تبلیغات
پاسخ به سوالات شما در ادیان و مسیحیت - 61. آیا اندیشه مکتب ایرانی که به آن دامن زده می‌شود مبنای درستی دارد؟‌

اشتراک و ارسال مطلب به:

آیا اندیشه مکتب ایرانی که اخیرا مطرح شده و به آن دامن زده می‌شود، مبنای درستی دارد؟‌ آیا این همه تاکید بر ایرانی بودن یک‌نوع ملت‌پرستی نیست؟‌ ایرانی بودن مهم‌تر است یا اسلامی بودن؟

یكى از مسائلى كه در قرن حاضر مورد بحث و گفتگو قرار گرفته است، مسئله ملیت است . در این روزها بسیارى از ملل عالم از جمله مسلمانان ایرانى و غیر ایرانى به این مسئله توجه خاصى پیدا كرده اند و حتى برخى از آنان بقدرى در این مسئله غرق شده اند كه حد و حسابى براى آن نمى توان قائل شد .

حقیقت این است كه مسئله ملیت پرستى در عصر حاضر براى جهان اسلام مشكل بزرگى بوجود آورده است . گذشته از اینكه فكر ملیت پرستى بر خلاف اصول تعلیماتى اسلامى است، زیرا از نظر اسلام همه عناصرها على السوا هستند، این فكر مانع بزرگى است براى وحدت مسلمانان .

چنانكه مى دانیم جامعه اسلامى از ملل مختلفى تشكیل شده است، و در گذشته اسلام از ملل مختلف و گوناگون، یك واحد به وجود آورد به نام جامعه اسلامى، این واحد اكنون نیز واقعا وجود دارد . یعنى واقعا در حال حاضر یك واحد بزرگ هفتصد میلیونى وجود دارد كه فكر واحد و آرمان واحد و احساسات واحد دارد و همبستگى نیرومندى میان آنان حكمفرماست . هر اندازه جدایى میان آنهاست مربوط به خود آنان نیست، مربوط به حكومتها و دولتها و سیاستهاست ،‌ و در قرون جدید قدرتهاى اروپایى و آمریكایى عامل اساسى این جدایى هستند با همه اینها هیچیك از این عاملها نتوانسته است اساس این وحدت را كه در روح مردم قرار دارد از بین ببرد .

به قول اقبال لاهورى :

امر حق را حجت و دعوى یكى است

خیمه هاى ما جدا دلها یكى است

از حجاز و چین و ایرانیم ما

شبنم یك صبح خندانیم ما

افرادى از همین واحد، همه ساله یك اجتماع تقریبا یك میلیون و نیم نفرى را در مراسم حج تشكیل مى دهند .

اما از این طرف فكر ملیت پرستى و نژاد پرستى، فكرى است كه مى خواهد ملل مختلف را در برابر یكدیگر قرار دهد این موج در قرون اخیر در اروپا بالا گرفت، شاید در آنجا طبیعى بود، زیرا مكتبى كه بتواند ملل اروپا را در یك واحد انسانى و عالى جمع كند وجود نداشت . این موج در میان ملل شرقى به وسیله استعمار نفوذ كرد . استعمار براى اینكه اصل (( تفرقه بینداز و حكومت كن )) را اجرا كند، راهى از این بهتر ندید كه اقوام و ملل اسلامى را متوجه قومیت و ملیت و نژادشان بكند و آنها را سرگرم افتخارات موهوم نماید، به هندى بگوید تو سابقه ات چنین است و چنان، به ترك بگوید نهضت جوانان ترك ایجاد كن و پان تركیسم به وجود آور، به عرب كه از هر قوم دیگر براى پذیرش این تعصبات آماده تر است بگوید روى (( عروبت )) و پان عربیسم تكیه كن، و به ایرانى بگوید نژاد تو آریاست و تو باید حساب خود را از عرب كه از نژاد سامى است جدا كنى .

فكر ملیت و تهییج احساسات ملى احیانا ممكن است آثار مثبت و مفیدى از لحاظ استقلال پاره اى از ملتها به وجود آورد، ولى در كشورهاى اسلامى بیش از آنكه آثار خوبى به بار آورد، سبب تفرقه و جدایى شده است . این ملتها قرنهاست كه این مرحله را طى كرده اند و پا به مرحله عالیترى گذاشته اند . اسلام قرنهاست كه وحدتى بر اساس فكر و عقیده و ایدئولوژى به وجود آورده است، اسلام در قرن بیستم نیز نشان داده است كه در مبارزات ضد استعمارى مى تواند نقش قاطعى داشته باشد .

در مبارزاتى كه در قرن بیستم بوسیله مسلمانان بر ضد استعمار صورت گرفت و منتهى به نجات آنها از چنگال استعمار شد، بیش از آنكه عامل ملیت تأثیر داشته باشد عامل اسلام مؤثر بوده است . از قبیل مبارزات الجزایر، اندونزى، كشورهاى عربى و پاكستان .

آرى این ملتها قرنهاست نشان داده اند كه با انگیزه فكرى و اعتقادى و بر اساس یك ایدئولوژى مى توانند وحدت به وجود آورند و قیام كنند و خود را از چنگال استعمارگران نجات دهند . سوق دادن چنین مردمى به سوى عامل احساس ملیت حقا جز ارتجاع نامى ندارد .

به هر حال موج عنصر پرستى و نژاد پرستى كه سلسله جنبان آن اروپائیانند مشكل بزرگى براى جهان اسلام به وجود آورده است . مى گویند علت اینكه مرحوم سید جمال الدین اسد آبادى ملیت خود را مخفى مى كرد این بود كه نمى خواست خود را به یك ملت معین وابسته معرفى كند و احیانا بهانه اى به دست استعمارچیان بدهد و احساسات دیگران را علیه خود برانگیزد .

ما به حكم اینكه پیرو یك آیین و مسلك و یك ایدئولوژى به نام اسلام هستیم، كه در آن عنصر و قومیت وجود ندارد . نمى توانیم نسبت به جریانهایى كه بر ضد این ایدئولوژى تحت نام و عنوان ملیت و قومیت صورت مى گیرد بى تفاوت بمانیم .

همه مى دانیم كه در این اواخر افرادى بى شمار تحت عنوان دفاع از ملیت و قومیت ایرانى مبارزه وسیعى را علیه اسلام آغاز كرده اند و در زیر نقاب مبارزه با عرب و عربیت مقدسات اسلامى را به باد اهانت گرفته اند .

مسئله ى قومیت و ملیت پرستى در كشورهاى عربى نیز روز بروز بالا مى گیرد، به طورى كه گروه بیشمارى از مردم این كشورها با آنكه مسلمان هستند با تعصب خاصى، تنها به جنبه عربیت خود تكیه مى كنند . و این خود همچنانكه مى دانیم نوعى مبارزه است با مقیاسهاى وسیع اسلامى كه تنها به جنبه هاى انسانى و معنوى متكى است . نیز همان طور كه مى دانیم زیان اینكار در درجه اول متوجه خودشان گردیده است و با آنهمه كثرت جمعیت و مصالح جنگى نتوانسته اند با اسرائیلى ها برابرى نمایند . و بدون شك اگر اعراب به نیروى مذهبى خود تكیه مى كردند هرگز دچار چنین شكستى نمى شدند . یكى از نویسندگان پاكستانى نوشته بود : در جنگ ژوئن اعراب و اسرائیل نیروى مذهبى یعنى صهیونیسم بر نیروى قومیت غلبه كرد اگر چه در این بیان نوعى اغراق و مبالغه وجود دارد یعنى عامل مذهب را در صهیونیسم زیاد دخالت داده است زیرا در قوم یهود همیشه نژاد بر مذهب غلبه داشته و دارد، ولى از آنجهت كه اتكاء بیمعنى اعراب را بر عربیت تخطئه مى كند صحیح است .

در سال گذشته ( سال 1387 قمرى ) كه به حج مشرف بودیم در مؤتمر رابطة العالم الاسلامى یكى از دانشمندان عرب سخنرانى بلیغى كرد و در ضمن سخنرانى فریاد مى زد والله لم یدخل الاسلام المعركة قط به خدا قسم كه در این مبارزه اصولا پاى اسلام داخل نشده بود، اسلام هرگز وارد معركه نشد، اسلام نبود كه با اسرائیل مى جنگید، عربیسم بود كه با صهیونیسم مى جنگید .

آثار این مبارزه با اسلام را كه در ایران، در كتابها، روزنامه ها، مجلات هفتگى و غیره مى بینیم، نشان مى دهد یك امر اتفاقى و تصادفى نیست، یك نقشه حساب شده است و منظورى در كار است .

تبلیغات زرتشتى گرى نیز كه این روزها بالا گرفته و مد شده یك فعالیت سیاسى حساب شده است . همه مى دانند كه هرگز ایرانى امروز بدین زرتشتى بر نخواهد گشت، تعالیم زرتشتى، جاى تعالیم اسلامى را نخواهد گرفت . شخصیتهاى مزدكى و مانوى و زرتشتى و همه كسانى كه امروز تحت عنوان دروغین ملى معرفى مى شوند و هیچ صفت مشخصه اى جز انحراف از تعلیمات اسلامى نداشته اند، خواه آنكه رسما به نام مبارزه با اسلام فعالیت كرده باشند یا مبارزه با قوم عرب را بهانه قرار داده باشند، هرگز جاى قهرمانان اسلامى را در دل ایرانیان نخواهند گرفت، هرگز المقنع و سنباد و بابك خرم دین و مازیار جاى على بن ابیطالب و حسین بن على و حتى سلمان فارسى را در دل ایرانیان نخواهند گرفت . اینها را همه مى دانند .

ولى در عین حال جوانان خام و بیخرد را مى توان با تحریك احساسات و تعصبات قومى و نژادى و وطنى علیه اسلام برانگیخت و رابطه آنان را با اسلام قطع كرد، یعنى اگرچه نمى شود احساسات مذهبى دیگرى به جاى احساسات اسلامى نشانید، ولى مى شود احساسات اسلامى را تبدیل به احساسات ضد اسلامى كرد و از این راه خدمت شایانى به استعمارگران نمود . لهذا مى بینیم افرادى كه بكلى ضد دین و ضد مذهب و ضد خدا هستند، در آثار خود و نوشته هاى پوچ و بى مغز خود از زرتشتى گرى و اوضاع ایران قبل از اسلام حمایت مى كنند، هدفشان روشن و معلوم است .

ما مى خواهیم در این بحث خود با همان منطقى كه این افراد به كار مى بندند وارد بحث شویم، یعنى منطق ملیت و احساسات ملى و ناسیونالیستى، آرى با همین منطق هر چند توجه داریم كه به قول اقبال پاكستانى (( ملت پرستى، خود نوعى توحش است ))، توجه داریم كه احساسات ملى تا آنجا كه جنبه مثبت داشته باشد و نتیجه اش خدمت به هموطنان باشد قابل توجه است، ولى آنجا كه جنبه منفى به خود مى گیرد و موجب تبعیض در قضاوت، در دیدن و ندیدن خوبیها و بدیها، و در جانبداریها مى شود ضد اخلاق و ضد انسانیت است، توجه داریم كه منطق عالیترى از منطق احساسات ملى و ناسیونالیستى وجود دارد كه طبق آن منطق، علم و فلسفه و دین، فوق مرحله احساسات است . احساسات قومى و غرورهاى ملى در هر كجا مطلوب باشد در جستجوهاى علمى و فلسفى و دینى مطلوب نیست . یك مسئله علمى یا یك نظریه فلسفى یا یك حقیقت دینى را هرگز به دلیل اینكه ملى و وطنى است نمى توان پذیرفت، همچنانكه به بهانه اینكه بیگانه و اجنبى است نمى توان نادیده گرفت و رد كرد . راست گفته آنكه گفته است : (( علم و دین و فلسفه وطن ندارد، همه جایى و همگانى است )) همچنانكه رجال علم و رجال دین و رجال فلسفه نیز وطن ندارند، جهانى مى باشند، به همه جهان تعلق دارند، همه جا وطن آنهاست و همه جهانیان هموطن آنها هستند آرى همه اینها را مى دانیم .( خدمات متقابل اسلام و ایران،‌ علامه شهید مرتضی مطهری رحمه الله علیه، انتشارات صدرا، ‌ ص 51 تا ص 56. )

اما ما در پاسخ به انسان‌های بی دین و ضد دینی که چنین شبهاتی را منتشر می‌کنند، به این منطق عالى عقلى و انسانى كارى نداریم و باید با همان منطق احساساتى كه شایسته انسانهاى تكامل نیافته است وارد بحث شویم .

در این زمینه شهید مطهری در مواجهه با منطق احساسات ملى، و این که آیا باید اسلام را امرى خودى به شمار آوریم یا امرى بیگانه و اجنبى ؟ آیا با مقیاس ملیت، اسلام جزء ملیت ایرانى است و احساسات ناسیونالیستى ایرانى، باید آنرا در برگیرد یا خارج از آن است، بحث مفصلی را در کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران ارائه کرده‌اند که شما را به خواندن آن دعوت می‌کنیم.

 

 


کلید واژه ها: زرتشت ، باستان گرایی ، ملیت پرستی ، مکتب ایرانی ، ناسیونالیسم ،

http://loytruslar.strikingly.com/
دوشنبه 3 تیر 1398 03:31 ق.ظ

Many thanks, Loads of write ups.

dose size of cialis cialis e hiv cialis uk generic cialis levitra cialis para que sirve cialis great britain we use it cialis online store buy original cialis cialis reviews cialis 20 mg effectiveness
Cialis pills
شنبه 1 تیر 1398 08:56 ب.ظ

Thanks! Ample write ups.

we like it cialis price cialis online napol cialis with 2 days delivery tadalafil generic cialis online nederland interactions for cialis overnight cialis tadalafil cuanto cuesta cialis yaho cialis 5mg prix enter site 20 mg cialis cost
http://inadun.strikingly.com/
شنبه 1 تیر 1398 04:04 ق.ظ

Thanks. Numerous information.

cialis tablets for sale cialis generic tadalafil buy cialis 30 day sample only best offers 100mg cialis the best choice cialis woman precios de cialis generico weblink price cialis cialis 5 mg schweiz female cialis no prescription prescription doctor cialis
http://terdienui.strikingly.com/
جمعه 31 خرداد 1398 12:07 ب.ظ

Terrific stuff. Thanks a lot!
cialis rezeptfrei cialis sans ordonnance order generic cialis online canadian discount cialis cialis cipla best buy cost of cialis per pill generic low dose cialis cialis daily reviews cheap cialis we recommend cialis best buy
order cialis uk
پنجشنبه 30 خرداد 1398 07:27 ب.ظ

You said it nicely.!
wow cialis tadalafil 100mg cialis 100 mg 30 tablet order cialis from india try it no rx cialis buy cialis cheap 10 mg wow look it cialis mexico only now cialis for sale in us viagra cialis levitra link for you cialis price cialis tadalafil online
http://esalov.strikingly.com/
پنجشنبه 30 خرداد 1398 01:04 ق.ظ

Thank you! I appreciate this!
recommended site cialis kanada cialis australian price fast cialis online cialis side effects generic cialis 20mg tablets trusted tabled cialis softabs achat cialis en europe cialis wir preise cialis 5 mg scheda tecnica price cialis per pill
tadalafil 40 mg best price
چهارشنبه 29 خرداد 1398 08:20 ق.ظ

You've made your point!
cialis et insomni cialis professional yohimbe tadalafil 5mg cialis 100 mg 30 tablet we recommend cheapest cialis cialis generika in deutschland kaufen where cheapest cialis brand cialis generic what is cialis cialis canadian drugs
where to buy cialis online forum
سه شنبه 28 خرداد 1398 10:03 ق.ظ

With thanks, I like this.
interactions for cialis ou trouver cialis sur le net cialis prezzo di mercato best generic drugs cialis how to purchase cialis on line ou trouver cialis sur le net miglior cialis generico cialis 5 mg schweiz cialis free trial weblink price cialis
buy cialis cheap us pharmacy
دوشنبه 27 خرداد 1398 06:48 ب.ظ

Cheers. Awesome stuff!
we like it cialis price generico cialis mexico 5 mg cialis coupon printable il cialis quanto costa cialis 10 doctissimo chinese cialis 50 mg estudios de cialis genricos cialis uk buy cialis prix de cialis
tadalafil for sale
دوشنبه 27 خرداد 1398 03:45 ق.ظ

Very good forum posts. Many thanks!
cialis dosage amounts compare prices cialis uk cialis en 24 hora cialis farmacias guadalajara cialis dosage recommendations are there generic cialis i recommend cialis generico callus enter site natural cialis sublingual cialis online
Cialis generic
یکشنبه 26 خرداد 1398 02:20 ب.ظ

You actually explained it fantastically.
buying cialis in colombia cialis 5 mg scheda tecnica tarif cialis france price cialis best venta de cialis canada weblink price cialis generic low dose cialis cialis with 2 days delivery cialis pills in singapore cialis italia gratis
where to buy cialis online forum
یکشنبه 26 خرداد 1398 12:06 ق.ظ

Useful postings. Appreciate it!
best generic drugs cialis cialis daily reviews cialis 20 mg best price cialis online holland does cialis cause gout dose size of cialis cipla cialis online free generic cialis cialis 5mg prix bulk cialis
http://foriwer.strikingly.com/
جمعه 24 خرداد 1398 08:08 ب.ظ

Awesome forum posts, With thanks!
cialis canadian drugs best generic drugs cialis generic cialis at the pharmacy cialis generic availability cialis soft tabs for sale cialis price in bangalore cialis cuantos mg hay cialis mit grapefruitsaft cialis arginine interactio cialis patent expiration
Cialis online
جمعه 24 خرداد 1398 05:31 ق.ظ

Nicely put, Many thanks.
cialis en mexico precio warnings for cialis free generic cialis does cialis cause gout miglior cialis generico low cost cialis 20mg cialis alternative legalidad de comprar cialis cialis for sale cialis generico
Cialis generic
پنجشنبه 23 خرداد 1398 01:49 ق.ظ

Cheers. Helpful stuff.
cialis 100 mg 30 tablet cialis 20mg preis cf we use it 50 mg cialis dose cialis without a doctor's prescription cialis with 2 days delivery generic cialis cialis with 2 days delivery if a woman takes a mans cialis we like it cialis soft gel how to purchase cialis on line
http://cialisvie.com/
سه شنبه 21 خرداد 1398 06:20 ق.ظ

You actually explained this exceptionally well.
precios de cialis generico cialis tablets australia side effects of cialis cialis for daily use cialis 200 dollar savings card look here cialis order on line ou acheter du cialis pas cher tadalafil price cialis best cialis dose 30mg
http://cialisvie.com/
دوشنبه 20 خرداد 1398 01:07 ق.ظ

Thanks a lot, A good amount of facts!

cialis patent expiration how much does a cialis cost where do you buy cialis order a sample of cialis cialis pills boards when will generic cialis be available low dose cialis blood pressure chinese cialis 50 mg buy brand cialis cheap achat cialis en europe
http://cialisvie.com/
شنبه 18 خرداد 1398 07:07 ب.ظ

Helpful information. Many thanks.
generic cialis 20mg uk rezeptfrei cialis apotheke generic cialis tadalafil chinese cialis 50 mg cialis side effects cialis 20 mg best price cost of cialis per pill tadalafil tablets cialis sale online cialis soft tabs for sale
http://biznesars.ru/1245898738
شنبه 31 فروردین 1398 03:12 ق.ظ
ブランド偽物,コピーブランド代引き,ルイヴィトンコピー,エルメスコピー,グッチコピー,シャネルコピー
http://sewingbymoonlight.com/2013/11/secret-project-update/
شنبه 31 فروردین 1398 03:12 ق.ظ
ブランドコピー激安ブランド財布スーパーコピーブランド通販専門店
http://www.mindywenderfitness.com/379142844/
شنبه 31 فروردین 1398 03:11 ق.ظ
日本国内最高級のブランドのスーパーコピーブランド品をご提供いたします!
Buy cialis online
پنجشنبه 15 آذر 1397 09:00 ب.ظ

Excellent facts. Appreciate it!
cialis professional yohimbe cialis sicuro in linea cialis 30 day trial coupon get cheap cialis acquistare cialis internet callus recommended site cialis kanada we recommend cialis info generic cialis 20mg uk deutschland cialis online
cialis
پنجشنبه 15 آذر 1397 01:27 ق.ظ

Amazing content. Cheers.
wow cialis 20 cialis rezeptfrei sterreich buy cialis cheap 10 mg click here to buy cialis cialis pills boards pastillas cialis y alcoho warnings for cialis cialis from canada achat cialis en itali cialis 5 mg para diabeticos
buy tadalafil online
چهارشنبه 14 آذر 1397 09:04 ق.ظ

Excellent facts. Regards!
we recommend cialis info precios de cialis generico precios cialis peru cialis online cialis diario compra generic cialis 20mg uk precios cialis peru dosagem ideal cialis cialis en mexico precio cialis therapie
Cialis pills
سه شنبه 13 آذر 1397 09:31 ب.ظ

Great content. Regards!
click here take cialis generic cialis review uk cialis 5mg billiger we choice cialis pfizer india cialis 200 dollar savings card cialis for sale south africa cialis herbs canadian drugs generic cialis cialis price in bangalore side effects of cialis
where to buy cialis online
سه شنبه 13 آذر 1397 10:40 ق.ظ

This is nicely said. !
cialis rckenschmerzen cialis side effects cialis for daily use cialis pills boards generic cialis levitra cialis kaufen the best choice cialis woman cialis 20 mg cialis kaufen wo calis
buy cialis online no prescription
دوشنبه 12 آذر 1397 10:57 ب.ظ

You actually revealed this perfectly!
cialis 30 day trial coupon cialis 20mg cialis for daily use cialis prezzo in linea basso cialis official site cialis venta a domicilio discount cialis cipla cialis online calis canadian discount cialis
Generic cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 10:08 ق.ظ

Nicely put. Thank you!
cialis venta a domicilio cialis pills boards cialis prezzo in linea basso buy cialis cheap 10 mg cialis farmacias guadalajara cialis free trial cialis dosage recommendations buying cialis in colombia cialis prezzo di mercato cialis usa cost
Cialis canada
یکشنبه 11 آذر 1397 10:24 ب.ظ

Fantastic advice. Appreciate it!
cialis 5 mg para diabeticos cialis 5 effetti collaterali cialis wir preise calis dose size of cialis cialis et insomni cialis dosage cialis canada cialis taglich cialis tadalafil online
buy cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 09:29 ق.ظ

Valuable info. Thanks!
cialis et insomni 200 cialis coupon cialis australian price tadalafil 5mg generic cialis review uk cialis rezeptfrei cialis generico 40 mg cialis what if i take dosagem ideal cialis we like it cialis soft gel
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30