تبلیغات
پاسخ به سوالات شما در ادیان و مسیحیت - 53. چرا در اسلام مردها حق چند همسری و تعدد زوجات دارند؟

اشتراک و ارسال مطلب به:

یکشنبه 22 اردیبهشت 1392

53. چرا در اسلام مردها حق چند همسری و تعدد زوجات دارند؟

   نویسنده: شهاب    وابسته به موضوع :زن ،قــــرآن کــریــم ،

چرا در قران و اسلام به مردها حق تعدد زوجین داده شده؟ فلسفه تعدد زوجات چیست؟‌ آیا با توجه به جواز چند همسری، حق زنان در اسلام رعایت شده است؟

مشروعیت تعدد زوجات و یا ازدواج موقت در اسلام مبتنی بر پاسخگویی صحیح به نیازهای واقعی جامعه بشری است که نه تنها با مسائلی نظیر هوس بازی ، خوشگذرانی و فساد منافات دارد بلکه در چارچوبی منطقی و قانونی و همراه با مسؤولیت پذیری و رعایت مسائل حقوقی و عاطفی خانواده است. از آنجا که تکیه اصلی شما در سوال بر چرایی تعدد زوجات است ، در ادامه به بررسی این موضوع می پردازیم :
یك. پیشینه تعدد زوجات‏
چند همسرى ریشه‏‌اى كهن در میان جوامع مختلف بشرى و ادیان پیش از اسلام دارد.


See: Sheriff, A.H. Why Polygamy is Allowed in Islam; pp.8-02, A Group Of Muslim Brothers, Teheran, P.B.5422.  

هم در یهودیت، هم در مسیحیت بحث تعدد زوجات وجود دارد. در کتاب مقدس چه در عهد عتیق و چه در عهد جدید این موضوع مطرح شده است. در عهد عتیق شخصیت‌هایی وجود دارند که هزار همسر داشته‌اند. امروزه نیز در جوامع یهودی به این موضوع عمل می کنند. حتی در مسیحیت نیز پاپ‌هایی بوده اند که چندین همسر داشته‌اند.
ابتكار اسلام در این باره، این است كه آن را محدود ساخت و شرایط سنگینى از جهت اخلاقى، اقتصادى و... بر آن حاكم كرد و بدون تحقّق آن شرایط، چند زنى را غیرمجاز اعلام نمود.

دو. چرایى چندهمسرى‏
در رابطه با چرایى چندزنى، علل مختلفى ذكر شده ‏جهت آگاهى بیشتر نگا: مطهرى، مرتضى، نظام حقوق زن در اسلام، صص 295 - 313، (قم: صدرا، چاپ سى و پنجم 1382)..
كه به جهت اختصار به دو عامل اشاره مى‏شود:
2-1. فزونى زنان آماده ازدواج بر مردان؛ در طول تاریخ و در غالب جوامع به طور معمول تعداد زنان آماده ازدواج، از مردان افزون‏تر است.
آگبرن و نیم كوف مى‏نویسند: «در سال 1805 در میان 23000 تن از سرخ‏پوستان «دشت‏هاى بزرگ» (Great Plains)، در برابر هر 100 زن تنها 44 مرد وجود داشتند».W.F. Oghborn & M.F. Nimkuff, Sociology, Boston, 8591, p.585.
(ق) آریانپور، ا.ح. زمینه جامعه شناسى، (ترهان، دهخدا، 1347)، ص 331.

فرقه آمریكایى مورمون (Mormon) نیز كه چند زن‏گیرى را روا مى‏داند، در گذشته بارها دچار كمبود مرد شده است براى مثال در سال 1870 در بین مورمون‏هاى سه ناحیه از استان یوتا )Utah( 956 زن در برابر 854 مرد موجود بودند»(ق) همان Ibid..
برتراند راسل مى‏نویسد: «در انگلستان كنونى بیش از دو میلیون زن زاید بر مردان وجود دارد كه بنا بر عرف، باید همواره عقیم بمانند و این براى ایشان محرومیت بزرگى است»مطهرى، مرتضى، نظام حقوق زن در اسلام، ص 318، به نقل از: راسل، برتراند، زناشویى و اخلاق، ص 115..
این مسئله خود تابع عواملى چند است؛ از جمله:
2-1-1. آمارهاى موجود در برخى از مناطق جهان (مانند تانزانیا) نشان مى‏دهد میزان تولد دختر در آنها بیش از پسر است.
«براساس برخى از آمارهاى منتشره، چندى پیش در روسیه، جمعیت زنان 21 میلیون نفر بر مردان فزونى دارد». P.62.Why Polygamy Is Allowed In Islam,بنابراین تكیه بر «تك زنى»، باعث مى‏شود در چنین شرایطى، همواره تعدادى از زنان از نعمت ازدواج محروم بمانند؛ در حالى كه با جواز چند همسرى، مى‏توانند از داشتن شوهر و كانون خانواده و آثار مهم آن بهره‏مند گردند. البته در موارد زیادى نیز موالید دختران، بیش از پسران نیست؛ اما همواره به علل دیگرى عدد زنان آماده ازدواج، از مردان بیشتر است.
2-1-2. همواره بر اثر حوادث اجتماعى - مانند جنگ‏ها - تعداد بیشمارى از مردان تلف مى‏شوند و همسران آنان بى‏سرپرست مى‏گردند. همچنین غالباً تصادفات، غرق شدن‏ها، سقوطها، زیر آوار ماندن‏ها و.... تلفات بیشترى را متوجه جنس مرد مى‏كند. طبیعى است در این موارد، شمار زنان آماده به ازدواج بر مردان فزونى پذیرد. «در اروپا در خلال سى سال جنگ و خونریزى در دو جنگ جهانى، مردان زیادى كشته شدند؛ به طورى كه عدد مردان براى ازدواج با دوشیزگان و بیوه زنان كفایت نمى‏كرد. تنها در آلمان غربى شش میلیون زن وجود داشت كه نمى‏توانستند شوهرى براى خود پیدا كنند. برخى از آنان از دولت درخواست كردند قانون جواز چندهمسرى را به تصویب رساند تا در پناه ازدواج قانونى، هم از امنیت اجتماعى و تأمین اقتصادى بهره‏مند شده و هم نیازهاى غریزى آنان به طور سالم در كانون خانواده ارضا گردد. با مخالفت كلیسا چنین خواسته‏اى برآورده نشد، در نتیجه تأمین نیازها و ارضاى غرایز، بسیارى از آنان را به روسپى‏گرى و روابط حاشیه خیابان‏ها كشاند» See: op.CiT, P 42.و در پى آن فساد و بزهكارى در آلمان، به شدت رواج یافت.
2-1-3. مقاومت بیشتر زنان در برابر بیمارى‏ها و عوامل هورمونى و... موجب فزونى تعداد آنان در برابر مردان مى‏شود. مطالعات مختلف نشان مى‏دهد، جنس زن در دوران جنینى، كودكى و به ویژه دوره پیش از بلوغ، در برابر بیمارى‏هاى عفونى مقاوم‏تر از جنس مرد است و شرایط نامناسب و رنج آورى، همچون كمبود مواد غذایى و سوء تغذیه، پسران را بیش از دختران تحت تأثیر قرار مى‏دهد، و در كل مرگ و میر زنان نسبت به مردان در برابر بیمارى‏ها كمتر است‏حسینى، هادى و دیگران، كتاب زن، (تهران: امیركبیر، چاپ اول، 1381)، ص 115 - 114 ؛ به نقل از اصول علم تغذیه، ص 128..
نكته دیگر اینكه هورمون‏هاى مردانه، باعث بروز رفتارهاى خشن، تهاجمى و جنگى مى‏شوند كه در نهایت به درگیرى و صدمات بدنى و مرگ مى‏انجامد. در حالى كه هورمون‏هاى زنانه، آرام بخش‏اند و رفتارهاى صلح جویانه را تقویت مى‏كنند. همچنین تستوسترون
Testostrone. (هورمون مردان) و استروژن‏هاProgestrone. Estrogene. (هورمون‏هاى زنانه)، اثرات متفاوتى بر سطح كلسترول Chlostrole. و تعداد گلبول‏هاى قرمز خون (هماتوكریت)Hematocrite. مردان و زنان دارند و بر اثر همین اختلاف هورمونى بین زن و مرد و پیامدهاى ثانوى ناشى از آن، نسبت مرگ و میرMortality. مردان در سن 15 - 25 سالگى حدود 4 - 5 برابر زنان در همین محدوده سنى است. بنابراین هورمون‏ها و نقش متفاوت آنها در مرد و زن، یكى از عوامل مطرح در مرگ و میر و تفاوت طول عمر آنها است.كتاب زن، ص 117 - 116.
2-1-4. بلوغ جسمى و جنسى دختران، به طور معمول چندین سال پیش از پسران است و درطول زمان، همراه با رشد جمعیت بشرى، باعث مى‏شود كه در جامعه تك همسرگرا، همواره انبوه كثیرى از زنان - كه آمادگى و علایق جنسى دارند - در برابر مردانى فاقد شعور و درك جنسى، قرار داشته باشند و تمایلات جنسى آنان به نحو مشروع ارضا نگردد.
2-2. از نظر روان‏شناسى، تفاوتى اساسى بین ساختار روانى و گرایش‏ها و عواطف زن و مرد وجود دارد. برخى از دانشمندان مانند مرسیه Conduct And Its Disorders Biologically Considered, P.242 - 3.Dr. Mercier,
See: ، ویل دورانت، اشمید، دونتزلان، راسل لى و... معتقدند: زنان به طور طبیعى «تك همسرگرا» (Monogamous) مى‏باشند و فطرتاً از تنوع همسر گریزانند. آنان خواستار پناه یافتن زیر چتر حمایت عاطفى و عملى یك مرد مى‏باشند. بنابراین تنوع گرایى در زنان، نوعى بیمارى است؛ ولى مردان ذاتاً تنوع گرا و «چندزن‏گرا» (Polygamous) مى‏باشند.
دكتر اسكات
G.R.Scott. مى‏گوید: «مرد اساساً چند همسرگرا است و توسعه تمدن، این چندهمسرگرایى طبیعى را توسعه بخشیده است‏Is Allowed In Islam, P. 52 , quoted From: History of Prostitution, P.12.
Why Polygamy »جهت آگاهى بیشتر نگا: مطهرى، مرتضى، نظام حقوق زن در اسلام، صص 327 - 330..
البته این عامل از اهمیت، عامل نخست برخوردار نیست. آنچه كاملاً باید جدى گرفته شود و براى آن چاره اندیشید، همان عامل نخست است.

سه. روى آوردها
در برابر این واقعیات، سه راه وجود دارد:
3-1. همیشه تعدادى از زنان، درمحرومیت كامل جنسى به سربرند! چنین چیزى فاقد توجیه منطقى است؛ زیرا به معناى سركوب غریزه و نیاز طبیعى گروهى از انسان‏ها و نوعى ستم بر آنان است. افزون بر آن در سطح كلان و در طولانى مدت، شدنى نیست. به عبارت دیگر سركوب غریزه، در نهایت به سركشى و طغیان آن خواهد انجامید. تجربه آلمان و بسیارى از دیگر كشورهاى غربى، شاهد این مدعا است.
استاد مطهرى در این باره مى‏نویسد: «اگر عدد زنان نیازمند بر مردان نیازمند، فزونى داشته باشد، منع تعدد زوجات خیانت به بشریت است؛ زیرا تنها پایمال كردن حقوق زن در میان نیست... بحرانى كه از این راه عارض اجتماع مى‏شود، از هر بحران دیگر خطرناك‏تر است. همچنان كه خانواده از هر كانون دیگر، مقدس‏تر است...
زنان محروم از خانواده نهایت كوشش را براى اغواى مرد - كه قدمش در هیچ جا این اندازه لرزان و لغزان نیست - به كار خواهند برد. و بدیهى است كه «چو گل بسیار شد پیلان بلغزند» و متأسفانه از این «گل» مقدار كمى هم براى لغزیدن این پیل كافى است.
آیا مطلب به همین جا خاتمه پیدا مى‏كند؟ خیر. نوبت به زنان خانه دار مى‏رسد. زنانى كه شوهران خود را در حال خیانت مى‏بینند. آنها نیز به فكر انتقام و خیانت مى‏افتند و در خیانت دنباله‏رو مرد مى‏شوند. نتیجه نهایى در گزارشى - كه به «كینزى راپورت» مشهور شده - در یك جمله خلاصه شده است: «مردان و زنان آمریكایى در بى‏وفایى و خیانت دست سایر ملل دنیا را از پشت بسته‏اند»مطهرى، مرتضى، نظام حقوق زن در اسلام، صص 334..
3-2. گزینه دیگر این است كه راه روابط نامشروع و روسپى‏گرى و كمونیسم جنسى، گشوده و جامعه به فساد كشیده شود. این همان راهى است كه عملاً غرب مى‏پیماید:
نتیجه این روى آورد را مى‏توان در گزارش دكتر اسكات - مأمور پزشكى شهردارى لندن - مشاهده كرد. در گزارش او آمده است: «در لندن از هر ده كودكى كه به دنیا آمده‏اند، یكى غیرمشروع است! تولدهاى غیرقانونى در حال افزایش دائمى است واز 33838 نفر در سال 1957 به 53433 نفر در سال بعدى افزایش یافته است»مطهرى، مرتضى، نظام حقوق زن در اسلام، ص 324، به نقل از: اطلاعات، مورخه 25/9/38، رویتر 16 دسامبر، خبرگزارى فرانسه..
3. راه سوم این است كه به طور مشروع و قانونمند، باقیود و شرایطى عادلانه، راه چند همسرى گشوده شود. دین مبین اسلام این راه را - كه حكیمانه‏ترین و بهترین راه است - گشوده و اجازه چندزنى را به مردانى مى‏دهد كه توانایى كشیدن بارسنگین آن را به نحو عادلانه دارند و دستورات اكیدى در این زمینه براى آنان وضع كرده است. این روش در واقع حقى براى زن و وظیفه‏اى بر دوش مرد ایجاد مى‏كند و نه تنها به ضرر زنان نیست؛ بلكه بیشتر تأمین‏كننده مصالح و منافع آنان است.
برخى از شرایط و توصیه‏هاى اسلام در این باره، عبارت است از:
3-1. رعایت محدودیت؛ اسلام گستره چندهمسرى را محدود ساخته و تا چهار نفر تقلیل داده است. قرآن مجید در این باره مى‏فرماید: «فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى‏ وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ ...»؛ نساء (4)، آیه 3. ؛ «با زنان پاك ازدواج كنید، دو یا سه یا چهار همسر...».
3-2. رعایت عدالت؛ قرآن مجید در اهمیت اصل عدالت در رابطه بین همسران مى‏فرماید: «فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَواحِدَةً»؛ همان. ؛ «اگر بیم دارید كه به عدالت رفتار نكنید، پس تنها یك همسر اختیار كنید».
امام صادق‏علیه السلام مى‏فرماید: «كسى كه دو زن داشته باشد و در تقسیم رابطه خود با همسر و تقسیم مالى بین آنها به عدالت رفتار نكند، روز قیامت - در حالى كه دست‏هایش بسته و نیمى از بدنش به یك طرف كج شده است - آورده و به آتش داخل مى‏شود»رى شهرى، محمد، میزان الحكمه، ج 5، ص 2270، ح 7913..
استاد مطهرى مى‏نویسد: «اسلام براى شرط عدالت، آن قدر اهمیت قائل است كه حتى اجازه نمى‏دهد مرد و زن دوم، در حین عقد توافق كنند كه زن دوم در شرایطى نامساوى با زن اول زندگى كند؛ یعنى، از نظر اسلام رعایت عدالت تكلیفى است كه مرد نمى‏تواند با قرار قبلى با زن، خود را از زیربار مسئولیت آن خارج كند»مطهرى، مرتضى، حقوق زن در اسلام، ص 418..
3-3. تأمین مالى؛ از دیدگاه اسلام نفقه زوجه بر عهده مرد است؛ از این رو كسى كه نمى‏تواند نیازمندى‏هاى همسران متعدد را تأمین كند، نباید به چندهمسرى روى آورد.
3-4. تأمین عاطفى و جنسى؛ امام صادق‏علیه السلام فرموده است: «هر كه آن قدر زن بگیرد كه نتواند با آنها نزدیكى كند و در نتیجه آن، یكى از همسرانش مرتكب زنا شود، گناه این كار برگردن او است»میزان الحكمه، ج 5، ص 2272، ح 17915..

امتیاز روى آورد اسلام‏
خانم بیزانت
Annie Besant.مى‏نویسد: «گفته مى‏شود كه در غرب تك همسرى است؛ اما در واقع چندهمسرى است بدون مسئولیت پذیرى! همین كه مرد از زن سیر شد، او را رها مى‏كند. او نیز كم كم زن كنار خیابانى خواهد شد؛ زیرا نخستین عاشق دلداده‏اش هیچ مسئولیتى در برابر آینده او ندارد.
وضع زنى كه به عنوان یك همسر و مادر، در خانه‏اى چندهمسرى پناه گرفته، صد بار بهتر از این است. وقتى هزاران زن بدبخت را مى‏بینیم كه شبانگاه در خیابان‏هاى شهرهاى غرب پرسه مى‏زنند، به یقین درمى یابیم‏كه غرب نمى‏تواند اسلام را به جهت چندهمسرى سرزنش كند. براى زن بسى بهتر، خوشبختانه‏تر و محترمانه‏تر است كه در چندهمسرى اسلامى زندگى كند و تنها با یك مرد اشتراك زندگى پیدا كند، فرزند قانونى خود را در آغوش گیرد و همه جا مورد تكریم و احترام باشد؛ تا اینكه هر روز توسط این و آن اغوا شود و احتمالاً با فرزندى نامشروع كنار خیابان رها گردد! نه تحت حمایت قانون باشد و نه پناهگاه و مراقبتى داشته باشد و هر شب قربانى هوس رهگذرى گردد». Allowed In Islam, PP. 33 - 43.Why Poly gamy Is
آیزاك تایلور
Rev, Canon Issac Tylor LL.D. - در سخنرانى خود درباره «محمدیسم»Mohamedanism. در كنگره كلیسا در «ولورهامپتون»Wolverhampton )On 7H October, 7881(. - اعلام كرد: «چندهمسرى نظام یافته و محدود سرزمین‏هاى اسلامى، بى‏نهایت بهتر است از چندهمسرى لجام گسیخته‏اى كه نكبت جوامع مسیحى است و نمونه آن اصلاً در اسلام شناخته شده نیست»Saturday, 8th Oct. 7881. Quotedin: Wly Polyg Is Allowel In Islam, PP. 53 - 6.
The Times, London, .
روحانى مسیحى اودوتولا
Rev. Odotulla. - در كنفرانسى در تورنتوToronto. - اظهار داشت: «غرب با ممنوعیت چند همسرى، منافقانه عمل مى‏كند؛ چرا كه با طلاق‏هاى مكرر همان را عملى مى‏سازد».
بنابراین تك همسرى غرب، چیزى جز چند همسرگرایى بى‏ضابطه و مسئولیت گریزانه نیست. اما چه نیكوست این اعتراف غربى‏ها را هم بخوانیم كه اسلام، در قالب چند همسرى بهنجار خود، عملاً تك همسرى را حفظ نموده است. رابرت ا.هیوم مى‏نویسد: «... برخى از محققان معقول نشان مى‏دهند كه محمدصلى الله علیه وآله وسلم روى هم رفته موقعیت زنان را ارتقا بخشید و به آنها مرتبه‏اى از آزادى اقتصادى داد كه هنوز در پاره‏اى از كشورهاى غربى و یا به اصطلاح مسیحى تا آن حد به زنان آزادى اقتصادى داده نشده است و براى چندهمسرى نامحدود - كه تا آن زمان به دلخواه انجام مى‏شد - حد و مرزى مقرر داشت كه بسیار لازم و نافع بود. رسم دختركشى را - كه در عربستان آن روز كاملاً رواج داشت - به كلى برانداخت و بالاخره اینكه حكم تعدّد زوجات را تنها در صورتى مجاز دانست كه شوهر، بتواند با تمامى همسران خود با عدالت كامل رفتار كند. او عملاً تك همسرى را رواج داد»هیوم، رابرت ا.، ادیان زنده جهان، ترجمه: دكتر عبدالرحیم گواهى، (تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامى، چاپ هفتم، 1377)، ص 306..
استاد مطهرى در این باره مى‏نویسد: «تعجب مى‏كنید اگر بگویم تعدّد زوجات در مشرق زمین، مهم‏ترین عامل براى نجات تك همسرى است. مجاز بودن تعدّد زوجه، بزرگ‏ترین عامل نجات تك همسرى است... در شرایطى كه موجبات این كار فراهم مى‏شود و عدد زنان نیازمند به ازدواج فزونى مى‏گیرد؛ اگر حق تأهل این عده به رسمیت شناخته نشود و به مردان واجد شرایط اخلاقى، مالى و جسمى، اجازه چند همسرى داده نشود؛ دوست بازى و معشوقه‏گیرى، ریشه تك همسرى را مى‏خشكاند»مطهرى، مرتضى، نظام حقوق زن در اسلام، ص 330..
در اینجا ممكن است سؤالى دیگر پدید آید و آن اینكه چرا چند شوهرى مجاز نیست؟ جواب آن است كه:
1. عمده‏ترین علت چند زنى - كه فزونى تعداد زنان آماده به ازدواج بر مردان است - به طور معمول در مورد چند شوهرى وجود ندارد.
2. این خلاف طبیعت و روحیات زن بوده و او به طور طبیعى از آن گریزان است. شاید به همین علت است كه در طول تاریخ بشر، چند شوهرى رواج چندانى نیافته و اگر هم در جایى (مانند قبیله «تودا» یا برخى از قبایل «تبت») مشاهده شده، پدیده‏اى بسیار استثنایى است‏نگا: همان، ص 286..

کلید واژه ها: تعدد زوجات ، چند همسری ، مثنی و ثلاث و رباع ، فلسفه تعدد زوجات ، Polygamy ،

پیوندها: فلسفه تعدد زوجات ، علت تعدد زوجات برای مرد ،

Farley
جمعه 1 تیر 1397 01:18 ب.ظ
Ꭺfter ⅼooking aat a handful of the blog posts
᧐n your website, I ѕeriously appreciatе your technique оf writing ɑ blog.
Ι book marked it tߋ my bookmark webpage list ɑnd ᴡill be checking
Ьack in thе near future. Pⅼease visit my web site aas ѡell andd tell mе your
opinion.
janah
جمعه 1 تیر 1397 01:31 ق.ظ
Why viewers stilⅼ maкe use οff to reаd news papers ԝhen in this technological world the whօlе thinng iѕ ⲣresented on net?
Cialis 20 mg
دوشنبه 7 خرداد 1397 03:51 ق.ظ

Nicely put. Thanks a lot!
cialis 20mg preis cf acquisto online cialis overnight cialis tadalafil cialis uk next day cialis super acti cialis efficacit tadalafil generic cialis savings card buy cialis sample pack prezzo cialis a buon mercato
Eyelashes ticker
شنبه 29 اردیبهشت 1397 12:07 ب.ظ
Generally I do not read post on blogs,however I wish to ssay that this write-up very forced me to try and do it!

Yourr writiing taste has been amazed me. Thanks, very nice article.
eyelash
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 12:55 ق.ظ
It's really a great and useful piece of information.
I am satisfied that you simply shared thos helpful information with
us. Please stay uus uup to date like this. Thnk you for sharing.
Cialis generic
جمعه 7 اردیبهشت 1397 08:05 ب.ظ

Appreciate it, An abundance of postings.

cost of cialis cvs cialis dosage recommendations prices on cialis 10 mg generic cialis cialis 5 mg buy cialis uk how do cialis pills work prices on cialis 10 mg tadalafil 5mg viagra vs cialis
Tadalafil 20 mg
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 06:44 ق.ظ

Effectively voiced of course! !
buy viagra 50mg cheap viagra online how to buy generic viagra online cheapest viagra online pharmacy buy viagra low cost where can i buy cheap viagra viagra buy usa viagra purchase online get viagra prescription buy viagra overnight shipping
depforce plus rx
شنبه 1 اردیبهشت 1397 01:36 ق.ظ
I haqve learn a few just rivht stufff here. Definitely price
bookmarking for revisiting. I surprise how so mmuch evfort yoou put too makie onne
of thhese great informative wweb site.
Buy cialis
جمعه 17 فروردین 1397 10:38 ب.ظ

Whoa all kinds of wonderful info!
does cialis cause gout pastillas cialis y alcoho pastillas cialis y alcoho cialis tablets for sale cilas look here cialis order on line cialis dose 30mg acheter du cialis a geneve cialis wir preise only now cialis for sale in us
Online cialis
جمعه 3 فروردین 1397 08:25 ب.ظ

Truly loads of good information!
cialis patent expiration generic cialis 20mg tablets cialis arginine interactio cialis online we use it cialis online store cialis 5 mg para diabeticos where to buy cialis in ontario achat cialis en suisse india cialis 100mg cost are there generic cialis
Cialis prices
دوشنبه 28 اسفند 1396 02:00 ق.ظ

Cheers! A good amount of stuff!

acheter du cialis a geneve tadalafil cialis generico lilly generic cialis at the pharmacy how does cialis work buy cheap cialis in uk only best offers 100mg cialis cialis wir preise buy cialis cheap 10 mg buy cialis uk no prescription
Jennifer
جمعه 17 آذر 1396 10:48 ب.ظ
Hey! I know this is kind of off topic but I was wondering if you knew
where I could locate a captcha plugin for my comment form?
I'm using the same blog platform as yours and I'm having difficulty finding one?
Thanks a lot!
best psychic medium reading
چهارشنبه 10 آبان 1396 05:10 ب.ظ
چه خبر است عزیزم، آیا واقعا به این سایت مراجعه کرده اید؟
به طور منظم، اگر چنین باشد، بدون شک تجربه خوبی خواهید بود.
clash royale gems generator
سه شنبه 9 آبان 1396 04:09 ب.ظ
سلام به همه، چطور همه چیز را می فهمم، فکر می کنم هر کس از این بیشتر است
صفحه وب، و نظرات شما به نفع افراد جدید است.
confidential std test
یکشنبه 19 شهریور 1396 09:04 ب.ظ
سلام وب سایت عالی! آیا یک وبلاگ مانند این کار زیادی انجام می دهد؟
من کاملا از برنامه نویسی آگاه نیستم، اما امیدوار بودم که از آن شروع کنم
وبلاگ خود را در آینده نزدیک. به هر حال، اگر شما هر گونه پیشنهاد یا راهنمایی برای
صاحبان وبلاگ جدید لطفا به اشتراک بگذارید. من این را درک می کنم، اما من فقط باید بپرسم.
خیلی ممنون!
cheap phone psychic reading
شنبه 18 شهریور 1396 11:24 ب.ظ
چه چیزی اطلاعاتی از عدم ابهام و حفظ دانش آشنایی با ارزش در مورد
احساسات غیر منتظره
cheap phone psychics
شنبه 18 شهریور 1396 06:50 ق.ظ
مثل تو ذهنم را یاد می گیرم به نظر می رسد به اندازه کافی در این مورد درک کنید
مثلا شما راهنمای آن را در آن یا چیز دیگری نوشتید.

من اعتقاد دارم که شما می توانید با چند درصد انجام دهید تا پیام را به خانه بسپارید
اما به غیر از این، این وبلاگ فوق العاده است.

عالی خواندن مطمئنا برگشتم
cheap telephone psychics
شنبه 18 شهریور 1396 02:55 ق.ظ
من بازدید کننده منظم هستم، چگونه همه شما هستم؟ این مقاله ارسال شد
در این صفحه وب واقعا لذت بخش است
std screening
جمعه 17 شهریور 1396 01:52 ق.ظ
من هم از آن لذت می برم. این نوع از گزارش نویسی و کار هوشمندانه!
بچه های باهوش و بامزه ای را به من بسپار.
chaturbatetokenshack.online
پنجشنبه 12 مرداد 1396 08:40 ب.ظ
I know this if off topic but I'm looking into starting my own blog and
was curious what all is required to get set up? I'm assuming
having a blog like yours would cost a pretty penny? I'm not very web savvy so I'm not 100% certain. Any
recommendations or advice would be greatly appreciated. Many thanks
http://cheryguldemond.weebly.com
سه شنبه 20 تیر 1396 09:48 ب.ظ
I like the helpful info you provide in your articles. I'll bookmark your weblog and check
again here regularly. I'm quite sure I'll learn many new stuff
right here! Best of luck for the next!
Carmen
جمعه 16 تیر 1396 06:12 ب.ظ
Do you mind if I quote a couple of your posts as long as I provide credit and sources back to your blog?

My blog site is in the exact same niche as yours and my
users would truly benefit from a lot of the information you present here.
Please let me know if this okay with you. Many thanks!
Houston
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 02:06 ب.ظ
Sweet blog! I found it while browsing on Yahoo News. Do you have any
tips on how to get listed in Yahoo News? I've been trying for a while but I never seem to get there!

Many thanks
manicure
یکشنبه 20 فروردین 1396 02:50 ق.ظ
Pretty! This was an extremely wonderful article.
Thank you for supplying these details.
مهسا
شنبه 24 مرداد 1394 05:12 ب.ظ
آقای سعید چرا باید در مورد زن هایی که با چند مرد ازدواج کرده به یاد حیوانات بیفتیم ولی در مورد مردان چند همسر به این فکر نمی افتیم؟
اگر تعدد زوجات کار حیوانی محسوب میشه واسه مرد هم حیوانی هست و اگر نه مثال منطقی تر بیارید
سعید
یکشنبه 4 آبان 1393 02:34 ب.ظ
در جواب خانم حسینی باید گفت: خانمی از روحانی محل پرسید: حاج آقا ببخشید چرا مردها میتونن چندتا زن داشته باشن ولی خانم ها فقط میتونن یک شوهر داشته باشن! حاج آقا جواب داد: اگه یک کلید به همه ی قفلها بخوره بهش میگن شاه کلید.ولی اگر یک قفل همه ی کلیدها بهش بخوره اون قفل خرابه.
اگه یک خانم بخواد چندتا شوهر در آن واحد داشته باشه دیگه فرق ما با حیوون چیه!
زهرا حسینی
دوشنبه 1 مهر 1392 11:49 ب.ظ
با سلام
در پیشینه ی چند همسری گفتید که در سایر ادیان هم چند همسری وجود داشته و تازه شرایط چند همسری در اسلام بهتر از سایر ادیان است!‌
سوال اینجانب: آیا قرار است ما بین بد و بدتر انتخاب کنیم؟
زهرا حسینی
دوشنبه 1 مهر 1392 11:49 ب.ظ
در قسمت 2-2 اسم چند "مرد" را ذکر کردید که چند همسری را برای مرد فطری و برای زن خلاف فطرت تلقی کردند! و اسم روانشناسی را هم بر روی این نظریات گذاشته اند!
آیا قرار بود این "آقایان" جور دیگری نظر بدهند؟
در طول قرن های بسیار، مردها قانونگذار بودند و بسیاری از طمع ها و هوس های خود را به اسم قانون، یا در ایران به اسم عقیده، و یا در غرب به اسم قوانین علمی به خورد مردم داده اند!
این روانشناسی که میفرمایید به گفته ی خود روانشناسان، علمیست ناپایدار که امروز بر موضوعی صحه گذاشته و روز دیگر آن را رد میکند!
زهرا حسینی
دوشنبه 1 مهر 1392 11:49 ب.ظ
در قسمت 1-2 چند مثال برای فزونی تعداد زنها بر مردها آوردید و چند همسری را به منظور رفع نیاز زنها ، برای مرد (از خود گذشته ی ایثارگر!) مجاز دانستید!‌
اکنون که تعداد مردها در ایران از تعداد زنها بیشتر است تکلیف چیست؟
چرا قانون تعدد زوجات برای حال حاضر جامعه لغو نمیشود؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
آیا باید برای زنها تعدد زوج ها قائل شد تا نیاز مردها برآورده شود؟!!!! یا اینکه این ایثار و از خودگذشتگی تنها از مردها برمی آید؟
زهرا حسینی
دوشنبه 1 مهر 1392 11:49 ب.ظ
در قسمت 1-3 گفتید اگر تعدد زوجات مجاز نباشد مرد به همسرش خیانت می کند و زن نیز برای انتقام از مرد خائن می شود!
به نظر شما چقدر میان مرد خائن و مردی که پس از سالها زندگی، زن دیگری را بصورت شرعی بعنوان همسر دوم وارد زندگیش می کند، تفاوت وجود دارد؟ این تفاوت را از منظر زن اول در نظر بگیرید!
زن اگر بخواهد بخاطر خیانت همسرش به او خیانت کند، قطعا بدانید که به خاطر تعدد زوجات (که شما آن را قانونی و شرعی می پندارید) هم می تواند تحریک به خیانت شود
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30