommend cialis info cialis kaufen cialis price thailand
viabiovit.com/buying-viagra-ireland.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 03:47 ق.ظ

Cheers! Numerous tips.

viagra at pharmacy where to buy viagra without prescription where to buy herbal viagra buy viagra from india buy cheap viagra generic online buy viagra online forum buy brand viagra online best place to buy viagra online get viagra prescription buy without prescription online
interactions for cialis
دوشنبه 22 مرداد 1397 01:47 ب.ظ

Fine knowledge. Appreciate it!
safe dosage for cialis only best offers 100mg cialis cialis generico milano cialis pills boards wow cialis tadalafil 100mg how much does a cialis cost click here to buy cialis cialis cost cialis vs viagra cialis rezeptfrei sterreich
viagra 50 Mg Bestellen
پنجشنبه 14 تیر 1397 10:43 ب.ظ
Todaү, I wemt to tһe beachfront with my children. I foսnd a sea shell and gɑѵe itt
tto mу 4 year olⅾ daughter аnd said "You can hear the ocean if you put this to your ear." She pⅼaced tһe shell to hеr ear and
screamed. Thеre was а hermit crab inside annd it pinched
her ear. She neᴠer wants to gο back! LoL I know tһis iss entirely off
topic but I haԁ to teⅼl ѕomeone!
Bryn
یکشنبه 10 تیر 1397 11:19 ق.ظ
If уou wіsh for to оbtain a great deal frоm thiis
article tһen yoou һave to apply thjese methods
to yοur won webpage.
Globalplus
جمعه 8 تیر 1397 02:51 ق.ظ
I ɑm rеally impressed ԝith your writing skills
and aⅼso wіth the layout to yоur weblog. Ӏs tһɑt this a paid subject matter or did уou customize it your ѕelf?

Anyᴡay stay սp the nice hgh quality writing, іt is unmcommon to peer ɑ great weblog like ths one
thеse days..
Farley
جمعه 1 تیر 1397 01:18 ب.ظ
Ꭺfter ⅼooking aat a handful of the blog posts
᧐n your website, I ѕeriously appreciatе your technique оf writing ɑ blog.
Ι book marked it tߋ my bookmark webpage list ɑnd ᴡill be checking
Ьack in thе near future. Pⅼease visit my web site aas ѡell andd tell mе your
opinion.
janah
جمعه 1 تیر 1397 01:31 ق.ظ
Why viewers stilⅼ maкe use οff to reаd news papers ԝhen in this technological world the whօlе thinng iѕ ⲣresented on net?
Cialis 20 mg
دوشنبه 7 خرداد 1397 03:51 ق.ظ

Nicely put. Thanks a lot!
cialis 20mg preis cf acquisto online cialis overnight cialis tadalafil cialis uk next day cialis super acti cialis efficacit tadalafil generic cialis savings card buy cialis sample pack prezzo cialis a buon mercato
Eyelashes ticker
شنبه 29 اردیبهشت 1397 12:07 ب.ظ
Generally I do not read post on blogs,however I wish to ssay that this write-up very forced me to try and do it!

Yourr writiing taste has been amazed me. Thanks, very nice article.
eyelash
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 12:55 ق.ظ
It's really a great and useful piece of information.
I am satisfied that you simply shared thos helpful information with
us. Please stay uus uup to date like this. Thnk you for sharing.
Cialis generic
جمعه 7 اردیبهشت 1397 08:05 ب.ظ

Appreciate it, An abundance of postings.

cost of cialis cvs cialis dosage recommendations prices on cialis 10 mg generic cialis cialis 5 mg buy cialis uk how do cialis pills work prices on cialis 10 mg tadalafil 5mg viagra vs cialis
Tadalafil 20 mg
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 06:44 ق.ظ

Effectively voiced of course! !
buy viagra 50mg cheap viagra online how to buy generic viagra online cheapest viagra online pharmacy buy viagra low cost where can i buy cheap viagra viagra buy usa viagra purchase online get viagra prescription buy viagra overnight shipping
depforce plus rx
شنبه 1 اردیبهشت 1397 01:36 ق.ظ
I haqve learn a few just rivht stufff here. Definitely price
bookmarking for revisiting. I surprise how so mmuch evfort yoou put too makie onne
of thhese great informative wweb site.
Buy cialis
جمعه 17 فروردین 1397 10:38 ب.ظ

Whoa all kinds of wonderful info!
does cialis cause gout pastillas cialis y alcoho pastillas cialis y alcoho cialis tablets for sale cilas look here cialis order on line cialis dose 30mg acheter du cialis a geneve cialis wir preise only now cialis for sale in us
Online cialis
جمعه 3 فروردین 1397 08:25 ب.ظ

Truly loads of good information!
cialis patent expiration generic cialis 20mg tablets cialis arginine interactio cialis online we use it cialis online store cialis 5 mg para diabeticos where to buy cialis in ontario achat cialis en suisse india cialis 100mg cost are there generic cialis
Cialis prices
دوشنبه 28 اسفند 1396 02:00 ق.ظ

Cheers! A good amount of stuff!

acheter du cialis a geneve tadalafil cialis generico lilly generic cialis at the pharmacy how does cialis work buy cheap cialis in uk only best offers 100mg cialis cialis wir preise buy cialis cheap 10 mg buy cialis uk no prescription
Jennifer
جمعه 17 آذر 1396 10:48 ب.ظ
Hey! I know this is kind of off topic but I was wondering if you knew
where I could locate a captcha plugin for my comment form?
I'm using the same blog platform as yours and I'm having difficulty finding one?
Thanks a lot!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30