تبلیغات
پاسخ به سوالات شما در ادیان و مسیحیت - مطالب آذر 1389

اشتراک و ارسال مطلب به:

سه شنبه 23 آذر 1389

23. میزان رحمت و غضب خداوند؟

   نویسنده: شهاب    

چرا خداوند در قرآن کریم در کنار رحمتش و معرفی خود به عنوان "ارحم الراحمین" سفارش به مجازات تا سر حد اعدام (قصاص، قطع دست و یا خشونت زیاد) نموده است؟


ادامه مطلب

اشتراک و ارسال مطلب به:

سه شنبه 23 آذر 1389

22. حرمت تنبلی روز شنبه و مسخ بنی اسرائیل؟

   نویسنده: شهاب    

آیۀ 65 سورۀ بقره می فرماید: محققاً دانستید جماعتی از شما که حرمت روز شنبه را نگه نداشتند آنان را مسخ کردیم و گفتیم بوزینه شوید. بوزینه شدن جزای کسی است که در روز شنبه به خاطر نیاز، به ماهی گیری پرداخته است. آیا نزد خدا حرمت تنبلی و گرسنگی کشیدن در روز شنبه در زمانی که وسایل تفریحی برای روزهای تعطیل به اندازۀ این دوران نبوده است، بیشتر از کسب معاش و بهره مندی از اوقات فراغت است؟


ادامه مطلب

اشتراک و ارسال مطلب به:

آیا این مطلب صحیح است که جهنم بر روی زمین بنا نهاده شده است و بهشت در آسمان است؟


ادامه مطلب

اشتراک و ارسال مطلب به:

در ارتباط با وضعیت انسان ها در معادشان، آیات 101 سورۀ مؤمنون و 28 سورۀ قصص، بیان می دارند که در آن هنگام، هیچ فردی از دیگری تقاضای کمک و سؤال نمی نماید(لا یتساءلون)، اما در آیات 27 و 50 از سورۀ صافات و نیز آیۀ 25 سورۀ طور اعلام شده که برخی از آنها از یکدیگر سؤال نموده و تقاضای کمک می نمایند(یتساءلون)!این تناقض را چگونه برطرف می نمایید؟


ادامه مطلب

اشتراک و ارسال مطلب به:

سه شنبه 23 آذر 1389

19. عصا مار شد یا اژدها؟

   نویسنده: شهاب    

آیات 107 سورۀ اعراف و 32 سورۀ شعراء که در ارتباط با داستان حضرت موسی (ع) می باشند، بیان می نمایند که عصای موسی، تبدیل به اژدهای بزرگی شد(ثعبان مبین)، اما در آیات 10 سورۀ نمل و 31 سورۀ قصص، تبدیل عصای ایشان به مار کوچکی اعلام شده است (کأنها جان)! چگونه این تعارض قابل حل است؟


ادامه مطلب

اشتراک و ارسال مطلب به:

 آیا این مطلب صحت دارد که حضرت مریم (س) از بهشت غذا و میوه دریافت می کردند؟ 2. چگونه چنین چیزی ممکن است که چنین چیزهایی از بهشت به سمت زمین بیایند؟ چرا که خداوند در قرآن بیان می کند اشیای بهشتی همیشگی و ابدی هستند؟ حال اگر بپذیریم که چیزهایی از بهشت می توانند به زمین بیایند، سؤال دیگری مطرح می شود و آن این است که آیا ساکنان بهشت هم قادر خواهند بود تا به دنیا برگردند؟


ادامه مطلب

اشتراک و ارسال مطلب به:

سه شنبه 23 آذر 1389

17. سوره بنی اسرائیل چه سوره ای است؟

   نویسنده: شهاب    

سوره بنی اسرائیل چه سوره ای است؟


ادامه مطلب

اشتراک و ارسال مطلب به:

چرا نام مبارک حضرت موسی (ع) بیش از نام دیگر پیامبران در قرآن آمده است؟


ادامه مطلب

اشتراک و ارسال مطلب به:

سه شنبه 23 آذر 1389

15. آیا قرآن در توصیف عرض بهشت تناقض گفته است؟

   نویسنده: شهاب    

لطفا در باره مطلب زیر توضیح دهید: در توصیفی که قرآن در مورد عرض بهشت می کند، تناقض آشکاری وجود دارد. قرآن در سوره 3، آیۀ 133 می گوید: عرض بهشت به اندازه عرض زمین و عرض آسمان ها (سماوات: جمع) است، در حالی که در سورۀ 57، آیۀ 21 می گوید: عرض بهشت به اندازه زمین و آسمان (سماء: یک آسمان) است و آشکار است که آسمان با آسمان ها برابر نیست، بنابراین، عرض بهشت، هم به اندازه زمین و آسمان و هم به اندازه زمین و آسمان ها باشد، بنابراین، این یک تناقض و اختلاف آشکار در قرآن است. (سورۀ 3، آیۀ 133) بر یکدیگر پیشی گیرید برای آمرزش پروردگار خویش و رسیدن به آن بهشت که پهنایش به قدر همه آسمان ها و زمین است و برای پرهیزگاران مهیا شده است. (سورۀ 57، آیۀ 21): برای رسیدن به آمرزش پروردگارتان و بهشتی که پهنای آن همسان پهنای آسمان و زمین است، بر یکدیگر پیشی گیرید، این بهشت برای کسانی که به الله و پیامبرانش ایمان آوردند، مهیا شده است. این بخشایشی است از جانب الله که به هرکه بخواهد، ارزانیش می دارد که الله، صاحب بخشایشی بزرگ است. این دو آیه تناقض ندارند؟


ادامه مطلب

اشتراک و ارسال مطلب به:

در قرآن آمده که اگر می توانید حتی یک آیه مثل آیات قرآن بیاورید (البته تعبیر یک آیه در قرآن نیامده است ولی در یک کتابی خواندم که مثله در آیۀ مذکور شامل یک آیه هم می شود) حال سوال اینست که یکی از آیات قرآن (حروف مقطعه) می باشد و هر شخصی می تواند مانند اینگونه آیات بیاورد خلاصه اینکه یا حروف مقطعه به عنوان یک آیه جداگانه به حساب نمی آیند ( که می گوئیم پس چرا در شماره های آیات قرآن به عنوان یک آیه به حساب آمده اند) و یا اینکه یک آیه به حساب می آیند ( که می گوئیم آوردن مثل این آیات هیچ کاری ندارد.)!


ادامه مطلب

اشتراک و ارسال مطلب به:

سه شنبه 23 آذر 1389

13. در تحدی قرآن داور چه کسی می تواند باشد؟

   نویسنده: شهاب    

اگر كسی ادعا كند كه همانند قرآن آورده است چه كسی باید بر این مدعا بی طرفانه داوری كند و تصمیم بگیرد كه آیا آن آیه مثل قرآن است یا نه؟ چه كسی صلاحیت داوری دارد؟


ادامه مطلب

اشتراک و ارسال مطلب به:

سه شنبه 23 آذر 1389

12. قرآن و نفی شباهت خالق با مخلوق

   نویسنده: شهاب    

آیاتی که در قرآن بر نفی شباهت خدا با مخلوقات دلالت می کنند کدامند؟و آیات مربوط به نفی شباهت چگونه با آیه هایی که بیانگر "دمیده شدن روح خدا در انسان " است قابل جمع است؟


ادامه مطلب

اشتراک و ارسال مطلب به:

سه شنبه 23 آذر 1389

11. یهود در قرآن؟

   نویسنده: شهاب    

بیشترین آیاتی که در آنها صفات یهود ذکر شده است کدام اند؟ از جمله که آنها تلاش می کنند تا در زمین فساد برپا کنند!


ادامه مطلب

اشتراک و ارسال مطلب به:

سه شنبه 23 آذر 1389

10. کروی بودن زمین و فرش مسطح در قرآن؟

   نویسنده: شهاب    

خداوند می فرماید: و زمین را گستردیم؛ و در آن كوه‏هاى ثابتى افكندیم؛ و از هر گیاه موزون، در آن رویاندیم؛ آیا زمین را محل آرامش (شما) قرار ندادیم؟! خداوند اطمینان می دهد که زمین مانند فرشی مسطح است. آیا این آیات دلالت بر کروی نبودن زمین ندارد؟


ادامه مطلب

اشتراک و ارسال مطلب به:

چطور می‌شود که در قرآن تحریفی رخ نداده باشد در حالی که با عوض کردن مصوت‌ها در زبان عربی معنای جمله عوض می‌شود؟


ادامه مطلب

تعداد کل صفحات: 2 1 2