تبلیغات
پاسخ به سوالات شما در ادیان و مسیحیت - مطالب ابر اروپا

اشتراک و ارسال مطلب به:

یکشنبه 1 بهمن 1391

47. آیا پیامبران الهی در اروپا هم بوده اند؟

   نویسنده: شهاب    وابسته به موضوع :نبوت و پیامبران ،

آیا ممکن است در اروپا هم پیامبرانی مبعوث شده باشند؟ اگر بوده اند ، نام آن ها چه بوده است؟


برای مشاهده پاسخ، کلیک کنید

کلید واژه ها: پیامبران ، اروپا ، بعثت پیامبران در امت های دیگر ،