پاسخ به سوالات شما در ادیان و مسیحیت بسم الله الرحمن الرحیم برای شادی روح علامه سید محمد حسین طباطبایی، علامه محمد جواد بلاغی و سایر علمای عزیز شیعه که بر سفره دانش و تقوای آنان نشسته ایم، صلوات بفرستید. tag:http://yourquestion.mihanblog.com 2020-04-01T19:45:09+01:00 mihanblog.com 61. آیا اندیشه مکتب ایرانی که به آن دامن زده می‌شود مبنای درستی دارد؟‌ 2013-05-26T19:18:48+01:00 2013-05-26T19:18:48+01:00 tag:http://yourquestion.mihanblog.com/post/62 شهاب آیا اندیشه مکتب ایرانی که اخیرا مطرح شده و به آن دامن زده می‌شود، مبنای درستی دارد؟‌ آیا این همه تاکید بر ایرانی بودن یک‌نوع ملت‌پرستی نیست؟‌ ایرانی بودن مهم‌تر است یا اسلامی بودن؟ آیا اندیشه مکتب ایرانی که اخیرا مطرح شده و به آن دامن زده می‌شود، مبنای درستی دارد؟‌ آیا این همه تاکید بر ایرانی بودن یک‌نوع ملت‌پرستی نیست؟‌ ایرانی بودن مهم‌تر است یا اسلامی بودن؟ ]]> 60. مجموعه شبهات و پرسش و پاسخ‌ها در موضوع وهابیت (7) 2013-05-18T07:57:34+01:00 2013-05-18T07:57:34+01:00 tag:http://yourquestion.mihanblog.com/post/61 شهاب هفتمین قسمت از لیست مفصلی از سوالاتی که در مورد وهابیت وجود دارند یا شبهاتی که آنان علیه شیعه مطرح می‌کنند را در این پست قرار داده‌ام تا در صورت نیاز مورد استفاده قرار دهید:  هفتمین قسمت از لیست مفصلی از سوالاتی که در مورد وهابیت وجود دارند یا شبهاتی که آنان علیه شیعه مطرح می‌کنند را در این پست قرار داده‌ام تا در صورت نیاز مورد استفاده قرار دهید:  ]]> 59. مجموعه شبهات و پرسش و پاسخ‌ها در موضوع وهابیت (6) 2013-05-18T07:56:20+01:00 2013-05-18T07:56:20+01:00 tag:http://yourquestion.mihanblog.com/post/60 شهاب ششمین قسمت از لیست مفصلی از سوالاتی که در مورد وهابیت وجود دارند یا شبهاتی که آنان علیه شیعه مطرح می‌کنند را در این پست قرار داده‌ام تا در صورت نیاز مورد استفاده قرار دهید:  ششمین قسمت از لیست مفصلی از سوالاتی که در مورد وهابیت وجود دارند یا شبهاتی که آنان علیه شیعه مطرح می‌کنند را در این پست قرار داده‌ام تا در صورت نیاز مورد استفاده قرار دهید:  ]]> 57. مجموعه شبهات و پرسش و پاسخ‌ها در موضوع وهابیت (4) 2013-05-18T07:50:32+01:00 2013-05-18T07:50:32+01:00 tag:http://yourquestion.mihanblog.com/post/58 شهاب قسمت چهارم از لیست مفصلی از سوالاتی که در مورد وهابیت وجود دارند یا شبهاتی که آنان علیه شیعه مطرح می‌کنند را در این پست قرار داده‌ام تا در صورت نیاز مورد استفاده قرار دهید:  قسمت چهارم از لیست مفصلی از سوالاتی که در مورد وهابیت وجود دارند یا شبهاتی که آنان علیه شیعه مطرح می‌کنند را در این پست قرار داده‌ام تا در صورت نیاز مورد استفاده قرار دهید:  ]]> 58. مجموعه شبهات و پرسش و پاسخ‌ها در موضوع وهابیت (5) 2013-05-18T07:48:40+01:00 2013-05-18T07:48:40+01:00 tag:http://yourquestion.mihanblog.com/post/59 شهاب پنجمین قسمت از لیست مفصلی از سوالاتی که در مورد وهابیت وجود دارند یا شبهاتی که آنان علیه شیعه مطرح می‌کنند را در این پست قرار داده‌ام تا در صورت نیاز مورد استفاده قرار دهید:  پنجمین قسمت از لیست مفصلی از سوالاتی که در مورد وهابیت وجود دارند یا شبهاتی که آنان علیه شیعه مطرح می‌کنند را در این پست قرار داده‌ام تا در صورت نیاز مورد استفاده قرار دهید:  ]]> 56. مجموعه شبهات و پرسش و پاسخ‌ها در موضوع وهابیت (3) 2013-05-18T07:46:02+01:00 2013-05-18T07:46:02+01:00 tag:http://yourquestion.mihanblog.com/post/57 شهاب قسمت سوم از لیست مفصلی از سوالاتی که در مورد وهابیت وجود دارند یا شبهاتی که آنان علیه شیعه مطرح می‌کنند را در این پست قرار داده‌ام تا در صورت نیاز مورد استفاده قرار دهید:  قسمت سوم از لیست مفصلی از سوالاتی که در مورد وهابیت وجود دارند یا شبهاتی که آنان علیه شیعه مطرح می‌کنند را در این پست قرار داده‌ام تا در صورت نیاز مورد استفاده قرار دهید:  ]]> 55. مجموعه شبهات و پرسش و پاسخ‌ها در موضوع وهابیت (2) 2013-05-18T07:41:12+01:00 2013-05-18T07:41:12+01:00 tag:http://yourquestion.mihanblog.com/post/56 شهاب قسمت دوم از لیست مفصلی از سوالاتی که در مورد وهابیت وجود دارند یا شبهاتی که آنان علیه شیعه مطرح می‌کنند را در این پست قرار داده‌ام تا در صورت نیاز مورد استفاده قرار دهید:  قسمت دوم از لیست مفصلی از سوالاتی که در مورد وهابیت وجود دارند یا شبهاتی که آنان علیه شیعه مطرح می‌کنند را در این پست قرار داده‌ام تا در صورت نیاز مورد استفاده قرار دهید:  ]]> 54. مجموعه شبهات و پرسش و پاسخ‌ها در موضوع وهابیت (1) 2013-05-18T07:40:17+01:00 2013-05-18T07:40:17+01:00 tag:http://yourquestion.mihanblog.com/post/55 شهاب لیست مفصلی از سوالاتی که در مورد وهابیت وجود دارند یا شبهاتی که آنان علیه شیعه مطرح می‌کنند را در این پست قرار داده‌ام تا در صورت نیاز مورد استفاده قرار دهید:  لیست مفصلی از سوالاتی که در مورد وهابیت وجود دارند یا شبهاتی که آنان علیه شیعه مطرح می‌کنند را در این پست قرار داده‌ام تا در صورت نیاز مورد استفاده قرار دهید: 
]]>
53. چرا در اسلام مردها حق چند همسری و تعدد زوجات دارند؟ 2013-05-12T04:31:03+01:00 2013-05-12T04:31:03+01:00 tag:http://yourquestion.mihanblog.com/post/54 شهاب چرا در قران و اسلام به مردها حق تعدد زوجین داده شده؟ فلسفه تعدد زوجات چیست؟‌ آیا با توجه به جواز چند همسری، حق زنان در اسلام رعایت شده است؟ چرا در قران و اسلام به مردها حق تعدد زوجین داده شده؟ فلسفه تعدد زوجات چیست؟‌ آیا با توجه به جواز چند همسری، حق زنان در اسلام رعایت شده است؟
]]>
52. چرا در قرآن گفته شده است که مردان حق دارند زنان را بزنند؟ 2013-05-12T03:47:12+01:00 2013-05-12T03:47:12+01:00 tag:http://yourquestion.mihanblog.com/post/53 شهاب این که در سوره نسا گفته شده به مردان حق داده شده زنان را بزنند به چه دلیلی است؟ آیا دال بر خشن بودن دین اسلام و خوار شمردن زن و مردسالاری نیست؟سوال فوق در حقیقت از دو سوال تشکیل شده است که پاسخ هر دو را در ادامه ذکر خواهیم نمود: این که در سوره نسا گفته شده به مردان حق داده شده زنان را بزنند به چه دلیلی است؟
آیا دال بر خشن بودن دین اسلام و خوار شمردن زن و مردسالاری نیست؟

سوال فوق در حقیقت از دو سوال تشکیل شده است که پاسخ هر دو را در ادامه ذکر خواهیم نمود:

]]>
51. چرا باید نماز را به عربی بخوانیم؟‌ 2013-02-24T16:53:51+01:00 2013-02-24T16:53:51+01:00 tag:http://yourquestion.mihanblog.com/post/52 شهاب با عرض ادب و احترام خدمت استاد بزرگوارضمن تشکر فراوان از حضرتعالی بواسطه زحماتتان در امر آگاهی و اطلاع رسانی بابت هجمه های فرقه های منحرف که برای اینجانب و خانواده ام بسیار مفید واقع گردید.با توجه به اینکه تعدادی از اطرافیان بنده طی چندسال اخیر با توجه به جریانات کشور تماما اعتقادات خود را از دست داده و اعمال واجبی را که قبلا اصرار بر انجام آن داشتند را متاسفانه ترک نموده اند. و بعضا سئوالاتی را مطرح می نمایند که در برخی موارد در پاسخ آنها اصطلاحا کم می آورم. این مسائل باعث ایجاد سئوالات متعدد د با عرض ادب و احترام خدمت استاد بزرگوار
ضمن تشکر فراوان از حضرتعالی بواسطه زحماتتان در امر آگاهی و اطلاع رسانی بابت هجمه های فرقه های منحرف که برای اینجانب و خانواده ام بسیار مفید واقع گردید.
با توجه به اینکه تعدادی از اطرافیان بنده طی چندسال اخیر با توجه به جریانات کشور تماما اعتقادات خود را از دست داده و اعمال واجبی را که قبلا اصرار بر انجام آن داشتند را متاسفانه ترک نموده اند. و بعضا سئوالاتی را مطرح می نمایند که در برخی موارد در پاسخ آنها اصطلاحا کم می آورم. این مسائل باعث ایجاد سئوالات متعدد در فرزندانم گردیده که باعث نگرانی من و همسرم گردیده است.
از جمله این سوالات:
مگر خدا متعلق به همه انسان ها نیست؟ پس چرا باید برای صدا زدن خداوند نماز را با اذکار عربی خواند؟ چرا به شکلی که تمایل داشته باشیم، خدا را عبادت نکنیم؟
 

]]>
50. منظور قرآن از انجیلی که خدا نازل کرده است، چیست؟ 2013-02-13T07:51:46+01:00 2013-02-13T07:51:46+01:00 tag:http://yourquestion.mihanblog.com/post/51 شهاب خداوند در آیه 47 سوره مائده می فرماید که "اهل انجیل باید به آنچه خدا در آن نازل کرده است عمل کنند"؛ این معنا در آیات متعدد دیگر نیز آورده شده است. از طرف دیگر می دانیم که اناجیل موجود در دست مسیحیان مشتمل بر اقوال و شرح حال حضرت مسیح (ع) است که سال ها بعد از عروج ایشان توسط حواریون نگاشته شده است. آنها خود نیز به این موضوع اذعان داشته و ادعای وحی بودن آنها را ندارند. حال با توجه به این مطلب منظور قرآن از انجیلی که خدا نازل کرده است، چیست؟ خداوند در آیه 47 سوره مائده می فرماید که "اهل انجیل باید به آنچه خدا در آن نازل کرده است عمل کنند"؛ این معنا در آیات متعدد دیگر نیز آورده شده است. از طرف دیگر می دانیم که اناجیل موجود در دست مسیحیان مشتمل بر اقوال و شرح حال حضرت مسیح (ع) است که سال ها بعد از عروج ایشان توسط حواریون نگاشته شده است. آنها خود نیز به این موضوع اذعان داشته و ادعای وحی بودن آنها را ندارند. حال با توجه به این مطلب منظور قرآن از انجیلی که خدا نازل کرده است، چیست؟ ]]> 49. آیا می توان در بستنی فروشی مسیحیان و هندوها بستنی خورد؟ 2013-01-26T07:16:40+01:00 2013-01-26T07:16:40+01:00 tag:http://yourquestion.mihanblog.com/post/50 شهاب در اینجا بستنی فروشی جدیدی باز شده است که صاحب آن هندو است. و افرادی که در این بستنی فروشی کار می کنند همگی مسیحی اند. با این اوصاف آیا مجاز به خوردن بستنی در این فروشگاه هستیم؟ در اینجا بستنی فروشی جدیدی باز شده است که صاحب آن هندو است. و افرادی که در این بستنی فروشی کار می کنند همگی مسیحی اند. با این اوصاف آیا مجاز به خوردن بستنی در این فروشگاه هستیم؟ ]]> 48. عمران در موسی بن عمران با مریم بنت عمران چه فرقی می کند؟ آیا هر دو یکی هستند؟ 2013-01-23T08:24:59+01:00 2013-01-23T08:24:59+01:00 tag:http://yourquestion.mihanblog.com/post/49 شهاب نسبت عمران پدر موسی و عمران پدر مریم چگونه است و آیا مریم مادر عیسی ـ علیه السّلام ـ از نسل بنی اسرائیل است؟ نسبت عمران پدر موسی و عمران پدر مریم چگونه است و آیا مریم مادر عیسی ـ علیه السّلام ـ از نسل بنی اسرائیل است؟

]]>
47. آیا پیامبران الهی در اروپا هم بوده اند؟ 2013-01-20T17:38:29+01:00 2013-01-20T17:38:29+01:00 tag:http://yourquestion.mihanblog.com/post/48 شهاب آیا ممکن است در اروپا هم پیامبرانی مبعوث شده باشند؟ اگر بوده اند ، نام آن ها چه بوده است؟ آیا ممکن است در اروپا هم پیامبرانی مبعوث شده باشند؟ اگر بوده اند ، نام آن ها چه بوده است؟ ]]>